Szele Tamás: Putyin és a toborzás

Hétfő van, ilyenkor a megszokott harctéri jelentés is épp csak a legfontosabb hírekre szorítkozik, az ISW – ha csak nem zajlanak sorsdöntő események az első vonalban, és most nem zajlanak – ilyenkor elméleti napot tart, és érdemes az írásaikra odafigyelni. Kiderül, hogy a hadtudomány mennyire interdiszciplináris, mennyire összefügg más tudományokkal.

Persze első sorban a társadalomtudománnyal, ugyanis a háború mégiscsak társadalmi vállalkozás, a katona jön valahonnan, van egy bizonyos háttere, adott társadalmi csoportból származik, annak előnyeivel és hátrányaival – ma azt járta körül Kateryna Stepanenko és Frederick W. Kagan, hogy az orosz katona honnan jön, és főleg: meddig jön még?

A jelentés középpontjában Vlagyimir Putyin orosz elnök azon kísérlete áll, hogy 2022 májusának vége óta egy sor szabálytalan, önkéntes erők létrehozására irányuló kampány elindításával elkerülje a kötelező mozgósítás elrendelését, valamint e kísérlet következményei. Putyin a Kijev körüli orosz vereségeket követő utánpótlási igényt úgy próbálta kielégíteni, hogy önkéntes toborzási kampányt folytatott, amely a már létező, kvázi hivatalos ultranacionalista csoportok, például a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok (DNK és LNK) vagy a Wagner-csoport által már végrehajtott kampányokra épült. Putyin a nyár folyamán sikertelenül próbálkozott új, kizárólag önkéntesekből álló alakulatokat létrehozni, amelyek konkurenciát jelentettek volna más, már létező kvázi-hivatalos alakulatoknak. Putyin végül felhagyott az önkéntesek toborzási kampányával, miután az ukrán erők szeptember 6. és szeptember 11. között felszabadították a Harkivi Terület nagy részét, és szeptember 21-én részleges tartalékos mozgósítást rendelt el.

Oroszország valószínűleg 2022. május végére kezdett kifogyni a harcképes erőkből, ami arra kényszerítette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy döntsön az önkéntes toborzási kampány elindítása vagy a népszerűtlen, nem önkéntes tartalékos behívás elrendelése között. Az ISW több olyan mutatót is megfigyelt, amelyek arra utaltak, hogy az orosz hadvezetés 2022 májusában jelentős létszámhiányt kezdett elszenvedni. Az orosz erők május közepén azonnal megkezdték a visszavonulást a Harkiv város körüli állásaikból, és az ISW értékelése szerint az orosz erők felhagytak az Izjum-Szlovjanszk vonalon indított offenzívájukkal a Szeverodonyeck-Liszicsanszk elfoglalására irányuló erők összpontosítása javára. Az orosz hadsereg képtelensége arra, hogy egyszerre folytasson offenzívát Szeverodonyeck-Liszicsanszk és Szlovjanszk ellen, az orosz harci erő komoly korlátait tükrözte. Az orosz veterán közösségek nyilvánvalóan ugyanerre a következtetésre jutottak, és felszólították Putyint és az orosz Védelmi Minisztériumot, hogy azonnal hirdessen részleges mozgósítást, miközben javítsanak a mozgósítási behívási rendszeren a 2022. májusa utáni mozgósítási hullámokra. Az orosz Védelmi Minisztérium (Védelmi Minisztérium) valószínűleg azt tanácsolta Putyinnak, hogy minél hamarabb ki kell hirdetnie a mozgósítást, hogy Oroszországnak elegendő harci ereje legyen a Szeverodonyeck-Liszicsanszk vonal elfoglalásán túli támadó műveletek folytatásához.

Putyin valószínűleg azért utasította el az orosz hadsereg tanácsát, hogy rendelje el az önkéntes tartalékosok behívását, mert a lépés népszerűtlen volt, mert nem szabott informatív feltételeket, és valószínűleg azért is, mert egyre nagyobb bizalmatlanságot táplált az orosz Védelmi Minisztériummal szemben, amely a háborúban eddig olyan látványos kudarcokat ért el. Putyin ehelyett úgy döntött, hogy megkettőzi az ultranacionalista csoportok által már végrehajtott önkéntes toborzási erőfeszítéseket, és elrendelte új önkéntes alakulatok létrehozását. Putyin ezt a döntést azzal jelezte, hogy 2022. május 28-án eltörölte a szerződéses szolgálatra vonatkozó felső korhatárokat, ami bővítené az önkéntesek körét (bár nem olyan módon, hogy sok, frontvonalbeli harcra alkalmas önkéntest generálna). Putyin az inváziós tervének tervezőit és végrehajtóit – Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnököt és Szergej Sojgu védelmi minisztert – is eltávolította a nyilvánosság elől, ami sokakat arra késztetett, hogy azt találgassák, talán mindkettőjüket kirúgták vagy lefokozták. Putyin közvetlenül kezdett kapcsolatba lépni az orosz ultranacionalista milblogger közösséggel, amely az önkéntes toborzási kampány élére állt – június 17-én még egy hivatalos találkozót is tartott a milbloggerekkel. A milbloggerek egyre gyakrabban bírálták az orosz hadügyminisztériumot, amiért nem tudtak jelentős győzelmeket elérni, miközben súlyos veszteségeket szenvedtek, valamint az ismételt katonai kudarcok miatt, és valószínűleg hasonló panaszoknak adtak hangot Putyin előtt is. Putyin és szócsövei továbbra is azt a narratívát erőltették, hogy az orosz „különleges katonai művelet” Ukrajnában egy korlátozott hadjárat volt, amely nem érinti az orosz közvéleményt, olyan információs feltételeket teremtve, amelyek inkább kizárják, mint elősegítik az kötelező mozgósítást.

A Kreml következetesen kiszervezte az önkéntes toborzási erőfeszítéseket, hogy támogassa külföldi műveleteit és az ukrajnai teljes körű invázió során az ultranacionalista csoportoknak, és valószínűleg lehetővé tette az ultranacionalista hálózatok számára, hogy a nyár folyamán kiterjesszék erőgeneráló kampányaikat. A New America Foundation megállapította, hogy a Kreml évek óta az orosz ultranacionalista hálózatokra – mint például a Ruszics Különítmény és az Orosz Birodalmi Mozgalom (RIM) – támaszkodik, hogy aktív tartalékosokat, veteránokat és szerződéses katonákat toborozzon Oroszország külföldi titkos műveleteihez. Ezek az ultranacionalista mozgalmak mind a való világban, mind az interneten kapcsolatban állnak egymással, a Ruszics és a RIM pedig megkönnyíti a Wagner-csoport parancsnokainak toborzását. A New America azt is megfigyelte, hogy ezek az ultranacionalista csoportok olyan online platformokat használnak, mint a VK és a Telegram a toborzás megkönnyítésére, a tömegfinanszírozásra és a propaganda terjesztésére. A Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok (DNK és LNK), kiválasztott regionális önkéntes formációk, mint például az észak-oszétiai Alania zászlóalj, csecsen egységek és kozák félkatonai csoportok toborzása többek között hasonló online toborzási kampányokat folytat. Ezek a kampányok továbbra is pénzügyi ösztönzőkkel és ideológiai meggyőződésükre apellálva célozzák meg az orosz nacionalistákat.

A Kreml valószínűleg abban a reményben fordult ezekhez a meglévő hálózatokhoz, hogy azok azonnal vonzzák azokat az önkénteseket, akik ideológiailag támogatják a háborúját. Az ISW ismételten megfigyelte és beszámolt számos olyan esetről, amikor orosz háborúpárti, nacionalista milbloggerek (katonai bloggerek és haditudósítók) toborzási és crowdfunding kampányokat támogattak. Ezek a kvázi hivatalos ultranacionalista csoportok egyre inkább a nagyközönségből kezdtek toborozni, túlmutatva a kötelező sorkatonai szolgálatukat letöltött tartalékosokon, veteránokon és szerződéses katonákon. Egyes csoportok kiterjesztették a szolgálatra való jogosultságot a 18 és 50, illetve 60 év közötti férfiakra, függetlenül attól, hogy volt-e korábbi katonai tapasztalatuk. Az ISW számos esetről számolt be, amikor a DNK tisztviselői Mariupol lakosait toborzó szöveges üzenetekkel szórták meg, de a Wagner-csoport „Orkesztr W” óriásplakátját is megfigyelték Jekatyerinburgban, más példák mellett. A Kreml azt is megengedte a Wagner Csoport finanszírozójának, Jevgenyij Prigozsinak, hogy 2022 júliusa körül megkezdje a foglyok toborzását – ezt a kampányt Prigozsin nem tudta volna végrehajtani az orosz kormány engedélye nélkül.

Az ISW azt is megfigyelte, hogy Putyin egyre inkább tolerálta az ultranacionalista milbloggereket, akik 2022 májusa óta a frontinformációk főáramú forrásává váltak, annak ellenére, hogy kemény kritikát fogalmaztak meg az orosz katonai vezetéssel és a háború előrehaladásával szemben. Putyin valószínűleg többre értékelte a milbloggerek önkéntestoborzási képességét, mint az orosz védelmi minisztérium propaganda-erőfeszítéseinek fenntartását vagy Sojgu, Geraszimov és más bukott katonai parancsnokok hírnevének megmentését. A Kreml például megtűrte és továbbra is megtűri Igor Girkin volt orosz tisztet, aki közvetlenül bírálja Putyint és kormányát, valószínűleg Girkinnek a DNK és az LNK önkéntes alakulataihoz fűződő kapcsolatai miatt, amelyek további önkénteseket generáltak a háborúhoz. Az orosz milbloggerek azzal vádolták az orosz védelmi minisztériumot, hogy megpróbálja cenzúrázni őket, de egyik ilyen cenzori kísérlet sem volt sikeres, valószínűleg azért, mert Putyin nem engedélyezte a folytatást.

Putyin valószínűleg utasította az orosz Védelmi Minisztériumot, hogy alakítson saját regionális önkéntes zászlóaljakat, hogy megismételje az ultranacionalista csoportok toborzási folyamatait, ahelyett, hogy elrendelte volna a Védelmi Minisztérium által valószínűleg javasolt önkéntes tartalékos behívást. Az ISW megfigyelt egy széles körű kampányt az orosz szövetségi szubjektumok (tartományok és hasonló regionális kormányok) körében, amely május vége és szeptember eleje között önkénteseket toborzott korábbi katonai tapasztalatok nélkül regionális önkéntes zászlóaljakba. A legtöbb ilyen zászlóalj időzítése bonyolult, a helyi orosz kiadványok rendszeresen egymásnak ellentmondó dátumokat közölnek ezen egységek bejelentett megalakulásáról és véglegesítéséről. A Permi Terület, a Baskíriai Köztársaság és Csecsenföld az elsők között alakítottak önkéntes egységeket, amelyek 2022. május végén kezdték meg a toborzást. Az ISW értékelése szerint szeptember 15-ig legalább 47 szövetségi szubjektum hozott létre önkéntes egységeket. Az orosz védelmi minisztérium volt felelős az önkéntesek felszereléséért és a fizetések kifizetéséért, míg az orosz szövetségi szubjektumok egyszeri besorozási kifizetéseket nyújtottak a helyi önkénteseknek. A toborzás meghirdetéséért a regionális kormányfők mellett az orosz katonai toborzóközpontok voltak felelősek, amelyek az orosz Védelmi Minisztériumnak vannak alárendelve. Az orosz Védelmi Minisztérium azonban úgy tűnt, hogy az önkéntes toborzási erőfeszítések támogatását nagyrészt a regionális hatóságokra bízza, mivel a jelentések szerint nem gondoskodott az önkéntesek megfelelő felszereléséről és kiképzéséről, és visszatartotta a kifizetéseket. Az orosz Védelmi Minisztérium valószínűleg azért nem tett jelentős erőfeszítéseket erre az önkéntes kampányra, mert inkább a tartalékos behívást szorgalmazta. Ez az önkéntes-toborzási kampány lényegében ugyanabból a potenciális önkéntesi rétegből merített, mint az ultranacionalista csoportok, ami tovább bonyolította az orosz Védelmi Minisztérium és az ultranacionalista formációk közötti kapcsolatokat, amelyek ugyanazokért az emberekért versengtek.

Az orosz Védelmi Minisztérium hagyományosan nehezen tudott önkéntes erőket létrehozni, és ehelyett továbbra is a sorkatonai szolgálatra támaszkodott. Az orosz Védelmi Minisztérium először 2018 februárjában tett kísérletet egy önkéntes, teljes körű katonai tartalékos erő létrehozására, felajánlva az aktív szolgálatból kilépett egyéneknek, hogy katonai szerződéseket írjanak alá. Bár nem világos, hogy ez a kampány mekkora erőket generált, az orosz Védelmi Minisztérium 2021. augusztusi sikertelen erőfeszítései az Orosz Harcoló Hadsereg Tartalék (BARS-2021) létrehozására – amely 100 000 önkéntes tartalékost akart toborozni hároméves szerződéses szolgálatra – arra utalnak, hogy a Védelmi Minisztérium valószínűleg már kudarcot vallott a volt katonák ösztönzésében, hogy csatlakozzanak a soraikhoz. Ukrán tisztviselők arról számoltak be, hogy az orosz katonai parancsnokság csak mintegy 7000 BARS-tisztet vitt be a harcba, ami valószínűleg azt jelzi, hogy a minisztérium nem tudott a háború előtt kívánt számú tartalékost toborozni. Az orosz védelmi minisztérium nagyrészt a hivatalos honlapján és a regionális katonai toborzóközpontok weboldalain hirdette a BARS-toborzást, ami egyértelműen sokkal kevésbé volt hatékony, mint az ultranacionalista online közösségek és milbloggerek által terjesztett hirdetések, amelyek ugyanezért a humán erőforrásért versengtek. Az orosz védelmi minisztérium és a katonai toborzóközpontok is rossz hírnévvel rendelkeznek. Az önkénteseket hirdető toborzóközpontok ugyanazok voltak, mint amelyek a féléves sorozást végrehajtották, és a minisztérium a háború nyitó hónapjaiban a harcokban sem dicsekedett sikerekkel. Az orosz Védelmi Minisztérium így valószínűleg nagyrészt a jelenlegi sorkatonák ösztönzésére vagy kényszerítésére támaszkodott, mint a szerződéses szolgálat elsődleges toborzási bázisára.


Úgy tűnik, hogy az orosz Védelmi Minisztérium valójában felhagyott azzal a törekvéssel, hogy maga toborozzon a BARS rendszerbe, és ezt a feladatot az ultranacionalista közösségre bízta. Az ukrán hírszerzés 2022 márciusában jelezte, hogy a Kreml a BARS-ot foglyok titkos toborzására használta. 2022-ben az orosz Védelmi Minisztérium valószínűleg átadta a BARS-program háborús toborzását az orosz székhelyű „Donbászi Önkéntesek Uniója” nevű kvázi-hivatalos hálózatnak, amely kevés katonai kiképzéssel vagy anélkül toborzott férfiakat az izjumi frontvonalon teljesítendő szolgálatra. A Novaja Gazeta orosz független hírügynökség azt is megjegyezte, hogy a BARS-struktúrához tartozott a Ruszics és az Imperszkij légió is, amelyek 2014-2015-ben részt vettek a donbászi orosz műveletekben. A BARS-alakulatok technikailag még mindig az orosz védelmi minisztérium alá vannak rendelve, miközben irreguláris fegyveres csoportokként is működnek helyettes parancsnokok irányítása alatt. Orosz és ukrán források arról számoltak be, hogy a BARS katonái hivatalosan nem írtak alá szerződést az orosz Védelmi Minisztériummal, és gyakran bürokratikus bizonytalanságban találják magukat, ahol nem tekintik őket hivatalosan az orosz fegyveres erők részének.

Ukrajna szeptember 6. és szeptember 11. közötti átfogó ellentámadása a Harkivi Területen valószínűleg sokkolta Putyint, és rádöbbentette, hogy el kell rendelnie a tartalékosok bevonulását. Putyin röviddel az ukrán ellentámadások után, szeptember 21-én részleges mozgósítást hirdetett. Valószínűleg felismerte, hogy a szervezetlen önkéntes alakulatok nem elegendőek az orosz állások megvédéséhez vagy sikeres támadó hadműveletek végrehajtásához. A BARS-egységek voltak például felelősek az új Kreminna frontvonal megtartásáért, miután Izjumban területet vesztettek, és a Kreml azonnal megerősítette ezeket az állásokat az újonnan mozgósított személyzettel. A Bloomberg jelentése szerint Putyin még a Kremlhez kötődő milbloggerekkel is konzultált a terepen kialakult helyzetről, és az is lehetséges, hogy utóbbiak aggodalmukat fejezték ki az önkéntes erők azon képességével kapcsolatban, hogy képesek-e tartani a frontvonalat.

Putyin azonban valószínűleg felismerte, hogy az önkéntes tartalékosok behívása nem tudja időben áthidalni az orosz haderőigény és a rendelkezésre álló munkaerő közötti szakadékot, ezért teret adott a Wagner-csoportnak a foglyok toborzására és a frontvonalbeli műveletek bővítésére, amíg a mozgósított személyzet tömegesen meg nem érkezik. Putyin továbbra is tolerálta az orosz ultranacionalista közösséget, amelynek befolyása a társadalomban csak nőtt az ukrajnai orosz katonai kudarcok hátterében. Putyin állítólag még Prigozsin kritikáját is meghallgatta az orosz katonai vezetéssel szemben, ami valószínűleg ahhoz vezetett, hogy október 8-án Szergej Szurovikin hadseregtábornokot (akit a Wagnerhez kötnek) kinevezték az ukrajnai hadszíntér parancsnokává. A Wagner megtarthatta a Bakhmut-irányú támadó műveletekért való felelősséget, és az orosz védelmi minisztérium ekkor még nem kísérelte meg a DNK és az LNK 1. és 2. hadtestének integrálását. Putyin decemberig késleltette, hogy az orosz Védelmi Minisztériumnak engedélyezze az Ukrajnában lévő összes orosz erő feletti ellenőrzés visszaállítását, valószínűleg azért, hogy megtartsa a kegyeit az egyetlen hatékony erővel rendelkező, rendelkezésére álló erőinek.


Miután a 300 000 mozgósított tartalékos nagy része megérkezett az ukrajnai egységekkel Putyin elkezdte engedélyezni a Védelmi Minisztériumnak, hogy újra megerősítse az elsőbbségét az összes orosz haderő felett. Putyin január 11-én Geraszimovot nevezte ki általános hadszíntérparancsnoknak, alárendelve neki Szurovikint. A minisztérium elkezdte aktívan integrálni az 1. és 2. (DNK és LNK) hadtesteket a hagyományos orosz hadseregbe, és állítólag eltávolítja a helyettes parancsnokokat – ezek olyan intézkedések, amelyek visszatetszést váltanak ki az ultranacionalista közösségen belül. A minisztérium továbbá megpróbálja korlátoznia a Wagnert abban, hogy állami lőszert kapjon, és leállította Wagner fogolytoborzását a saját fogolytoborzási erőfeszítései javára. Geraszimov megfosztotta a Wagnert a Bakhmutért való felelősségtől, megkezdte az orosz hagyományos katonai erősítés bevezetését a térségbe, és utasította a hivatalos orosz csatornákat, hogy a Wagner-erőkre eufemizmust használjanak a Wagner név használata nélkül. A minisztérium állítólag olyan ötleteket fontolgat, amelyekkel korlátozná a milbloggerek működését a frontvonalakon, és új műveleti biztonsági és fegyelmi szabályokat vezet be. Ezek az ellentmondásos intézkedések mind részei az orosz Védelmi Minisztérium sietős próbálkozásainak, amelyek célja a 2022 májusában Putyin által elutasított önkényes mozgósítás elrendelésének utóhatásainak feloldása és megoldása. 2022 májusában az orosz Védelmi Minisztérium nem volt hajlandó elrendelni az önkényes mozgósítást.

Putyin egyértelmű erőfeszítései, hogy felkészítse az orosz népet egy elhúzódó és fájdalmas háborúra, azt sugallják, hogy felismerte, hogy csak az orosz Védelmi Minisztérium képes ténylegesen fenntartani azokat a nagy gépesített erőket, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy bármilyen reménye legyen az ukrajnai ambíciói megvalósítására. Putyin láthatóan még mindig habozott, hogy elrendelje a további tartalékosok behívását, amelyre az orosz tisztviselők állítólag 2023 elején készültek. Nem tért vissza az önkéntes toborzáshoz, és valószínűleg nem is fog, de úgy tűnik, továbbra is mérlegeli, hogy mekkora áldozatot kényszeríthet a népére.

Putyin igénye az ultranacionalista közösség iránt megváltozott, de nem tűnt el. Putyinnak már nincs szüksége arra, hogy ez a közösség önkénteseket vonzzon, hogy elkerülhesse az önkéntelen mozgósítást ebben az időszakban, de még mindig szüksége van rá, hogy a legmegbízhatóbb Kreml-barát hangként szolgáljon a háborús erőfeszítések támogatásának fenntartásához. Ezért nem valószínű, hogy hagyja, hogy a Védelmi Minisztérium teljes mértékben cenzúrázza vagy bezárja az orgánumaikat, de talán megengedheti Geraszimovnak, hogy félreállítsa vagy teljesen eltávolítsa azokat a militarista bloggereket, akik túl éles kritikát fogalmaztak meg, most, hogy aktív toborzóként már nincs szükség a szolgálatukra.


Putyin a tartalékosok újabb egy-két behívási hulláma után további dilemmával találhatja magát szemben, mivel a frontvonalbeli harcokra alkalmas tartalékosok száma véges. Az orosz sorkatonai rendszer évente nagyjából 260 000 új katonát generál, akiket két féléves behívás során hívnak be. A háború előtti tartalékos behívás, a részben tartalékosokra támaszkodó toborzási erőfeszítések és a szeptemberi részleges tartalékos behívás kombinációja valószínűleg jelentősen csökkentette a rendelkezésre álló tartalékos létszámot azokban a korcsoportokban és azokkal a tapasztalatokkal, amelyek alkalmasak a frontvonalbeli harcoló egységek veszteségeinek pótlására. Lehet, hogy Putyinnak meg kell fontolnia magának a sorkatonai szolgálatnak a kiterjesztését, és minden évben az orosz fiatalok nagyobb hányadát kell akaratuk ellenére katonai szolgálatra köteleznie. A demográfia azonban nem kedvez egy ilyen megközelítésnek. Oroszországban évente nagyjából 800 000 fiatal férfi tölti be a 18. életévét. A sorkatonai szolgálatnak a már most is 260 000-en felüli kiterjesztése nemcsak azt kockáztatja, hogy a háborúra alkalmatlan fizikai állapotú fiatalokat vesznek fel, hanem azt is, hogy túl sok fiatalembert vonnak ki az orosz gazdaságból, amelyet Putyin egyidejűleg megpróbál háborús alapokra helyezni.

A korlátlan orosz emberi erőforrások mítosza csak mese. Putyin már eddig is kénytelen volt nehéz és szuboptimális döntéseket hozni, hogy ellensúlyozza a háborúja által az orosz hadseregnek okozott szörnyű veszteségeket, és 2023-ban is hasonlóan nehéz döntésekkel kell szembenéznie, ha kitart azon elhatározása mellett, hogy katonai erővel akarja ráerőltetni akaratát Ukrajnára és a Nyugatra. Oroszország több embert tud mozgósítani, és Putyin valószínűleg inkább ezt fogja tenni, minthogy feladja. De a Putyin és Oroszország számára a valószínűleg ezen a ponton meghozandó intézkedések költségei gyorsan kezdenek emelkedni.


A legfontosabb hírek röviden:

   • Az ukrán fő hírszerzési igazgatóság (GUR) helyettes vezetője, Vadim Szkibickij kijelentette, hogy az ukrán erők készen állnak majd a jövő tavasszal esedékes ellentámadásra, és hogy Ukrajna egyik stratégiai célja az lesz, hogy éket verjen az orosz fronton Dél-Ukrajnában a Krím és az orosz szárazföld között.
   • Vlagyimir Putyin orosz elnök hamisan állította, hogy a Nyugat megpróbálja feldarabolni az Orosz Föderációt, és azt sugallta, hogy az Ukrajnának nyújtott nyugati biztonsági támogatás a Nyugatot a háború résztvevőjévé teszi. Putyin egy régóta ismert retorikai vonalra támaszkodott a háború hazai támogatásának növelésére azzal a hamis állítással, hogy a Nyugat az orosz nép mint egységes népcsoport fennmaradását fenyegeti.
   • Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter kijelentette, hogy a Nyugat által Ukrajnának biztosított rendszerek típusai fogják meghatározni, hogy az orosz erőknek milyen messzire kell elmozdítaniuk a fenyegetéseket Oroszország határaitól, valószínűleg egy folyamatban lévő orosz információs művelet támogatására, amelynek célja, hogy lebeszéljék a nyugatiakat a konkrét rendszerek Ukrajnának történő biztosításáról.
   • William Burns, az amerikai központi hírszerzés igazgatója február 25-én kijelentette, hogy a CIA biztos abban, hogy a kínai vezetés fontolgatja a hadianyag Oroszországnak történő biztosítását, de még nem hozott végleges döntést.
   • Az orosz hadsereg továbbra is sikertelen hadműveleteket folytatott Szvatovától északnyugatra és Kreminna közelében.
   • Az orosz csapatok folytatták a támadó hadműveleteket Bakhmut környékén, és egy neves orosz milblogger azt állította, hogy az orosz egységek további előrenyomulást hajtottak végre a várostól északra.
   • Az orosz csapatok folytatták a támadó hadműveleteket Donyeck város nyugati peremén és Donyeck megye nyugati részén.
   • Az ukrán Tavrijszk operatív irányítás képviselője, Olekszij Dmytraszkijszkij arról számolt be, hogy az orosz hadsereg nagy mennyiségű orosz személyi állományt és felszerelést halmoz fel a Zaporizzsjai Területen található Vasziljevka és Huljajpole közelében.
   • Natalija Humenyjuk, a Déli Erők Ukrán Közös Koordinációs Sajtóközpontjának vezetője kijelentette, hogy az orosz alakulatok folytatják a védelmi erődítmények építését a Krímben. Humenyjuk arról is beszámolt, hogy az oroszok sikertelen kísérleteket hajtottak végre a Dnyeper folyó deltájában lévő szigetek elaknásítására, és a Dnyeper folyó keleti (bal) partján is végeznek aknásítást a Herszoni Területen.
   • Egy ukrán katonatiszt arról számolt be, hogy az orosz haderő a taktikai zászlóaljcsoportokat (BTG) egy új egységgel váltja fel, amelyet „rohamegységnek” vagy „rohamosztagnak” neveznek, mivel a jelenlegi támadási taktikájuk kudarcot vallott. Az ukrán katonatiszt kijelentette, hogy az orosz haderő a nagyobb struktúrákról kisebb, mozgékonyabb rohamegységekre áll át, amelyek nagymértékben támaszkodnak a tüzérségi támogatásra, és amelyek az adott küldetés követelményeihez igazíthatók.
   • Az Irkutszki terület 1439. ezredének orosz katonai személyzete közzétett egy videót, amelyben arról panaszkodik, hogy Ukrajnában a DNK parancsnokai alá vannak rendelve, ami tovább jelzi, hogy az orosz védelmi minisztérium folytathatja a DNK alakulatainak integrálását az Orosz Fegyveres Erőkbe a mozgósított személyzet ezen alakulatok alá rendelésével.
   • A Dozsgy független orosz hírportál arról számolt be, hogy azonosította az orosz oktatási minisztérium és a regionális gyámhatóságok közötti kommunikációt, amelyből kiderült, hogy az orosz tisztviselők 2022 augusztusában 400 ukrán gyermeket toloncoltak erőszakkal orosz területre. 2023. január közepéig 36 gyermeket helyeztek nevelőszülőkhöz, és a bentlakásos iskolák utasítást kaptak, hogy a gyermekeket ne helyezzék el orosz állampolgárságú családoknál. A Dozsgy azt is közölte, hogy az orosz tisztviselők a gyermekeket orosz hazafias-katonai oktatási programoknak vetik alá.

Ennyi harctéri hír jutott mára, de maradjanak még a Zónán, mert rövidesen érkezik az összefoglaló második része.

Békét Ukrajnának, békét Oroszországnak, békét a világnak!