Szele Tamás: Egy felesleges háború

A harcok töretlenül zajlanak, körülbelül ugyanott, ahol tegnap, tegnapelőtt, meg azelőtt: mindeközben Putyin is, Biden is beszédet mondtak, Putyinéban több volt az indulat meg a hazugság (amit majd a második részben fogok boncolgatni), Bidenében a velő. Ráadásul úgy néz ki, hogy ha komolyan vesszük a tegnapi Putyin-beszédet, ennek a háborúnak semmi értelme. Szükség se lett volna rá.

Néhány napja kering az a hír, csak még nem sokan látták a bizonyítékát, hogy az Oroszországi Föderáció 2030-ig magába akarta (és akarja) olvasztani Belaruszt, amely országban a „szövetségi állam” keretein belül de facto már úgyis nagyjából uralkodik, Lukasenka nem az a tipikus partizánvezér, aki szembefordulna Moszkvával. Ha elfogadjuk azt, hogy Putyin a tavalyelőtt karácsonyi ultimátumának szellemében Ukrajna elfoglalásával a NATO keleti szárnyát akarta gyengíteni – hiszen annak az elvnek szellemében, hogy az Oroszországi Föderáció határai mentén minden országnak ki kell lépnia a NATO-ból, és mentesíteni kell őket a NATO-erőktől valamint a nyugati fegyverzettől is, Ukrajna annexiója három NATO-tagállamot demilitarizált volna: Magyarországot, Romániát és Lengyelországot. Nos, Ukrajna annexiója nem sikerült és nem is fog, ellenben Ukrajna helyett Belaruszba vonultak volna be az orosz hadak, akkor Lettország, Litvánia és Lengyelország került volna szorult helyzetbe. Az ő leválásukat lehetett volna követelni a NATO-tól. Ráadásul Belaruszban semmiféle ellenállásba nem ütköztek volna a bevonulók, hiszen csak azt foglalták volna el, ami gyakorlatilag nagyjából már úgyis az övék. Ilyenformán nem vagyok valami nagy véleménnyel Putyin elnök esze tokjáról és térképismeretéről.

De hagyjuk a merengést, lássuk a konkrét híreket, melyeket ma is az ISW napi jelentése alapján állítottam össze.

Vlagyimir Putyin orosz elnök február 21-i, az orosz szövetségi gyűléshez intézett beszéde nem fogalmazott meg konkrét célokat vagy szándékokat az ukrajnai háborúval kapcsolatban, ehelyett számos régóta fennálló retorikai vonalat erősített meg, hogy Putyin több teret és időt nyerjen egy elhúzódó háborúhoz. Putyin azt állította, hogy Oroszország egy évvel ezelőtt kezdte meg a „különleges katonai műveletet” Ukrajnában, hogy megvédje az Oroszország „történelmi földjein” élő embereket, biztosítsa az orosz belbiztonságot, orvosolja az állítása szerint 2014 óta fennálló ukrán „neonáci” rezsim jelentette fenyegetést, és megvédje a donbászi népet. Putyin virulens módon vádolta a kollektív Nyugatot, hogy felfegyverzi Ukrajnát, valamint bázisokat és biolaborokat telepít az orosz határok közelébe, ezáltal elszabadítja a háborút Oroszország ellen. Putyin hamisan analógiába állította az ukrán fegyveres erőket különböző náci hadosztályokkal, és megköszönte az orosz fegyveres erőknek a náci fenyegetés elleni küzdelemben tett erőfeszítéseiket. A beszéd jelentős részében az orosz gazdasági, társadalmi és kulturális szféra állítólagos ellenálló képességére helyezte a hangsúlyt, és Putyin több javaslatot tett a megszállt ukrajnai területek fejlesztésére.

Putyin beszéde figyelemre méltóan újrakezdett több, a háború igazolásával kapcsolatos, régóta tartó orosz információs műveletet, és nem jelentett fordulatot Oroszország retorikai pozicionálásában a háborúval kapcsolatban. Putyin felhasználhatta volna ezt az eseményt arra, hogy új célokat és az elérésükhöz szükséges eszközöket fogalmazzon meg, például bejelentette volna a részleges mozgósítás újabb hivatalos hullámát, újrafogalmazta volna a „különleges katonai műveletet” hivatalos háborúként, vagy további lépéseket tehetett volna az orosz védelmi ipari bázis (DIB) konkrétabb mozgósítására. Ehelyett Putyin nagyon kevés tényleges információt mondott, valószínűleg azért, hogy azáltal, hogy nem fogalmazott meg konkrét időbeli célokat, és a háborút az orosz belföldi lakosság számára egzisztenciálisnak állította be, folyamatos feltételeket teremtsen egy elhúzódó ukrajnai háborúhoz.

Putyin bejelentése, miszerint Oroszország felfüggeszti a Stratégiai Fegyverzetcsökkentési Szerződésben (START) való részvételét, nagyobb figyelmet keltett, mint a beszéd többi részének viszonylag sablonos tartalma. Beszéde vége felé Putyin azt állította, hogy a kollektív Nyugat arra használta fel a START-ot, hogy megpróbáljon stratégiai vereséget okozni Oroszországnak, és hogy Oroszország ezért felfüggeszti részvételét a START-ban, bár Putyin hangsúlyozta, hogy a felfüggesztés nem jelent teljes kilépést. Putyin felszólította az orosz védelmi minisztériumot és az orosz atomenergetikai ügynökséget, a Roszatomot, hogy biztosítsák a nukleáris fegyverek tesztelésére való felkészültséget. Putyin talán azért tette ezt a bejelentést, hogy újra bevezesse a nukleáris retorikát az információs térbe, és ezzel elterelje a figyelmet a beszédének többi részének általános tartalmatlanságáról. Az ISW korábban már beszámolt arról, hogy Oroszország a nukleáris retorikát információs műveletként használja fel Ukrajna és a Nyugat elrettentésére, valamint az orosz harctéri kudarcok kompenzálására. Az ISW azonban továbbra is úgy értékeli, hogy Oroszország nem fog atomfegyvert bevetni Ukrajnában vagy a NATO ellen.

Joe Biden amerikai elnök február 21-én a lengyelországi Varsóban tartott beszédet, hogy Kijevbe tett útja után megerősítse az USA és a NATO Ukrajnának nyújtott támogatását. Biden hangsúlyozta a NATO-országok közötti egységet, és kijelentette: „az Ukrajnának nyújtott támogatásunk nem fog meginogni, a NATO nem lesz megosztott, és nem fogunk elfáradni.” Biden közvetlenül is foglalkozott Putyin február 21-i beszédével, kijelentve, hogy „a Nyugat nem Oroszország megtámadására szövetkezett”, és „Putyin egy szóval véget vethet ennek a háborúnak.”

Sok orosz milblogger elítélte, hogy Putyin nem használta fel beszédét arra, hogy új háborús célokat terjesszen elő, új intézkedéseket vázoljon fel a háború támogatására, vagy hogy az orosz hatóságokat felelősségre vonja számos katonai kudarcukért. Néhány korábbi Kreml-kötődésű milblogger, valamint megszálló tisztviselők személyesen vett részt a beszéden, és pozitív vagy semleges támogatását fejezte ki annak, hogy Putyin a háborút a Nyugat elleni konfliktusként fogalmazta meg, felfüggesztette Oroszország részvételét a START-programban, és támogatta a donbásszi szeparatista köztársaságokat. Más milbloggerek Putyin beszédét sablonosnak és érdemi üzenet nélkülinek kritizálták.

Igor Girkin orosz milblogger konkrétan azt állította, hogy Putyin 40 percen keresztül semmi érdemlegeset nem mondott; kihagyta Oroszország katonai vereségeit, katonai kudarcait és gazdasági visszaesését; és nem vonta felelősségre az orosz tisztviselőket. Girkin csalódottságát fejezte ki amiatt is, hogy Putyin nem használta fel a beszédet a háború hivatalos elismerésére, a következő célok bejelentésére vagy a nyugati szankciók ellen. Egy másik milblogger azt állította, hogy Oroszország START-ban való részvételének felfüggesztése politikailag szimbolikus, de panaszkodott, hogy a felfüggesztés nem javítja Oroszország helyzetét a harctéren, ehelyett felszólította Oroszországot, hogy akadályozza a nyugati katonai segélyszállítmányok Ukrajnába történő eljuttatását. Egy harmadik milblogger Putyint egy holttesthez hasonlította, és Girkin számos panaszát visszhangozta az elszámoltathatósággal és a cselekvéssel kapcsolatban. Más milbloggerek hasonlóképpen megjegyezték a határozott cselekvés szükségességét, és felszólították Oroszországot, hogy támogassa és támogassa azon katonai vezetők növekedését, akik bizonyítottan képesek határozottan cselekedni a csatatéren. Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport finanszírozója azt állította, hogy nem nézte élőben Putyin beszédét, mert túlságosan lefoglalta a Wagner-erők lőszerrel való ellátása, ami szükséges az ukrajnai hatékony harci műveletek folytatásához.

Nemzetközi újságírók állítólag megszerezték a Kreml 2021-es titkos stratégiai dokumentumát arról, hogy 2030-ra az Unió államán keresztül helyreállítsák az orosz fennhatóságot Belarusz felett. A Kyiv Independent, a Yahoo News és több nemzetközi médiapartnerük február 20-án oknyomozó riportot tett közzé egy titkos, 17 oldalas orosz stratégiai dokumentumról, amely arról szól, hogy a Kreml 2030-ig a Kreml által uralt uniós állami struktúra segítségével kívánja bekebelezni a belarusz államot. Az újságírók nem tették közzé a stratégiai dokumentumot, hogy elkerüljék a források kompromittálását, mondták. Bár az ISW nem tudja megerősíteni a dokumentum létezését vagy tartalmát, az újságírók megállapításai a stratégiai dokumentumról és annak különböző irányairól, amelyek Belarusznak az uniós államon keresztül történő fokozatos katonai, politikai, gazdasági és kulturális integrációjára irányulnak Oroszországgal, összhangban vannak az ISW hosszú távú kutatásával és értékeléseivel a Kreml kampányairól és stratégiai céljáról, hogy Belaruszt az uniós államon keresztül bekebelezze.

A NATO-nak komolyan terveznie kell az oroszok által ellenőrzött Belarusz valószínűsíthető jövőbeli valóságára. Amint azt az ISW korábban felmérte, Putyin nagy valószínűséggel jelentős előnyöket fog szerezni a Belarusz feletti orosz fennhatóság visszaállítása terén, függetlenül az ukrajnai invázió kimenetelétől. Oroszország valószínűsíthető tartós térnyerése Belaruszban döntés elé állítja a Nyugatot, hogy hogyan kezelje a NATO keleti szárnyának potenciális jövőbeli biztonsági helyzetét. Ha a Nyugat megengedi Putyinnak, hogy fenntartsa jelenlegi ukrajnai térnyeréseit – különösen a Krímet és a keleti Herszon területet –, akkor a Kreml képes lesz mind a megszállt belarusz, mind az ukrán területeket arra használni, hogy tovább fenyegesse Ukrajnát és a NATO keleti szárnyát. A Nyugat alternatívaként megteremtheti a feltételeket egy olyan jövő számára, amelyben a területileg teljes Ukrajna erős katonai partnerré válik a NATO keleti szárnyának Oroszországgal és az oroszok által megszállt Fehéroroszországgal szembeni védelmében. Ez a kívánatos hosszú távú jövő az azonnali és tartós, határozott nyugati fellépést feltételezi, amely felhatalmazza Ukrajnát arra, hogy kiűzze az orosz erőket a területéről. Rendkívül valószínűtlen, hogy a Nyugat képes lesz győzni vagy hatékonyan reagálni a Fehéroroszország bekebelezésére irányuló orosz hadjáratra anélkül, hogy előbb legyőzné az ukrajnai orosz inváziót.

Nyikolaj Patrusev, az orosz Biztonsági Tanács titkára és Vang Ji, a Kínai Kommunista Párt (KKP) Központi Bizottság Központi Külügyi Bizottságának irodavezetője február 21-én Moszkvában találkozott, hogy megvitassák a kínai–orosz együttműködés elmélyítését. Patrusev kijelentette, hogy a Kínával való stratégiai partnerség kialakítása Oroszország számára feltétlen külpolitikai prioritás. Patrusev azt állította, hogy a nyugati államok Kína és Oroszország ellen egyaránt fellépnek, és azt állította, hogy mindkét állam egy igazságos világrendet képvisel. Vang kijelentette, hogy a kínai-orosz kapcsolatok továbbra is erősek és „kiállják a változó nemzetközi helyzet próbáját.” Vang február 22-én találkozik Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Antony Blinken amerikai külügyminiszter február 18-án arra figyelmeztetett, hogy Kína erősen fontolgatja, hogy lőszerrel támogatni fogja Oroszországot.


A Financial Times (FT) arról számolt be, hogy a Wagner-csoport finanszírozójához, Jevgenyij Prigozsinhoz tartozó nemzetközi vállalatok továbbra is több százmillió dolláros nyereséget termelnek a régóta fennálló nyugati szankciók ellenére. Az FT arról számolt be, hogy a Prigozsin által ellenőrzött Evro Polis vállalat, amely energetikai koncessziókat kapott Szíriától az ISIS által ellenőrzött olajmezők visszafoglalásáért cserébe, 2020-ban 90 millió dolláros nettó nyereséget ért el a vállalatot érintő 2018-as amerikai szankciók ellenére, ami a részvényesek számára 180 százalékos megtérülést jelentett, amelyet Oroszországba repatriáltak. Az FT beszámolt arról, hogy a Prigozsin által ellenőrzött kisebb cégek, mint a szudáni aranybányákat működtető M Invest és a Mercury LLC, egy szíriai olajvállalat, amely valószínűleg a szankciók elkerülése érdekében új cégnévre helyezte át a tevékenységét, továbbra is milliós profitot termelnek. Az FT jelentése még inkább rávilágít arra, hogy a nyugati szankciók milyen mértékben nem tudták megállítani az orosz vagy az oroszok által támogatott szereplőket, akik segítik Oroszországot az Ukrajna elleni harcban.

A legfontosabb hírek röviden:

   • Vlagyimir Putyin orosz elnök február 21-i, az orosz szövetségi gyűléshez intézett beszéde nem fogalmazott meg konkrét célokat vagy szándékokat az ukrajnai háborúval kapcsolatban, ehelyett számos régóta fennálló retorikai vonalat erősített meg, hogy Putyin több teret és időt nyerjen egy elhúzódó háborúhoz.
   • Putyin bejelentése, miszerint Oroszország felfüggeszti a Stratégiai Fegyverzetcsökkentési Szerződésben (START) való részvételét, nagyobb figyelmet keltett, mint a beszéd többi részének viszonylag sablonos tartalma.
   • Joe Biden amerikai elnök február 21-én a lengyelországi Varsóban tartott beszédet, hogy Kijevbe tett útja után megerősítse az Egyesült Államok és a NATO Ukrajnának nyújtott támogatását.
   • Sok orosz milblogger elítélte, hogy Putyin nem használta fel beszédét arra, hogy új háborús célokat terjesszen elő, új intézkedéseket vázoljon fel a háború támogatására, vagy hogy az orosz hatóságokat felelősségre vonja számos katonai kudarcukért.
   • Nemzetközi újságírók állítólag megszerezték a Kreml 2021-es titkos stratégiai dokumentumát, amely arról szól, hogy 2030-ra az Unió államán keresztül helyreállítsák az orosz fennhatóságot Belarusz felett.
   • Nyikolaj Patrusev, az orosz Biztonsági Tanács titkára és Vang Ji, a Kínai Kommunista Párt (KKP) Központi Bizottság Központi Külügyi Bizottságának irodavezetője február 21-én Moszkvában találkozott a kínai-orosz együttműködés elmélyítéséről.
   • A Financial Times (FT) arról számolt be, hogy a Wagner-csoport finanszírozója, Jevgenyij Prigozsin nemzetközi cégei továbbra is több százmillió dolláros nyereséget termelnek a régóta fennálló nyugati szankciók ellenére.
   • Az orosz hadsereg továbbra is korlátozott szárazföldi támadásokat hajtott végre Szvatovétól északnyugatra és Kreminna közelében. Az ukrán csapatok állítólag korlátozott ellentámadást hajtottak végre Kreminna közelében.
   • Az orosz hadsereg folytatta a fokozatos taktikai előnyszerzést Bakhmutban és környékén, és folytatta a szárazföldi támadásokat Avdiivka közelében.
   • Ukrán tisztviselők arról számoltak be, hogy az orosz haderő folytatja az erődítmények építését és megerősítését a dél-ukrajnai hátországokban.
   • A Kreml az orosz régiók és a megszállt ukrán területek között védnökségi programokat irányíthat a társadalmi-gazdasági fellendülés és az infrastruktúra fejlesztésének előmozdítása érdekében.
   • Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz szövetségi gyűléshez intézett beszédében tovább bővítette az orosz katonáknak nyújtott előnyökre vonatkozó irreális ígéreteket.

Orosz fő erőfeszítések-Kelet-Ukrajna

Orosz alárendelt főerő #1- Luhanszki Terület (orosz célkitűzés: a Luhanszki Terület fennmaradó részének elfoglalása és az offenzív műveletek folytatása a keleti harkivi területre és az északi donyecki területre):

Az orosz hadsereg február 21-én folytatta korlátozott szárazföldi támadásait Szvatovétól északnyugatra és Kreminna közelében. Az ukrán vezérkar február 21-én jelentette, hogy az ukrán egységek visszaverték az orosz szárazföldi támadásokat Hrianykivka és Maszjutivka közelében (mindkettő 54 km-re északnyugatra Szvatovétól). Egy orosz milblogger azt állította, hogy az orosz csapatok szárazföldi támadást hajtottak végre Siplivkából (8 km-re délre Kreminnától), és állásokat szereztek a Szerebrjanszka erdő területén (nagyjából 11 km-re délnyugatra Kreminnától). A milblogger azt is állította, hogy az orosz alakulatok megtámadták Makiivkát (Kreminnától 22 km-re északnyugatra), Ternyit (Kreminnától 17 km-re nyugatra) és Bilohorivkát (Kreminnától 12 km-re délre).


Az ukrán egységek állítólag korlátozott ellentámadásokat hajtottak végre február 21-én Szvatovétól északnyugatra és Kreminna közelében. Egyes orosz milbloggerek azt állították, hogy az orosz csapatok visszavertek egy ukrán ellentámadást Hrianykivka közelében. Egy másik orosz milblogger azt állította, hogy az ukrán erők ellentámadást hajtottak végre a Szerebrjanszka-erdő területén, Siplivka közelében (Kreminnától 9 km-re délkeletre), és csekély mértékben előretörtek.

Orosz alárendelt főerő #2-Donyecki terület:

Az orosz hadsereg folytatta a fokozatos taktikai előnyök megszerzését Bakhmutban és környékén. A február 14-én készült és február 20-án közzétett geolokációs felvételeken ukrán tankok tüzelnek az orosz gyalogságra az E40-es Bakhmut-Szlovjanszk autópálya mentén húzódó fasorban, ami megerősíti, hogy az orosz csapatoknak sikerült elvágniuk az E40-est Bakhmuttól északnyugatra. Azonban az a tény, hogy az orosz erők egy hete elzárták az E40-est, és még mindig nem kényszerítették arra az ukránokat, hogy kivonuljanak Bakhmutból, arra utal, hogy ez nem az a városba vezető létfontosságú logisztikai ütőér, aminek a milbloggerek gyakran állítják. A geolokációs felvételek emellett azt mutatják, hogy az orosz erők kisebb előretöréseket hajtottak végre Bakhmut északkeleti részén Beresztove közelében (20 km-re északkeletre Bakhmuttól) és Bakhmut délnyugati részén a Mariupolszke temető területén. Az ukrán vezérkar jelentése szerint az ukrán csapatok visszaverték az orosz támadásokat magánál Bakhmutnál; Bakhmuttól északra Vaszjukivka (11km északra) és Berkhivka (4km északra) közelében; és Bakhmuttól északkeletre Vasziljevka környékén (21km északkeletre). Orosz források azt állították, hogy az orosz alakulatok áttörték az ukrán védelmi vonalakat Jahidne közelében (Bakhmut északnyugati peremén) és elérték a Bakhmut északi csúcsán lévő Sztupkij vasútállomást. Több orosz milblogger megjegyezte, hogy a Wagner-csoport közeledik az AZOM fémfeldolgozó üzemhez Bakhmut északi részén, és úgy értékelték, hogy a harcok Bakhmutban az üzem területére összpontosulhatnak, mivel a Wagner megpróbál a város központjába behatolni. Milbloggerek az AZOM üzemet a mariupoli Azovstal üzemnél és a 2022-es szeverodonyecki Azot acélgyárnál tett ukrán védelmi erőfeszítésekhez hasonlították.


Egy orosz milblogger emellett azt állította, hogy az orosz csapatok még mindig harcolnak Ivanivszke közelében, Bakhmuttól 5 km-re nyugatra. A milbloggerek állításainak koncentrációja az észak-bakhmuti orosz erőfeszítésekkel kapcsolatban, összehasonlítva a Bakhmuttól nyugatra, a T0504 Kosztyantyinivka-Csasziv Jar-Bakhmut országút mentén zajló műveletekkel kapcsolatos viszonylagos csenddel, arra utalhat, hogy az orosz csapatok feladták Bakhmut bekerítésének kísérletét, és ehelyett a Bakhmutba északról történő behatolásra összpontosítanak. Ez az erőfeszítés valószínűleg rendkívül költséges és lassú lesz, tekintettel a zsúfolt városi környezetre és a Bakhmuton belüli ukrán erődrendszerekre. Az oroszok azonban az elkövetkező napokban vagy hetekben újrakezdhetik a Bakhmut bekerítésére irányuló erőfeszítéseket.

Az orosz hadsereg február 21-én folytatta a szárazföldi támadásokat Avdiivka-Donyeck város térségében. Az ukrán vezérkar jelentése szerint orosz csapatok támadást intéztek Novobakhmutivka közelében (10 km-re északkeletre Avdiivkától), Donyeck város északnyugati külterületén Vodyane és Nevelszke közelében, valamint Donyeck város délnyugati külterületén Marinka közelében. Két neves milblogger arról számolt be, hogy az ukrán alakulatok sikeres ellentámadást hajtottak végre Avdiivkától északra, és visszaszerezték elvesztett állásaikat Veszele közelében (Avdiivkától 6 km-re északkeletre). Orosz források továbbra is azt állították, hogy az orosz egységek Marinka központjáért harcolnak. Geolokációs felvételek azt mutatják, hogy az orosz csapatok csekély előrenyomulást hajtottak végre Novomikhailivka közelében, Donyeck várostól délre.

Az orosz hadsereg február 21-én nem hajtott végre megerősített szárazföldi támadást a nyugati Donyecki Területen. Egy orosz milblogger azt állította, hogy orosz haditengerészeti gyalogsági elemek folytatják az ukrán állások elleni támadásokat Vuhledar délkeleti részén. Petro Andrjuscsenko ukrán mariupoli polgármesteri tanácsadó azt állította, hogy bizonyos orosz alakulatok, amelyek korábban az orosz hátországban, a Donyecki Területen állomásoztak, átkerültek a vuhledari frontra. A geolokációs felvételek azt mutatják, hogy a 36. Összfegyvernemi Hadsereg (Keleti Katonai Körzet) elemei marginális előrenyomulást hajtottak végre Mikilszke közelében, Vuhledartól délnyugatra.

Támogató erőfeszítések – déli tengely (orosz célkitűzés: A frontvonalbeli állások fenntartása és a hátsó területek biztosítása az ukrán csapásokkal szemben).

Ukrán tisztviselők arról számoltak be, hogy az orosz alakulatok továbbra is erősítik és építik az erődítményeket Dél-Ukrajna hátországaiban. Ivan Fedorov ukrán melitopoli polgármester arról számolt be, hogy az oroszok növelték a Wagner-csoport erőinek számát, mozgósított személyzetet, valamint oszét és dagesztáni zászlóaljakat állítottak fel a Zaporizzsjai Terület meg nem határozott zónáiban. Az ISW korábban már beszámolt orosz önkéntes zászlóaljak megalakulásáról az orosz szövetségi szubjektumokban (régiókban), többek között Észak-Oszétiában és Dagesztánban. Az ilyen irreguláris erők szállítása, akik valószínűleg harcképtelenek, rosszul képzettek, vagy mindkettő a Zaporizzsjai Területre azt sugallja, hogy az orosz katonai vezetés lemondott az új területi nyereségek megszerzéséről a Zaporizzsjai Területen. A január 21-én és február 20-án készült geolokációs felvételek azt mutatják, hogy az orosz csapatok továbbra is árkokat ásnak a Krím északi részén, Armjanszktól délre.

Az oroszok február 21-én folytatták a rutinszerű tüzelést Huljajpolétól nyugatra, valamint Herszon és Mikolajiv területein.

Az orosz mozgósítás hírei:

Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz szövetségi gyűléshez intézett február 21-i beszédében tovább bővítette az orosz katonáknak nyújtott előnyökre vonatkozó irreális ígéreteket. Putyin bejelentette az orosz katonák rendszeres, legalább félévente egyszeri 14 napos szabadságolását, és javasolta egy speciális állami alap létrehozását az elesett katonák családjainak és az ukrajnai háború veteránjainak célzott, személyes támogatására. Az ilyen valószínűtlenül megvalósuló ígéretek valószínűleg kezdik elveszíteni hitelességüket az orosz közvélemény körében, mivel az orosz kormány már számos, a katonáknak tett pénzügyi ígéretet nem teljesített, ahogy arról az ISW korábban már beszámolt. Putyin megkísérelte továbbá a katonai személyzet ellátásának felelősségét Oroszország szövetségi szubjektumaira hárítani, felszólítva minden szövetségi tárcát, önkormányzatot és azon túl, hogy fordítsanak nagy figyelmet a katonai személyzet és családjaik szükségleteire.


Az orosz hatóságok továbbra is felhasználják az orosz ortodox egyházat és az orosz oktatási intézményeket a haderő-nevelési erőfeszítések támogatására. Egy orosz ellenzéki forrás február 20-án azt állította, hogy orosz papok az ukrajnai háborúról beszéltek, és arra bátorították az orvosi főiskola hallgatóit, hogy jelentkezzenek a korai sorozásra, miközben a diákok iskolai kirándulás keretében meglátogatták a Volgográdi Területen található Volszkijban lévő Születés Templomát.

Az Ukrán Hírszerzési Főigazgatóság (GUR) február 21-én arról számolt be, hogy az orosz hatóságok intézkedéseket tesznek egy újabb mozgósítási hullám előkészítésére, és „riadóállomásokat” hoznak létre az egyetemeken, hogy segítsék a nappali tagozatos hallgatók mozgósítását, valamint már együttműködtek a Novoszibirszki Állami Pedagógiai Egyetem, a Tomszki Politechnikai Egyetem és a Tomszki Állami Pedagógiai Egyetem vezetésével. A GUR közzétett egy 2023. február 9-én kelt, lehallgatott dokumentumot, amely nyilvánvalóan az orosz felvilágosító minisztériummal és a Tomszki Állami Pedagógiai Egyetemmel kötött ilyen megállapodás dokumentációját tartalmazza.

Az orosz hatóságok továbbra is üldözik a lakosokat állítólagos szabotázsakciók és a mozgósítással szembeni ellenállási kísérletek miatt. Egy népszerű orosz hírforrás február 21-én azt állította, hogy egy belgorodi bíróság három és fél év börtönbüntetésre ítélt két lakost azzal a váddal, hogy egy Ukrajna-barát weboldalon keresztül nem részletezett információkat osztottak meg az orosz hadseregről, és megpróbáltak kisiklatni egy vonatot az orosz hadsereg által használt vasúti sínek szabotálásával. Pavel Csikov orosz emberi jogi aktivista február 20-án arról számolt be, hogy a pecsengai helyőrség nyomozóbizottsága büntetőeljárást indított egy hadnagy és orvos ellen, amiért személyes meggyőződése miatt megtagadta az orosz mozgósítás 2023. január 20-i teljesítését.


A megszállt területek hírei:

A Kreml az orosz régiók és a megszállt ukrán területek között mecenatúraprogramokat irányíthat a társadalmi-gazdasági fellendülés és az infrastruktúra fejlesztésének előmozdítása érdekében. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 21-én a Szövetségi Gyűlésben tartott beszédében azt mondta, hogy az orosz régiók közvetlen támogatást nyújtanak a megszállt területeken lévő városoknak, körzeteknek és falvaknak. A Tyumeni területhez tartozó Neft hírportál arról számolt be, hogy Alekszandr Moor, a Tyumeni terület kormányzója ellátogatott a Luhanszki területhez tartozó Szorokinéba (Krasznodon), és azt állította, hogy a tyumeni szakemberek a szociális létesítmények helyreállításán dolgoznak Szorokinéban. Natalja Komarova, a Hanti-Manysi Autonóm Körzet kormányzója meglátogatta a megszállt Luhanszk és Donyecki területeket, katonai felszerelést vitt Makijivkába, és találkozott a Hanti-Manysi Autonóm Körzet orosz erőivel és a humanitárius hadtest önkénteseivel. Az ISW korábban beszámolt olyan esetekről, amikor orosz régiók anyagi támogatást nyújtottak Ukrajna megszállt területeinek, hogy megszilárdítsák az orosz gazdasági és társadalmi ellenőrzést a megszállt Ukrajnában. Az ISW korábban azt is felmérte, hogy a Kreml célja, hogy a háború pénzügyi terheit a regionális kormányokra hárítsa. Az orosz régiók és a megszállt ukrán területek közötti gazdasági és fejlesztési mecenatúraprogramok létrehozása tovább háríthatja a megszállási hálózatok kiépítésének pénzügyi terheit a Kremlről.

Az orosz tisztviselők továbbra is szociális juttatási programokat használnak arra, hogy kiterjesszék az adminisztratív ellenőrzést Ukrajna megszállt területein. Putyin azt javasolta, hogy minden megszállt terület számára biztosítsanak anyasági tőkét a 2007 óta született gyermekek számára. Vlagyimir Szaldo, a herszoni megszállási adminisztráció vezetője azt állította, hogy az anyasági tőkeprogram kiterjesztése fontos lépés annak érdekében, hogy a Herszoni Terület lakosai ugyanolyan ellátásban részesüljenek, mint minden orosz állampolgár. Az ISW korábban úgy értékelte, hogy az anyasági tőkeprogramok segítenek megszilárdítani az orosz ellenőrzést a megszállt területek felett azáltal, hogy arra ösztönzik a családokat, hogy több gyermeket vállaljanak, akik születésükkor orosz állampolgárságot kapnak. Az anyasági tőkeprogramok a kripto-oroszosítást is kikényszerítik, mivel egyes megszálló hatóságok megkövetelik az anyakönyvi kivonatok oroszra fordítását, így a nevek és helyszínek az ukránról orosz helyesírásúra változnak.


Jelentős aktivitás Belaruszban:

A belarusz hadsereg állítólag katonai felszerelést telepített Minszkből a belarusz-litván határ felé. A The Hajun Project független belarusz megfigyelő szervezet arról számolt be, hogy február 21-én a minszki székhelyű belarusz 120. gépesített dandár 358. különálló gépesített zászlóaljának négy géposzlopát, köztük 35 BMP-t és egyéb felszereléseket telepítettek a litván határ felé. A Hajun Project jelentése szerint az oszlopok a minszki körgyűrű mentén haladtak tovább az M6-os autópályára, majd annak mentén az M7-es autópályára a litván határ és a grodnoi terület belarusz Ashmyany városa irányába. A belarusz védelmi minisztérium február 21-én bejelentette, hogy a belarusz fegyveres erők február 20-21-én éjjel egy harckészültségi ellenőrzés részeként nem részletezett gépesített elemeket telepítettek egy nem részletezett területre, légvédelmi egységekkel megerősítve.

A belarusz manőverelemek továbbra is gyakorlatokat tartanak Fehéroroszországban. A belarusz 11. Különleges Mechanizált Dandár nem részletezett elemei február 21-én éleslövészetet hajtottak végre T–72 harckocsikkal és BMP–2 gyalogsági harcjárművekkel a belarusziai Bresztben lévő Obuz-Lesnovszkij gyakorlótéren.

Ennyi harctéri hír jutott mára, de maradjanak a Zónán, mert rövidesen érkezik az összefoglaló második része.

Békét Ukrajnának, békét Oroszországnak, békét a világnak!