Szele Tamás: Offenzíva komótosan

Hétfő van, a Zóna tapasztaltabb olvasói tudják, hogy ilyenkor, ha csak nem tombol sorsdöntő ütközet, az ISW elméleti napot tart. A frontok viszonylag csendesek, és valóban itt az ideje, hogy elmagyarázza valaki, amit tőlem már naponta kérdeznek, úton és útfélen, miszerint „mikor indul az orosz offenzíva?” És nem hiszik el, mikor megmondom, hogy már egy hete tart.

Márpedig zajlik, csak hát így, ilyen intenzitással, és az ISW szakértői, Karolina Hird és Frederick W. Kagan azt bizonyítják be, hogy nagy sikereket nem is érdemes várni tőle. Az igaz, hogy jelenleg komoly ukrán ellentámadás sem várható, lévén, hogy a nagy garral beígért 320 nyugati harckocsiból április elejéig csak 50 érkezhet meg, de Putyinnak már az is vereség lesz, ha márciusig nem ér el valami látványos sikert, és nem fog – mint a tanulmány mondja. Akkor térjünk a tárgyra.

Ez a jelentés az aktív műveletekben már részt vevő orosz csapatoknak az orosz szárazföldi erők teljes hadrendjéhez viszonyított értékelése alapján azt prognosztizálja, hogy az orosz támadó műveletek jelentős növekedése ezen a télen nem valószínű.

A Luhanszki Területen zajló orosz támadó műveletek fő szakasza folyamatban van, és Oroszországnak valószínűleg nincs elegendő szabad tartaléka ahhoz, hogy ezen a télen drámaian növelje az offenzíva mértékét vagy intenzitását. Az orosz hagyományos szárazföldi erők általában a szokásos doktrinális formációkban és egységekben, nem pedig taktikai zászlóaljcsoportokban vagy más ad hoc struktúrákban vonulnak fel és harcolnak. Több kritikus harckocsizó egység megfigyelt hiánya arra utal, hogy az orosz hadsereg továbbra is küzd a korábbi sikertelen offenzívák során elvesztett felszerelések, különösen harckocsik pótlásával. Az orosz erők szinte biztosan rendelkeznek még néhány újjáépített gépesített egységgel tartalékban, de ezeknek a korlátozott tartalékoknak a Luhanszki Terület frontvonalán való alkalmazása nem valószínű, hogy drámaian megváltoztatná a folyamatban lévő offenzíva menetét. Az orosz offenzíva nagy valószínűséggel még egy ideig folytatódni fog, és átmenetileg lendületet kaphat, amint az utolsó tartalékokat is bevetik – ha egyáltalán bevetik őket –, de nagy valószínűséggel jóval a céljai előtt fog kulminálni, és várhatóan nem fog jelentős műveleti előnyöket elérni.

A Luhanszki Területen történő szerepvállalás jelenlegi mintája azt jelzi, hogy az orosz erők ezen a területen doktrinális egységekben és formációkban vonulnak fel a katonai körzetek szintjétől legalább a dandár/ezred szintjéig, és valószínűleg a zászlóalj szintjéig is. A Luhanszki Terület frontvonalán és annak közelében tevékenykedő orosz erők szinte teljes egészében a Nyugati Katonai Körzetből (WMD) érkeznek, néhány erősítéssel más erőcsoportokból. Ez a felosztás arra utal, hogy az orosz katonai parancsnokság visszatért a hagyományos katonai körzeti parancsnoksági és ellenőrzési struktúrához, amelyben egy elkülönített földrajzi területen lévő összes egység egyetlen katonai körzet felelősségi körébe tartozik. Két teljes WMD-hadosztály (a 144. motorizált lövészhadosztály és a 3. motorizált lövészhadosztály) sorba állította manőverező ezredeit, lehetővé téve a hadosztályparancsnokok számára, hogy úgy működjenek, ahogyan a hadosztályokat tervezték. Ezeket az ezredeket mozgósított személyzettel állították helyre, ami azt jelzi, hogy az orosz parancsnokság a mozgósított katonákat a doktrinális struktúrákban helyettesítőként használja, ahelyett, hogy ad hoc alakulatokat hozna létre.

Az orosz alakulatok a háború során különböző nem szabványos és nem doktrinális struktúrákban vetették be a haderőiket, kezdve a taktikai zászlóaljcsoporttal, de magában foglalva az önkéntes ezredeket, a BARS (Nemzeti Harci Tartalék) egységeket és a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaságokhoz (DNK, illetve LNK) tartozó milíciaegységeket is, nem is beszélve az elítéltekből álló Wagner Private Military Company (PMC)-formációkról. A doktrinális struktúrákhoz való visszatérés fordulópontot jelent az orosz haderőszerkezetben és hadjárat-tervezésben. Amint azt az ISW korábban értékelte, az orosz védelmi minisztérium jelenleg számos reformot hajt végre, amelyek célja az orosz fegyveres erők formalizálása és professzionalizálása, valamint felkészülés egy elhúzódó ukrajnai háború hagyományos hadseregként való megvívására. A Luhanszki Terület frontvonalán elhelyezkedő erők jelenlegi elrendezése valószínűleg tükrözi az orosz katonai eljárás folyamatban lévő eltolódását az orosz védelmi minisztérium berendezkedése felé.

Az oroszok kevesebb hasznot húznak a katonai műveletek normalizálódásából, mint remélték volna, mert erőik állapota erősen leromlott. Nem hagytak elég időt arra, hogy a mozgósított tartalékosaikat olyan színvonalúvá képezzék ki, amely elegendő a nagyszabású támadó gépesített manőverező hadviselés támogatásához, ahogyan azt az ISW többször is megfigyelte; és nyilvánvalóan hiányzik a szükséges felszerelés az újjáalakult egységeik felszereléséhez. A Luhanszki Terület tengelyén támadó, összefüggő 3. és 144. motorizált lövészhadosztályok így viszonylag kevés előnyt értek el az offenzíva kezdete óta.

Az orosz hadsereg a Nyugati Katonai Körzethez (WMD) tartozó hagyományos elemek nagy többségét a Luhanszki Területen végrehajtott döntő támadási erőfeszítéseihez kötötte, viszonylag kevés elemet hagyva tartalékban vagy fedezet nélkül. Az ISW megfigyelte az orosz WMD elemeit, valamint néhány kiegészítő Központi Katonai Körzet (CMD), Donyecki és Luhanszki Népköztársaság (DNK és LNK) és légideszant (VDV) elemet, amelyek a Luhanszki Terület frontvonala mentén helyezkedtek el, az egységek különleges koncentrációjával a Szvatove-Kreminna vonal mentén. A WMD teljes mértékben a 20. Összfegyvernemi Hadsereg (CAA) mindkét lövészhadosztályát – a 144. motorizált lövészhadosztályt (144. MRD) és a 3. motorizált lövészhadosztályt (3. MRD) – a Luhanszki Területen lévő Szvatove-Kreminna vonalra vezényelte. Az ISW megfigyelte a 144. MRD mindkét lövészezredét (a 254. motorizált gárdalövészezredet és a 488. motorizált gárdalövészezredet) és harckocsiezredét (az 59. harckocsi-gárdaezredet), amelyeket a Szvatove-Kreminna vonal mentén vetettek be, de név szerint csak a 3. MRD 752. és 252. motorizált lövészezredét figyelte meg. Az ISW olyan jelentéseket is észlelt, amelyek szerint az 1. páncélos gárdahadsereg 4. páncéloshadosztályának, az 1. páncélos gárdaahadsereg 47. páncéloshadosztálya 26. páncélos ezredének és az 1. páncélos gárdahadsereg 27. különálló páncélos dandárjának elemei a Szvatovétól északra, Kupjanszk felé vezető vonal mentén vannak bevetve. A CMD ezen kívül a 90. harckocsihadosztály 6. harckocsiezredének elemeit küldte Szvatove térségébe, valamint meghatározatlan elemeket a Kreminnától nyugatra lévő Liman irányába. A DNK egységei és ad hoc alakulatai láthatóan korlátozott számban támogatják a WMD hadműveleteit a Szvatove-Kreminna vonal mentén, és az LNK egységei (különösen a 4. motorizált lövészezred) a Kreminnától délre fekvő Bilohorivka térségében tevékenykednek. Úgy tűnik, hogy a VDV korlátozott elemei, különösen a 76. légitámadó gárdahadosztály és a 98. légideszant hadosztály elemei szintén támogatják a Kreminna térségében a WMD hadműveleteit.

Az ISW nem figyelte meg az 1. Páncélos Gárdahadsereg 2. Motorizált Lövészhadosztályának (2. MRD) harci bevetését, annak ellenére, hogy a jelentések szerint az egységet a Luhanszki Területre telepítették. Az ukrán fő hírszerzési igazgatóság (GUR) január 25-én megjegyezte, hogy a 2. MRD részben átcsoportosításra került a Luhanszki Területre a belarusz gyakorlóterületekről. Az ISW még nem figyelt meg arra utaló jeleket, hogy a 2. MRD vagy annak alkotó elemei – a 15. motorizált gárda-lövészezred, az 1. páncélos ezred vagy az 1. motorizált gárda-lövészezred – a frontvonal közelében jelentek volna meg. A 2. MRD elemeit ezért valószínűleg tartalékban tartják a Luhanszki Terület hátországában, és a jövőben valószínűleg a frontvonalra telepíthetik őket. Lehetséges, hogy a 2. MRD elemeit valamilyen formában már bevetették a frontvonalban, de az ISW egyszerűen nem észlelte az alkalmazásuk bizonyítékát. Ez a forgatókönyv valószínűtlen, mivel ez az egység általában nagy nyilvánosságot kap, amikor bevetésre kerül, és mivel orosz és ukrán források részletesen beszámoltak a Luhanszki Területen harcoló orosz egységekről. A 2. MRD hiánya az aktív bevetésből arra utal, hogy az orosz hadsereg egy hadosztály nagy részét tartalékban tartja. Mivel azonban két motorizált lövészhadosztály már valószínűleg teljes mértékben bevetésre került más erősítésekkel együtt, a 2. motorizált lövészhadosztály két vagy esetleg három ezredének a harcba való bevonása nem valószínű, hogy nemlineáris változást hozna az orosz támadóképességben.

Számos elit és kiemelkedő WMD-elem hiánya a Luhanszki Terület vonaláról és a hadszíntér más részeiről arra utal, hogy az orosz hadseregnek továbbra is kihívásokkal kell szembenéznie a harcoló egységek és különösen a harckocsizó egységek újjáalakítása terén. A WMD három hadseregszintű manőverező alakulatnak parancsol – a 6. és a 20. Összfegyveernemi Hadseregnek (CAA) és az 1. Páncélos Gárdahadseregnek (GTA). A 20. CAA a fent említettek szerint nagymértékben bevetésre került a Szvatove-Kreminna vonal mentén. Az ISW azonban csak korlátozott említéseket figyelt meg a 6. CAA-ról és részleges említéseket az 1. GTA-alakulatokról a Luhanszki Területen, és sehol máshol nem figyelte meg ezeket az elemeket a hadszíntéren, ami arra utal, hogy ezen egységek és alakzatok egy részét valószínűleg még nem állították újra fel. A harckocsizó egységek újjáalakításának késése abból a tényből eredhet, hogy számos kritikus (és korábban elit) orosz harckocsizó egység és gépesített alakulat szenvedett megsemmisítő vereségeket a háború első éve során. Az 1. GTA például hatalmas veszteségeket szenvedett a háború elején a Csernyihivi területen végrehajtott támadás során, majd 2022 őszén ismét az ukrán ellentámadás során Harkiv területén. 2022 szeptemberében az 1. GTA 4. harckocsihadosztálya, konkrétan a 12. és 13. gárdista harckocsi ezred, közismerten majdnem 100 harckocsit (egy teljes ezredet) veszített el néhány nap alatt.

Az orosz harckocsiveszteségek óriásiak voltak ebben a háborúban, körülbelül 16 páncélos ezred értékének megfelelő mennyiséget tesznek ki, ami valószínűleg akadályozza Oroszország képességét, hogy gyorsan újjáépítse harckocsizó egységeit. Az Oryx holland nyílt forráskódú oknyomozó szervezet és a brit International Institute for Strategic Studies (IISS) kutatóintézet által bemutatott legújabb hírszerzési becslések világosan ábrázolják ezeket a veszteségeket. Az Oryx február 9-én több mint 1000 különálló orosz harckocsi elvesztését és 500 zsákmányolt harckocsit igazolt, ami valószínűleg azt jelenti, hogy Oroszország a háború előtti harckocsiparkjának felét veszítette el a háború első évében. Az IISS február 15-én hasonlóképpen megjegyezte, hogy Oroszország a háború előtti T–72B és T–72B3M fő harckocsik mintegy 50 százalékát veszítette el. Egyetlen harckocsiezredhez alig kevesebb mint 100 harckocsi szükséges, így két harckocsi ezred újjáépítése a semmiből (ahogyan a 12. és 13. harckocsi ezredhez valószínűleg szükséges) 200 harckocsit igényelne, amivel az orosz fegyveres erők a jelek szerint nem rendelkeznek megfelelő mennyiségben, és nem úgy tűnik, hogy képesek lennének gyorsan előállítani. A széles körű harckocsi veszteségek a motorizált lövészalakulatok hatékony működési képességét is befolyásolják, de a motorizált lövészegységeknek egyenként kevesebb harckocsira van szükségük, és jobban ki tudják használni a nagy mennyiségű, viszonylag képzetlen állományt, amelyet a siettetett orosz tartalékos mozgósítás generált. Az újjáalakított harckocsiezredek és -dandárok hiánya azonban megfosztja az orosz szárazföldi erőket attól a fajta ütőképességtől, amely ahhoz szükséges, hogy műveleti szempontból jelentős áttöréseket érjenek el és használjanak ki – ami megmagyarázhatja, hogy a WMD eddig miért nem ért el egyet sem.

A hadszíntér más részein végrehajtott orosz bevetések mintája erősen arra utal, hogy a többi katonai körzet és a légideszant erők rendelkezésre álló manőverelemeinek nagy része már bevetésre került, és így nem képeznek olyan nagy tartalékot, amelyet Moszkva hirtelen bevethetne a Luhanszki Területen vagy máshol. Az ISW korábban úgy értékelte, hogy a Déli Katonai Körzet (SMD) különböző elemei jelenleg sikertelen támadási kísérleteket folytatnak a Donyecki Területen, és védekező állásokat tartanak a Herszoni Terület keleti (bal) partján. A Keleti Katonai Körzet (EMD) elemei és a 40. és a 155. haditengerészeti gyalogosdandár túlnyomórészt a Donyecki Terület nyugati részén található Vuhledar közelében harcolnak, és az elmúlt hetekben katasztrofális veszteségeket szenvedtek. A DNK csapatai erősen el vannak foglalva Donyeck város külterületén és máshol a Donyecki Területen. A Központi Katonai Körzet (CMD), amely 2022 őszén pusztító veszteségeket szenvedett az ukrán ellentámadás során Liman közelében végrehajtott hadműveletek során, úgy tűnik, hogy főként Kreminna térségében erősíti a WMD-erők elemeit. A VDV-elemek szétszóródtak a hadszíntéren, fokozatosan kiegészítve és egyre inkább kiszorítva a Wagner-csoportot a Bakhmut körüli támadásokban, és fenntartva a jelenlétet Dél-Ukrajnában, valamint korlátozott jelenlétet a Luhanszki Területen. Az orosz csapatok elkötelezettsége Ukrajna-szerte arra utal, hogy a 2. MRD az egyetlen nyilvánvaló jelölt a hadszíntéri tartalékra, hacsak nem kezdenek megjelenni a hiányzó harckocsiezredek/brigádok. Az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériuma korábban megerősítette ezt az értékelést azzal, hogy az orosz haderő abszolút többsége már bevetésre került Ukrajnában.

Könnyen lehet, hogy több orosz elem van jelen a Luhanszki Területen, mint amennyit az ISW jelenleg megfigyelt. Más kutatószervezetek szerint a 6. CAA további egységei tevékenykednek a Luhanszki Terület vonala mentén. Az ISW nem tudja ellenőrizni ezen egyéb becslések forrásait, de nincs oka megkérdőjelezni azokat. Ha a 6. CAA vagy más alakulatok elemeit valóban bevetették, akkor a későbbi támadó vagy védelmi műveletekre fordíthatü orosz hadszíntéri tartalékok még kisebbek. Az offenzíva valószínűleg folytatódni fog, és rövid időre megnőhet az intenzitása, ha tartalékos elemeket, például a 2. MRD-t is bevetik, de az intenzitás ilyen növekedése valószínűleg rövid ideig tart, és nem lesz képes műveleti szempontból jelentős előnyök elérésére.


A legfontosabb hírek röviden:

   • Fedir Veniszlavszkij, az ukrán Verhovna Rada nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának tagja kijelentette, hogy az orosz hadsereg már minden harcképes egységét a frontvonalakra telepítette Luhanszk és Donyeck megyékben, valamint a Zaporizzsjai Terület egyes részein.
   • Az ukrán haderő a jelentések szerint áprilisig csak 50 nyugatról biztosított harckocsit tud majd a frontterületekre telepíteni az ígért 320 harckocsiból.
   • Az orosz védelmi minisztérium megerősítette, hogy a Donyecki Népköztársaság (DNK) 1. hadtest és a Luhanszki Népköztársaság (LNK) 2. hadtest az orosz fegyveres erők hivatalos alakulatai, ugyanakkor cáfolta azokat a vádakat, hogy elbocsátotta volna Eduard Baszurint, a DNK katonai parancsnokság szóvivőjét vagy bármely más LNK/DNK parancsnokot. A Wagner-csoport finanszírozója, Jevgenyij Prigozsin kihasználta a Baszurin állítólagos elbocsátása körüli vitát azzal, hogy nyilvánosságra hozott egy Baszurinnal folytatott találkozót, amelyen Prigozsin számos információs támadást intézett az orosz védelmi minisztérium ellen.
   • Ramzan Kadirov csecsen köztársasági vezető nyilvánosan megtapsolta Prigozaint, miután valószínűleg visszautasította, hogy csatlakozzon Prigozain újbóli kampányához az orosz védelmi minisztérium ellen. Kadirov azt is jelezte, hogy kormányzati szolgálatának befejezése után esetleg egy saját félkatonai társaság alapításában érdekelt.
   • Az orosz Védelmi Minisztérium hamisan állította, hogy ukrán tisztviselők radiológiai hamis zászlós támadást készítenek elő, hogy Oroszországot a nukleáris biztonságról szóló egyezmény megsértésével vádolják az ENSZ Közgyűlés 11. rendkívüli rendkívüli ülésszakát megelőzően.
   • Az orosz Nyomozó Bizottság vezetője, Alexander Bastrykin azt állította, hogy a 2022. október 10-én a krími Kercsi-szoros hídjánál történt robbanás lezárult vizsgálata azt bizonyítja, hogy az ukrán különleges szolgálatok terrortámadást terveztek és hajtottak végre. A támadás legitim katonai művelet lett volna, nem pedig terrortámadás, ha Ukrajna hajtotta volna végre.
   • Egy orosz milblogger azt állította, hogy az orosz csapatok átlépték az orosz határt a Harkivi Területen és elfoglalták egyes, meg nem nevezett határ menti településeket.
   • Az orosz alakulatok folytatták a támadó hadműveleteket Szvatovétól északnyugatra és Kreminna közelében. Orosz források azt állították, hogy az ukrán egységek Kreminnától nyugatra és északnyugatra megerősítik a frontállásokat.
   • Az orosz csapatok valószínűleg marginális előnyöket értek el Bakhmut északi külvárosában és a város keleti külterületén. Egy neves orosz milblogger azt állította, hogy a Wagner-csoport leépült alakulatai erőhiány miatt szűkítik offenzíváik hatókörét Bakhmut térségében.
   • Az orosz hadsereg a jelentések szerint folytatta az offenzív műveleteket Donyeck város nyugati külterületén és Vuhledar környékén.
   • Orosz milbloggerek azt állították, hogy az orosz egységek lokális szárazföldi támadást hajtottak végre a Zaporizzsjai Területhez tartozó Novodanyilivka közelében, és megerősítették azokat a felvételeket, amelyeken a Wagner-csoport harcosai a Zaporizzsjai Területhez tartozó Melitopolba érkeznek.
   • A krími megszálló parlament vezetője, Vlagyimir Konsztantyinov kijelentette, hogy a krími megszálló tisztviselők több tízmilliárd rubel (legalább 10 millió USD) értékű ukrán vagyont államosítottak, és azt tervezik, hogy az ingatlanok eladásából származó pénzeket az Ukrajnában harcoló orosz haderő támogatására fordítják.
   • Egy orosz milblogger azt állította, hogy Vadim Pankovot, az orosz légideszant erők 45. önálló, különleges célú dandárjának parancsnokát vezérőrnaggyá léptették elő.
   • Egy orosz Lancet dróngyártó és a Kalasnyikov Konszern leányvállalata állítólag egy nyilvános szaunában gyárt drónokat, miután viták alakultak ki a létesítményeihez való hozzáféréssel kapcsolatban, aminek hatására egy másik orosz dróngyártó a drónok tömeges összeszerelésére szólított fel a megfelelő létesítmények rendelkezésre állásának hiánya ellenére.
   • Ukrán katonai tisztviselők arról számoltak be, hogy az orosz hadsereg logisztikai problémák miatt nem tudja a frontvonalak közelében javítani a modernizált Sz–300-as légvédelmi rakétarendszereket, és ezeket a rendszereket oroszországi gyártóüzemekbe kell szállítaniuk.

Ennyi harctéri hír jutott mára, de maradjanak még a Zónán, mert rövidesen érkezik az összefoglaló második része.

Békét Ukrajnának, békét Oroszországnak, békét a világnak!