Szele Tamás: A halogató Putyin

Ma a már kialakult hétfői szokásoknak megfelelően az ISW megint elméleti napot tart, és mivel a frontokon most valóban nincsenek nagyon komoly harcok, nem lehet sorsdöntő eseményekről beszámolni, üljünk be az iskolapadjukba, mert ma Kateryna Stepanenko és Mason Clark igen érdekes témát boncolgat: Putyin halogató természetét.

Amely persze szelektív: az orosz elnök a rossz döntéseket sosem halogatja, a feleslegeseket sem, a jókat vagy szükségeseket annál inkább: ez sokat elmond jelleméről és arról is, kitől vagy mitől tart, mert az nem igaz, hogy senkitől és semmitől nem fél. Akármennyire is autokrata, a saját népszerűségét például nagyon fontosnak tartja. De adjuk át a szót az elemzőknek.

Ez a jelentés Vlagyimir Putyin orosz elnök kockázatvállalási óvatosságára összpontosít, miután 2022. február 24-én elszánta magát Ukrajna teljes körű inváziójának elindítására, amit valószínűleg nem tekintett kockázatnak. Putyin tétova háborús döntéshozatala azt mutatja, hogy el akarja kerülni a rizikós döntéseket, amelyek veszélyeztethetik az uralmát vagy a nemzetközi eszkalációt – annak ellenére, hogy maximalista és irreális célja, Ukrajna teljes meghódítása valószínűleg további nehézségek vállalását követeli meg ahhoz, hogy bármilyen reménye legyen a sikerre.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajnával kapcsolatos döntései a 2022. február 24-i első, elhibázott inváziója óta azt jelzik, hogy valószínűleg nincs kapcsolat maximalista célkitűzései és az ezek eléréséhez szükséges, valószínűleg nagy kockázatú döntések meghozatalára való hajlandósága között. Putyin valószínűleg abban a hibás feltételezésben élt, hogy az orosz hadsereg jelentős katonai áldozatok nélkül kapitulációra kényszerítheti Kijevet, és Oroszország invázióját korlátozott és elfogadható mértékű kockázatnak tekintette. A zsákmányolt orosz katonai tervekből például kiderült, hogy a Kreml arra számított, hogy az orosz erők napokon belül elfoglalják Kijevet, az orosz hírszerző szolgálatok állítólag arra számítottak, hogy az ukrán hadsereg összeomlik, és a Kreml propagandistái előre megírt cikket tettek közzé, amelyben 2022. február 26-án Oroszország „győzelmét” dicsérték. Azok a jelentések, amelyek szerint Putyin 2022 februárjában elutasította az orosz központi bank előrelátó figyelmeztetéseit az ukrajnai háborúnak az orosz gazdaság jövőjére gyakorolt hatásáról a kemény nyugati szankciók alatt, valószínűleg arra utalnak, hogy Putyin tévesen feltételezte, hogy a Nyugat nem fog jelentős terheket róni az inváziójára. 2022-ben az orosz erők kudarca a kijevi csatában – és ezzel együtt a Kreml haditerve – arra kényszerítette Putyint, hogy összetett döntésekkel nézzen szembe, miközben a Kreml egyre költségesebb és elhúzódó hagyományos háborút vívott. Putyin azonban továbbra is vonakodott attól, hogy elrendelje azokat a komoly változásokat az orosz hadseregben és társadalomban, amelyek valószínűleg szükségesek lennének a háborúja megmentéséhez.

Putyin következetesen figyelmen kívül hagyott, késleltetett vagy csak részben hajtott végre számos, valószínűleg szükséges pragmatikus döntést az inváziójával kapcsolatban. Putyin vonakodott elrendelni a teljes mozgósítást Szeverodonyeck és Liszicsanszk 2022 június-júliusában történt sokba kerülő elfoglalását és több sikertelen offenzívát követően, amelyek kimerítették hagyományos haderejének nagy részét. Putyin 2022 májusában figyelmen kívül hagyta az orosz nacionalista közösség ismételt felhívásait, hogy mozgósítsa a tartalékosokat, hirdessen háborút Ukrajnával szemben, vezessen be hadiállapotot Oroszországban, és korszerűsítse a katonai behívórendszert. 2022 májusában Putyin valószínűleg félt az orosz társadalom ellenkezésétől, és ehelyett a nyár folyamán a viszonylag hatástalan irreguláris fegyveres alakulatok toborzását és bevetését helyezte előtérbe. 2022 májusában Putyin megpróbálta fenntartani a korlátozott háború látszatát is, hogy az orosz társadalom nagy részét megvédje az ukrajnai orosz háború kiterjedésétől és költségeitől. Putyin a háború kezdetétől egészen december közepéig nem sokszor nyilatkozott a nyilvánosság előtt a háborús erőfeszítésekkel kapcsolatban. Putyin emellett nem próbálta elhallgattatni az orosz háborúpárti és ultranacionalista milbloggerek és közéleti személyiségek nagy csoportját, akik támogatták Putyin háborús céljait, de elkezdték kritizálni azt, amit ők félszeg orosz háborús erőfeszítésnek véltek.

Putyin továbbra is viszonylag kevésbé kockázatos lehetőségeket választott, még akkor is, amikor 2022 őszén spirálszerűen növekvő katonai kudarcokkal szembesült. Putyin csak jóval azután kezdett belföldön népszerűtlen – és potenciálisan kockázatos – intézkedéseket elfogadni, mint a részleges mozgósítás meghirdetése vagy a hadiállapot kiterjesztése, hogy az ukrajnai sikereket követő szörnyű helyzet a frontvonalakon világossá tette, hogy a Kremlnek további harci erőre van szüksége. Putyin a bejelentett 300 000 katonánál nagyobb mozgósítási erőfeszítést is bejelenthetett volna, de valószínűleg attól tartott, hogy a mozgósítás amúgy is népszerűtlen kilátásba helyezése tovább rontaná az orosz társadalmon belüli vonzerejét. Putyin emellett jelentős szónoki erőfeszítést tett a mozgósítás lekicsinyítésére azzal, hogy azt a kiválasztott tartalékosok mozgósításaként határozta meg, annak ellenére, hogy az orosz katonai toborzóközpontok a valóságban képtelenek voltak egy ilyen célzott akció végrehajtására. Putyin továbbá nem hirdetett hivatalosan hadiállapotot Herszon, Zaporizzsja, Donyeck és Luhanszk megyéken kívül, ehelyett az Ukrajnán kívüli területeket utasította, hogy építsék ki az orosz mozgósítás támogatásához szükséges jogi kereteket. Putyin emellett csak szelektíven nyugtatta meg a milbloggereket azzal, hogy teljesítette néhány követelésüket, például „megtorló” rakétahadjáratot indított az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, miközben tartózkodott más konzekvens követelések végrehajtásától, például Oroszország által követelt határok egyértelmű meghatározásától.

Az ISW értékelése szerint a Kreml és az orosz védelmi minisztérium késve hajt végre nagyszabású katonai reformokat, Ukrajnát pedig elhúzódó és jelentős háborúként kezeli – Putyin azonban hasonlóan visszafogott döntéshozatali mintát folytat. Az ISW január 15-én úgy értékelte, hogy a Kreml késve hozza meg a személyzeti mozgósításra, átszervezésre és ipari intézkedésekre vonatkozó intézkedéseket, amelyeket reálisan meg kellett volna tennie, mielőtt 2022 februárjában megindítja az ukrajnai inváziót. Putyin azonban nyilvánvalóan visszafogott a mozgósítás második hullámának bejelentésével kapcsolatban, amerikai és nyugati tisztviselők megjegyezték, hogy Putyin ismét hajlik a „csendes mozgósítás” lefolytatására az első mozgósítási hullám rendkívüli népszerűtlensége miatti aggodalmak miatt. Putyin emellett állítólag felméréseket végez az oroszok mozgósítással kapcsolatos megítélésének felmérésére, és még nem döntött arról, hogy mikor kezdjen újabb mozgósításba, annak ellenére, hogy a védelmi miniszter, Sojgu január 17-én széles körű reformokat jelentett be az orosz fegyveres erők létszámának növelésére. Az ISW emellett ellentmondásos üzeneteket figyelt meg az orosz Állami Duma tisztviselőitől és a Kreml képviselőitől a mozgósítási és sorozási protokollok módosításával kapcsolatban, ami valószínűleg arra utal, hogy Putyin elrendelte e rendelkezések előkészítését, de vonakodik bejelenteni azokat a nyilvánosságnak.

Putyin feltűnően a bűnbakok egy csoportjára támaszkodik, akik nyilvánosan kockázatot vállalnak helyette, és vállalják a felelősséget az orosz katonai kudarcokért és a népszerűtlen intézkedésekért. Putyin megengedte, és időnként hozzájárult az orosz milbloggerek által az orosz Védelmi Minisztériummal szemben megfogalmazott kritikákhoz, hogy elterelje magáról a felelősséget. Putyin például úgy pozícionálta Szergej Sojgu orosz védelmi minisztert és a Védelmi Minisztériumot, hogy ő legyen az arca az eddigi legnépszerűtlenebb belpolitikai döntésének – a részleges mozgósítás elrendelésének – azáltal, hogy Sojgu egy televíziós interjúban elmagyarázta a mozgósítási rendelkezéseket. Putyin emellett többször is az orosz Védelmi Minisztériumot hibáztatta minden, a részleges mozgósítás végrehajtásával kapcsolatos problémáért, sőt nyilvánosan megdorgálta a Védelmi Minisztériumot, és felszólította, hogy hallgassa meg a kritikát. Putyin a háború során többször is átrendezte az orosz parancsnoki struktúrát, és hagyta, hogy az egymást követő parancsnokok vállalják a felelősséget, az általános orosz katonai kudarcokat az egyes parancsnokokra hárítva, nem pedig a teljes Ukrajna elfoglalására vonatkozó irreális és maximalista célkitűzésére. Putyin állami propagandahálózatai a 2022 novemberében a nyugati (jobb parti) Herszoni Területről és Herszon városából való ellentmondásos orosz kivonulásért is az ukrajnai orosz fegyveres erők korábbi parancsnokát, Szergej Szurovikin hadseregtábornokot tették felelőssé (aki most az ukrajnai orosz csoportosulás parancsnokhelyetteseként szolgál az új parancsnok, Valerij Geraszimov hadseregtábornok alatt), és Putyin nem kommentálta ezt a jelentős orosz veszteséget. Putyin rendszeresen felhasználta az orosz állami dumát arra, hogy előkészítsen egyes ellentmondásos döntéseket, így kiegyensúlyozott vezetőként állítva be saját magát. Putyin többször is elutasította az Orosz Állami Duma szélsőséges javaslatait, mint például a Wagner-csoport legalizálását Oroszországban, vagy a háború alatt az országból elmenekült oroszok vagyonának államosítására vonatkozó felhívások teljes körű vállalását. Putyin nem kötelezte el magát teljes mértékben az ultra-nacionalista retorika mellett sem, amely természetesen az ő maximalista ukrajnai inváziójából ered, annak ellenére, hogy annak néhány elemét felhasználta az ukrajnai háború indoklásában.

Putyin vonakodása az ukrajnai hagyományos háborújával közvetlenül összefüggő kockázatok vállalásától azt jelzi, hogy nagy valószínűséggel továbbra sem fog a nukleáris eszkaláció eszközéhez fordulni vagy háborút folytatni a NATO-val. Az ISW korábban úgy értékelte, hogy a NATO-val szembeni orosz hagyományos háborús fenyegetések nem felelnek meg Oroszország képességeinek, és hogy Oroszország elsősorban a Nyugat megfélemlítésére használja a nukleáris fenyegetéseket. Putyin nyilvánvalóan értékeli a belföldi status quo-t, és saját céljainak támogatása érdekében igyekszik elkerülni a kockázatos és ellentmondásos intézkedéseket. Putyin továbbra is bizonyítja azt, hogy gondosan számító egyéniség, aki nagy hangsúlyt fektet a kockázatok kiküszöbölésére – még akkor is, ha a helyzetről alkotott felfogása eltér a valóságtól. Putyin így ismételten abba a helyzetbe hozta magát, hogy maximalista és irreális célokat fogalmazott meg, és felszólította kormányát és hadseregét ezek elérésére – ugyanakkor tartózkodott attól, hogy meghozza azokat a súlyos döntéseket, amelyeket az általa megkezdett nagyszabású és elhúzódó hagyományos háború valószínűleg megkövetel.


A legfontosabb hírek röviden:

   • A volt ukrán védelmi miniszter, Olekszij Reznyikov (egy esetleges átrendeződésig) kijelentette, hogy az ukrán vezetők lehetséges orosz támadó műveletekre számítanak az ukrajnai invázió február 24-i évfordulója előtt, de megjegyezte, hogy Harkiv város közelében nincsenek orosz csapásmérő csoportok.
   • Olaf Scholz német kancellár bejelentette, hogy Ukrajna nem használ nyugatról biztosított fegyvereket orosz területre irányuló csapásokhoz.
   • Amerikai tisztviselők azt állították, hogy Oroszország és Irán egy gyárat tervez építeni Oroszországban, ahol akár 6000 drónt is gyártanának az ukrajnai harcokhoz. Egy orosz forrás azt állította, hogy az orosz Lobaev Arms fegyvergyártó cég megkezdte ezeknek a drónoknak a fejlesztését és gyártását.
   • Az orosz csapatok folytatták a Kreminna térségében a támadó hadműveleteket, és orosz milbloggerek azt állították, hogy az orosz alakulatok az elmúlt napokban Szvatovétól északnyugatra újabb támadó hadműveleteket indítottak.
   • Az orosz hadsereg folytatta a szárazföldi támadásokat Bakhmut környékén. Az orosz milbloggerek információi ellentmondásosak azzal kapcsolatban, hogy az ukrán egységek kivonulnak-e Bakhmutból, mivel Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport finanszírozója tagadta az ukrán kivonulásról szóló állításokat. Az ISW továbbra is úgy értékeli, hogy az orosz csapatok valószínűleg nem tudják kikényszeríteni az ukránok közelgő kivonulását Bakhmutból.
   • Orosz források továbbra is azt állítják, hogy az ukrán hadsereg tartalékokat helyez át Vuhledar irányába.
   • Geolokációs műholdfelvételek azt mutatják, hogy az orosz alakulatok 2022. október 18. és 2023. január 21. között erődített bázist építettek az Arabat-nyárson a Krím északkeleti részén.
   • Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az orosz haderő továbbra is egészségügyi személyzetet importál Oroszországból, hogy a megszállt Luhanszki Területen sebesült katonákat kezeljenek, ami alátámasztja az ISW azon értékelését, hogy az oroszok újabb offenzívára készülnek Luhanszk környékén.

Jelentős tevékenység Belaruszban:

Az ISW továbbra is napi szinten beszámol majd a Belaruszban megfigyelt orosz és fehérorosz katonai tevékenységről, de ezek nem jelentenek olyan indikátorokat, amelyek arra utalnak, hogy az orosz és belarusz erők Fehéroroszországból Ukrajna elleni közelgő támadásra készülnek.

Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter február 5-én kijelentette, hogy ukrán tisztviselők továbbra sem észlelik a Kijev elleni támadáshoz szükséges orosz támadócsoportok megalakulását Belaruszban. Reznyikov arról számolt be, hogy jelenleg 12 000 orosz katonatisztet képeznek ki belarusz gyakorlótereken.

Eddig tartott a mai előadás, ezek a főbb hírek, de maradjanak még a Zónán, mert rövidesen érkezik az összefoglaló második része.

Békét Ukrajnának, békét Oroszországnak, békét a világnak!