Szele Tamás: Iráni vélemények

Ha óvatosan fogalmazok, azt kell mondjam, hogy a hivatalos iráni belpolitikát nagymértékű tanácstalanság jellemzi. Az iráni parlamentben ugyanis csak kétféle képviselő létezik: kormánypárti és ultrakormánypárti, így aztán míg a mérsékeltebbek állandóan napirenden próbálják tartani a tiltakozókkal való kapcsolatfelvételt, tárgyalást, netán reformokat javasolnak, a radikálisak erről hallani sem akarnak.

De annyira nem, hogy most próbálják meg kriminalizálni az önálló vélemény kinyilvánítását is, beszélni csak arról lehessen ezentúl, amiről a kormány már megmondta, mit gondol róla. És természetesen csak azt lehessen mondani, amit a kormány. Természetesen ez felveti annak kérdését, hogy mondjuk az országgyűlési választásokon történő szavazás nem véletlenül a politikai vélemény kinyilvánítása? Dehogynem: akkor pedig szavazni is csak arra lesz szabad, akire a kormány voksol, vagyis rájuk… érdekes a logikája ennek a törvénynek.

De lássuk inkább az elmúlt nap eseményeit. Az iráni válságról szóló híreket az American Enterprise Institute Critical Threats Project (CTP) szerkeszti az Institute for the Study of War (ISW) támogatásával.

A pragmatikus keményvonalasok egy csoportja a Mahsa Amini-tüntetések nyomán továbbra is a rendszert az elidegenedett lakossággal való megbékélésre szólító felhívások köré tömörül. Mohammad Bagher Ghalibaf parlamenti elnök – keményvonalas iráni politikus és az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) dandártábornoka – február 2-án felszólította a rendszert, hogy vizsgálja meg gyengeségeit, kifejtve február 1-jei megjegyzéseit az Iszlám Köztársaság és a lakosság közötti szakadékról. Ghalibaf arra figyelmeztetett, hogy Irán ellenségei kihasználják gyengeségeit, ha a rendszer nem vizsgálja meg azokat. Gholam Hossein Mohseni Ejei igazságügyi vezető külön sürgette az iráni tisztviselőket, hogy orvosolják a gazdasági, megélhetési és társadalmi igazságossági kérdéseket, és kijelentette, hogy Irán ellenfelei „meg fogják ragadni ezt a gyengeséget”, retorikailag követve Ghalibaf ugyanezen a napon tett figyelmeztetését. Ahmad Vahidi belügyminiszter emellett kijelentette, hogy a rendszernek konstruktív párbeszédet kell folytatnia az iszlám köztársaság ideológiai keretein belül működő aktivistákkal, és hangsúlyozta a politikai részvétel fontosságát február 2-án. Vahidi az IRGC dandártábornoka és a Quds Erők megalakult parancsnoka, valamint Mahmúd Ahmadinezsád korábbi elnök alatt a védelmi és fegyveres erők logisztikai minisztere volt. Vahidi jelenleg az ultrakeményvonalas Raisi-kormány választott tisztviselője, és felügyeli az iráni rendfenntartó parancsnokságot – amelyet a rezsim a rendszerellenes tüntetések erőszakos elfojtására mozgósít –, ami különösen figyelemre méltóvá teszi felhívását az iráni lakosság politikai szerepvállalásának javítására. Vahidi korábban január 26-án elismerte, hogy a Mahsa Amini tiltakozó mozgalom mély társadalmi-politikai szakadékot hozott létre a rendszer és az iráni fiatalok között. Ghalibaf, Ejei és Vahidi megjegyzései Haszan Rouháni volt elnök február 1-jei nyilatkozatát követik, amelyben arra utalt, hogy az iráni vezetés elvesztette a lakosság támogatását.

A rendszerellenes Iran International nevű csatorna arról számolt be, hogy Rouhani korábbi tisztviselői január 30-án Ali Khamenei legfelsőbb vezető hatalmának korlátozásáról tárgyaltak, hivatkozva a találkozóról készült hanganyaghoz való exkluzív hozzáférésre. Haszan Rouháni volt elnök logisztikai helyettese és Mohammad Reza Szalehi volt észak-khoraszáni tartományi kormányzó állítólag bírálta a rezsimnek a Mahsa Amini tiltakozó mozgalomra adott válaszát és gazdaságpolitikáját egy találkozón, amelyen más, meg nem nevezett, a Rouháni-kormány volt tartományi kormányzóival és Eshaq Dzsahangiri volt első alelnökkel találkozott. Az Iran International azt állította, hogy Szalehi a rendszerellenes érzelmeket az iszlám köztársaságot fenyegető sürgős veszélyként fogalmazta meg, és kijelentette, hogy a strukturális reformok jelentik az egyetlen megoldást erre a veszélyre. Szalehi állítólag kritizálta a közelmúlt privatizációs kezdeményezéseit és a szólásszabadság korlátozását célzó törvényjavaslatokat, valamint „rendszerszintű mészárláshoz” hasonlította a letartóztatott tüntetők ellen indított látszatpereket. A Rouháni-kormány egykori tisztviselője azt is állította, hogy Hossein Ashtari dandártábornok, a Rendészeti Parancsnokság (LEC) korábbi vezetője felajánlotta, hogy televíziós bocsánatkérést nyújt be Mahsa Amini haláláért, de – feltehetően Ali Khamenei legfelsőbb vezetőtől – utasítást kapott a zavargások erőszakos elfojtására. Khamenei január 7-én elbocsátotta Ashtarit a rendfenntartó erők parancsnokától, valószínűleg azért, mert Khamenei elégedetlen volt a LEC teljesítményével a tüntetésekkel szembeni fellépés során. Az Iran International azt is állította, hogy Salehi amellett érvelt, hogy győzzék meg Khameneit arról, hogy népszavazást tartsanak a Legfelsőbb Vezető végrehajtó hatalmának csökkentéséről, és azt sugallta, hogy a következő Legfelsőbb Vezető ellenezhet egy ilyen népszavazást. Ezek a megjegyzések, ha igazak, megerősítik azokat az egyéb jeleket, amelyek arra utalnak, hogy a legfelsőbb vezető utódlása színesíti azt, ahogyan az iráni politikai berendezkedés a Mahsza Amini tiltakozó mozgalmat koncepcionálja és arra reagál.

A CTP nem tudja ellenőrizni az Iran International február 1-jei cikkében szereplő állításokat. Mindazonáltal ez a jelentés összhangban van a CTP korábbi értékeléseivel a rendszer belső megosztottságáról, amelyet a közelmúltbeli zavargások és a rendszernek a legfelsőbb vezető utódlására való fokozódó összpontosítása okozott. A CTP korábban azt írta, hogy Ali Khamenei legfelsőbb vezetőnek a kötelező hidzsábtörvénnyel kapcsolatos engedmények megtagadása okozta a politikai vezetésben október 18-án kialakult szakadásokat. Az Iran International február 1-jei cikke továbbá összhangban van a CTP több olyan értékelésével, amely szerint a keményvonalas tisztviselők társadalmi-politikai reformokra törekedtek a további zavargások megelőzésének reményében. Ilyen tisztviselők közé tartozik a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára, Ali Shamkhani, a gazdasági ügyekért felelős alelnök, Mohsen Rezaei és Ghalibaf.

Az iráni tisztségviselők február 1-jén és 2-án tett közelmúltbeli beszámolói és megjegyzései arra utalnak, hogy a pragmatikus keményvonalasok egy olyan csoportjának összetartására utalnak, amely elismeri a rezsim és a lakosság közötti szakadékot, és küzd a keményvonalas ideológusokkal, akik vagy nem képesek, vagy nem akarják felismerni azokat a sérelmeket, amelyek a Mahsa Amini tiltakozó mozgalomhoz vezettek. A pragmatikus keményvonalasok végső soron arra törekszenek, hogy korlátozott engedményekkel megőrizzék és megerősítsék a rendszert, és nem szabad úgy tekinteni rájuk, mint akik a rendszer jellegében alapvető változásokra törekszenek vagy támogatják azokat. A közelmúltbeli nyilatkozatok és jelentések arra utalnak, hogy ez a frakció bizonyos fokú sürgősséggel igyekszik áthidalni a társadalmi megosztottságot, miközben a rendszer továbbra is érvényre juttatja a közelmúltbeli zavargásokhoz vezető intézkedéseket. A CTP január 20-án úgy értékelte, hogy a Mahsa Amini tiltakozó mozgalom nagyrészt tetőzött, de a jelentős rendszerellenes tevékenység újrakezdésének feltételei továbbra is fennállnak. Lehetséges, hogy a pragmatikus keményvonalas táboron belüli személyek hasonló értékelésre jutottak.

A legfontosabb hírek röviden:

   • A pragmatikus keményvonalasok egy csoportja a Mahsa Amini-tüntetések nyomán továbbra is a rendszernek az attól elidegenedett lakossággal való megbékélésre való felhívása köré tömörül.
   • Legalább egy tüntetés történt egy tartomány egyik városában.
   • Az iráni rendszerhez kötődő hírügynökségek megerősítették azokat a jelentéseket, amelyek szerint február 1-jén száz tüntető rezsimellenes jelszavakat skandált és rendszerpárti szimbólumokat rongált meg az Ilam tartománybeli Abdananban.
   • A fegyveres erők vezérkari főnöke, Mohammad Bagheri vezérőrnagy a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal (KNDK) való kapcsolatok bővítésére szólított fel.
   • Egy magas rangú iráni diplomata első alkalommal kifejezetten Izraelt tette felelőssé a január 28-i dróntámadásért, amely egy katonai lőszergyárat ért Iszfahán városában, Iszfahán tartományban, és figyelmeztetett Irán megtorláshoz való jogára.
   • Issa Zahreh Pour információs és kommunikációs technológiai miniszter február 2-án bejelentette, hogy ismeretlen személyek január 24-én kibertámadást hajtottak végre, amely jelentős hatással volt az iráni internetes infrastruktúrára.
   • Ebrahim Raisi elnök megvédte kormánya gazdaságpolitikáját a növekvő bírálatok közepette.
   • Az izraeli légierő légicsapást mért a Hamász két fegyvergyártó létesítményére a Gázai Övezetben.
   • A török erők valószínűleg kivonultak a szíriai Qastounban található katonai ellenőrzőpontról.
   • Az iraki és a szaúdi kormány február 2-án egyetértési nyilatkozatot írt alá az iraki elektromos hálózatnak a szaúdi elektromos hálózathoz való csatlakoztatásáról.

Tiltakozó tevékenység:

Február 2-án legalább egy tüntetés zajlott egy tartomány egyik városában. A CTP mérsékelt biztonsággal úgy értékeli, hogy a következő helyen zajlott a tüntetés:

Iszfahán város, Iszfahán tartomány

Méret: Kicsi

Demográfiai összetétel: Földművesek

Megjegyzések: Ez a tevékenység nem kapcsolódik a Mahsa Amini tiltakozó mozgalomhoz, és megelőzte azt.

Az iráni rendszerhez kötődő hírügynökségek megerősítették azokat a jelentéseket, amelyek szerint február 1-jén 100 tüntető rendszerellenes jelszavakat skandált és megrongálta a rendszer jelképeit az Ilam tartománybeli Abdananban. A tüntetők megrongáltak egy Baszidzs-szobrot és egy állítólagos rendszerinformátor boltját, válaszul a helyi tüntetésvezető, Sajjad Moradi Vandi letartóztatására. Abdol Wahab Bakhshandeh, Ilam tartomány ügyésze bejelentette, hogy az iráni hatóságok 10 személyt tartóztattak le a tiltakozásban való részvétel miatt. Az iráni illetékesek hagyományosan tagadták a belső zavargásokról szóló jelentéseket, ezért figyelemre méltó az abdanan-i tiltakozás viszonylag gyors elismerése. A CTP azért nem vette fel az Ilam tartománybeli Abdanan tüntetését a február 1-jei frissítésébe, mert kezdetben nem tudta ellenőrizni, hogy a tevékenység a rendszer elleni tiltakozás vagy elszigetelt vandalizmus volt-e. A CTP frissítette a február 1-jei térképét, miután új felvételek és a rezsimhez kapcsolódó jelentések jelentek meg, amelyek megerősítették a február 2-i tüntetést.

Egy magas rangú iráni diplomata első alkalommal kifejezetten Izraelt tette felelőssé a január 28-i dróntámadásért, amelyet egy katonai lőszergyár ellen követtek el Iszfahán városában, Iszfahán tartományban, és figyelmeztetett Irán megtorláshoz való jogára. Amir Saeed Iravani iráni ENSZ-képviselő február 2-án levelet írt az ENSZ Biztonsági Tanácsának főtitkárához és ideiglenes elnökéhez, amelyben kijelentette, hogy az iráni belső vizsgálatok Izraelt azonosították a január 28-i támadás elkövetőjeként. Iravani levele az első alkalom, hogy egy iráni illetékes hivatalosan Izraelnek tulajdonította a támadást. Iráni és az Irán által támogatott fegyveresek korábban arról tárgyaltak, hogy megtorlásként az izraeli dróntámadásért amerikai erők ellen támadnak az al-Omar olajmezőnél vagy a Koniko gázmezőknél Kelet-Szíriában, amint arról a CTP korábban beszámolt. Iravani külön megismételte a rendszer „aktív semlegesség” politikáját az ukrán konfliktusban, és bírálta Mihailo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó január 30-i tweetjét, amelyben azt sugallta, hogy az izraeli csapás megtorlás volt az Oroszországnak nyújtott iráni katonai támogatásért.


A fegyveres erők vezérkari főnöke, Mohammad Bagheri vezérőrnagy február 1-jén a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal (KNDK) való kapcsolatok bővítésére szólított fel. Az iráni média terjesztett egy üzenetet, amelyet Bagheri küldött a KNDK hadseregének újonnan kinevezett vezérkari főnökének, Pak Su-Ilnek. Bagheri nagyobb iráni-észak-koreai együttműködést szorgalmazott az egyoldalúsággal való szembenézés és a globális biztonságot fenyegető veszélyek elrettentése érdekében. Teherán arra törekedhet, hogy kiterjessze a katonai együttműködési erőfeszítéseket Phenjannal, különösen Irán ballisztikus rakétafejlesztésével és nukleáris programjával kapcsolatban. Bagheri felhívásai a KNDK-val való kapcsolatok fokozására emellett magában foglalhatják az olyan revizionista államok, mint Irán, Oroszország és Észak-Kora szélesebb körű erőfeszítéseit is, amelyek az amerikai gazdasági szankciók kijátszására irányulnak.

Issa Zahreh Pour információs és kommunikációs technológiai miniszter február 2-án bejelentette, hogy ismeretlen személyek január 24-én kibertámadást hajtottak végre, amely jelentős hatással volt az iráni internetes infrastruktúrára. Zahreh Pour a támadást „súlyosnak” minősítette, és kijelentette, hogy az Teherán tartományban 10 perces internetkiesést eredményezett. Internetes megfigyelő szervezetek és a közösségi média felhasználói emellett január 29-én jelentős internetkiesést regisztráltak Kurdisztán, Mazandaran, valamint Szisztán és Beludzsisztán tartományokban, ami valószínűleg arra utal, hogy a január 24-i támadás hatásai hosszan tartóak és jelentősek voltak. A január 29-én regisztrált internetes zavarok alternatívaként azt is jelezhetik, hogy Irán internetes infrastruktúrája ellen külön, további kibertámadást intéztek.


Ebrahim Raisi elnök megvédte kormánya gazdaságpolitikáját a növekvő belföldi kritikák közepette. Raisi február 2-án a Teherán tartománybeli Rájiban tett látogatása során számos építkezési projektet tekintett meg, látszólag demonstrálva kormánya elkötelezettségét Irán gazdasági fejlődése mellett. Raisi megvédte az iráni rial leértékelődését is, kijelentve, hogy „az igazi gazdasági aktivistáknak tudniuk kell, hogy nincs valutaproblémánk, az ellenségek kétségeket és aggodalmakat akarnak elhinteni az emberek szívében.” Solat Mortazavi szövetkezeti, munkaügyi és szociális jóléti miniszter – egy Raisi által kinevezett személy – külön azt állította, hogy Raisi teljesítette ígéretét, miszerint egymillió új munkahelyet teremt hivatalba lépésének első évében. Mortazavi a Raisi-kormány gazdaságpolitikáját bírálókat tájékozatlannak minősítette.

Az ellenállás tengelye és a regionális fejlemények:

Az izraeli légierő február 2-án légicsapást mért a Hamász két fegyvergyártó létesítményére a Gázai övezetben. A Hamász a légicsapásokra válaszul felvételeket tett közzé arról, hogy fegyveresek légvédelmi rakétákat lőttek ki egy izraeli vadászgépre a Gázai övezet felett. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) jelentették, hogy meg nem nevezett fegyveresek 12 lövedéket lőttek ki Gázából. Az IDF légicsapásai valószínűleg megtorlásként történtek egy február 1-jén Szderót ellen elkövetett, nem bejelentett rakétatámadásért.

A török hadsereg valószínűleg kivonult a szíriai Qastounban található katonai ellenőrzőpontról. A török erőket látták, amint február 2-án eltávolították a cementakadályokat az M4-es Aleppo-Latakia autópályától délre lévő ellenőrzőpontról. Az Aszad-rezsim korábban a Törökországgal folytatott közeledési tárgyalások megkezdésének feltételeként az M4-es autópálya újranyitását követelte.

Az iraki és a szaúdi kormány február 2-án egyetértési megállapodást írt alá az iraki elektromos hálózatnak a szaúdi elektromos hálózathoz való csatlakoztatásáról. Irak és az Öböl menti Együttműködési Tanács országai korábban megállapodtak abban, hogy Irakot 2019-ben integrálják az elektromos hálózatba. Abdulaziz Szalmán szaúdi energiaügyi miniszter kijelentette, hogy ez a megállapodás része Szaúd-Arábia azon tágabb céljának, hogy az „arab világot” a szaúdi elektromos hálózatra kapcsolja. Az iraki parlament olaj- és gázbizottsága bejelentette, hogy Irak 2025-ig fokozatosan le kívánja állítani az Iránból származó gázimportját.


Időközben megjelent egy fontos nyilatkozat, melyben a nemzetközi élet kiemelkedő szereplői szólítanak fel az iráni tiltakozások további és minél nagyobb mértékű támogatására.

Több száz ismert személyiség, a Nobel-díjasoktól a filmszínészekig, támogatásra szólított fel az iráni tüntetések véres elnyomása elleni tiltakozásához.

A Freedom House washingtoni székhelyű nonprofit szervezet által szervezett petícióban az aláírók szerint „a szabadság iráni diadala megújíthatja a demokratizálódás globális hullámát, amely a huszadik század második felében oly erős volt, de a tekintélyelvű ellentámadás miatt elapadt”. „Az iszlám köztársaság nőgyűlölő rendszerének megszűnése globális mérföldkövet jelentene a nőkkel egyenlő bánásmódot biztosító világ felé vezető hosszú menetelésben”.

Az aláírók között vannak Nobel-díjasok, államfők vagy kormánytisztviselők, parlamenti képviselők, nemzetközi szervezetek tagjai, valamint számos közéleti személyiség a világ minden tájáról. Ban Ki Mun volt ENSZ-főtitkár, Stephen J. Harper, Kim Campbell és Charles Joseph Clark volt kanadai miniszterelnökök, valamint Hillary Rodham Clinton volt amerikai külügyminiszter csak néhány a prominens személyek közül.


A petíciót aláíró irániak között vannak Maszih Alinezsád, Nazanin Boniadi, Shirin Ebadi, Azar Nafisi, Roya és Ladan Boroumand, az iráni Boroumand Emberi Jogi Központ női jogi aktivistái, Ali Karimi sportoló és polgárjogi aktivista, Khalid Aziz az Iráni Kurdisztáni Demokratikus Párttól, valamint Reza Pahlavi száműzött herceg is.

Nagyra értékelték a lázadó irániakat, akik az utcára vonultak, és megjegyezték, hogy

„Az élcsapat fiatal nőkből áll, de csatlakoztak hozzájuk férfiak és minden korosztály tagjai. Lélegzetelállító bátorsággal és fegyvertelenül folytatták, még akkor is, amikor a rezsim sok ezreket lőtt le, akasztott fel, kínzott meg, vakított meg, erőszakolt meg, vert meg és tartóztatott le”.

Hangsúlyozva, hogy az iráni nép „megérdemli a szabadságszerető emberek lankadatlan támogatását szerte a világon”, felszólították a kormányokat, a polgári egyesületeket és az egyéneket, hogy hangosan és gyakrabban szólaljanak fel a tüntetők támogatására és a rezsim elnyomó intézkedéseinek elítélésére.

Arra is felszólították a törvényhozókat, hogy „fogadják örökbe” az egyes letartóztatottakat, különösen azokat, akiket kivégzés fenyeget, és hívják fel a figyelmet a helyzetükre, valamint felszólították a kormányokat, hogy „tegyenek diplomáciai, gazdasági és szimbolikus intézkedéseket a rendszer megbüntetésére és a tüntetők támogatására”.


Az elnyomásban részt vevő összes tisztviselőt, a legfőbb vezetőtől, Khameneitől kezdve egészen a helyi Baszidzs-parancsnokokig, szankcionálni kell” – olvasható a nyilatkozatukban, hangsúlyozva, hogy a Forradalmi Gárdát (IRGC) fel kell venni a terrorszervezetek listájára.

Arra is felkérték a demokratikus kormányok magas rangú tisztviselőit, hogy nyilvánosan meghirdetett találkozókon fogadják az ellenzék vezetőit, kiemelve, hogy fokozni kell az Iránt elérő, pontos, megbízható, tényalapú tudósításokat a nemzetközi rádiókon, televíziókon és közösségi médián keresztül, valamint az iráni száműzetésben működő magánrádióknak nyújtott segítséget.

Kézzelfoghatóbb intézkedéseket sürgetve azt mondták:

Technikai segítséget kellene nyújtani, beleértve a felszereléseket is, hogy a tüntetőknek segítsenek a cenzúra és a megfigyelés ellen fellépni, és a rendszer által az internetszolgáltatás megszakítása és a weboldalak blokkolása ellenére kommunikálni”.

A szakszervezeteknek, a kormányoknak és a nemzetközi közösség más tagjainak szolidaritást kell kifejezniük az iráni munkavállalókkal, meg kell osztaniuk a munkavállalók jogaiért és a demokráciáért folytatott más munkásharcok tapasztalatait, és meg kell keresniük a gyakorlati segítségnyújtás módjait is, például VPN-eket, más kommunikációs eszközöket és a sztrájkalapokhoz való hozzájárulást, ha biztonságos és hatékony csatornákat lehet találni” – sürgették.


Ígéretet tettek arra, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek az iráni szabadságharc támogatására, és felszólítottak minden jóakaratú embert, hogy mindenhol csatlakozzon hozzájuk.

A több mint négy hónapja tartó tüntetésekre utalva azt mondták: „A szikra a kötelező hidzsáb volt, de a felkelés célpontja az egész teokratikus rendszer.” A jelszavuk: Nő, élet, szabadság. A cél, amit skandálnak, az „Azadi, Azadi, A-za-di”, vagyis „Szabadság, szabadság, szabadság”. Győzelmük a szabadulást jelentené egy olyan rendszertől, amely megtagadja a szabad választásokat, a szólásszabadságot, a törvényes eljárást és a személyes autonómiát olyan egyszerű kérdésekben, mint a ruhaválasztás.

Az iráni felkelés támogatásának nemzetközi megnyilvánulásai egyre erősödnek, mivel a Nyugat fokozta a nyomást az iszlám köztársaságra a tüntetések leverése és az ukrajnai orosz invázióhoz való fegyverszállítások miatt, mivel az USA, az Európai Unió és az Egyesült Királyság újabb szankciókat vezetett be Teheránnal szemben, és a nemzetközi színtéren rendszeresen tárgyalnak további szankciókról és elítélésekről. Az egyik fő vitapont az IRGC terrorista minősítése, amely a rendszer legtöbb irányító szervét ellenőrzi, elsősorban a másként gondolkodók elleni fellépésért felelős, és vezeti az Iszlám Köztársaság proxy-háborúit az egész régióban, valamint a túszdiplomáciát belföldön.

Az elnyomás különösen a kurd és beludzs többségű régiókban vált különösen feszültté, mivel a rezsim csak januárban legalább 182 kurdot és 185 beludzsot tartóztatott le.


Mindeközben egy iráni politikai fogoly éhségsztrájkot folytat a kötelező hidzsábviselet ellen és emiatt súlyos állapotba került.

Megromlott a régóta fogva tartott iráni politikai fogoly, Farhad Meysami egészségi állapota, aki az éhségsztrájk miatt sokat fogyott.

A karaji Rajaei-Shahr börtönben lévő Meysami fotója és egy levele csütörtökön került fel a közösségi médiába, amelyen a fogyás után szörnyű állapotban látható.

A politikai aktivista azonban a börtön tisztviselőinek írt levélben azt írta, hogy „továbbra is ragaszkodok három követelésemhez, a tüntetők kivégzésének leállításához, hat politikai fogoly szabadon bocsátásához és a kötelező hidzsábviselet megszüntetéséhez”.

Farhad Meysamit, aki 2018 augusztusa óta rács mögött van, letartóztatták és hat év börtönbüntetésre ítélték a kötelező hidzsábviselet elleni aktivizmusa miatt.

Farhad Meysamit, aki 2018 augusztusa óta rács mögött van, letartóztatták és hat év börtönbüntetésre ítélték a kötelező hidzsáb elleni aktivizmusa miatt.

A múlt hónapban a Rajaei-shahr börtönből üzenetben követelte több civil és politikai aktivista azonnali szabadon bocsátását.

Meysami májusban éhségsztrájkba kezdett Ahmadreza Dzsalali, egy 2016 óta túszként fogva tartott svéd-iráni kettős állampolgárságú tudós lehetséges kivégzése elleni tiltakozásul, akit tavaly kivégzéssel fenyegettek.


Meysami később bejelentette, hogy befejezte kéthetes éhségsztrájkját, mivel Ahmadreza Dzsalalit nem végezték ki. Az éhségsztrájk vége előtt fizikai állapota annyira kritikus volt, hogy kórházba szállították.

Meysami, aki orvos és tanár, tavaly egy üzenetben elmondta, hogy több mint három évvel korábban találkozott Dzsalalival a teheráni Evin börtönben. „Éhségsztrájkolt, hogy tiltakozzon a kivégzésével kapcsolatos ismételt fenyegetések ellen, és ennek a testére és lelkére gyakorolt hatása jól látható volt” – írta.

Képzeljék el, hogy egy embert ennek tesznek ki, ismételten. Nem egyszer, nem kétszer… Létezik ennél rosszabb kínzás?” Meysami a Dzsalali elleni ismételt kivégzéssel való fenyegetésekről beszélt.

Nem csak Dr. Dzsalali kivégzése ellen akarok fellépni, hanem valami sokkal fontosabb dologra akarom felhívni a figyelmet, arra, hogy egy embert többször is a halálba küldenek, majd visszahozzák” – írta. „Az ilyen rendszeres és szándékos kínzás egyértelműen emberiség elleni bűncselekmény”.

Közben a híres iráni filmrendező, Dzsafar Panahi is éhségsztrájkba kezdett, hogy tiltakozzon teheráni fogva tartása ellen, miközben az ország legfelsőbb bírósága érvénytelennek nyilvánította az ítéletét.

Határozottan kijelentem, hogy az igazságügyi és biztonsági apparátus törvénytelen és embertelen magatartása, valamint túszejtésük elleni tiltakozásul február 1-jén reggel óta éhségsztrájkba léptem… A szabadulásomig megtagadok minden ételt és italt, valamint a gyógyszerszedést is” – olvasható a feleségének küldött nyilatkozatában.


Ejtsünk még néhány szót arról a bizonyos vélemény-törvényről is. Az iráni ultrakeményvonalasok az utcai tüntetések januári csökkenésén felbátorodva a társadalmi szabadságjogok és a véleménynyilvánítás szabadságának további korlátozását szorgalmazzák.

A hidzsáb kérdését kommentálva Hoszein-Ali Haji-Deligani törvényhozó az Entekhab hírportálnak adott interjújában nemrégiben azt mondta, hogy szerinte az országnak egy olyan szervezetet kellene létrehoznia, amely „az erény előmozdításával és a bűn megelőzésével” foglalkozik, mint teljesen független szervezet, amely a hidzsáb érvényesítésére hivatott. „Társadalmunk és vallásunk nem fogadja el a mai engedékeny hidzsábot” – mondta.*

*Én ezt inkább úgy mondanám, hogy „a mai „engedékeny” hidzsábot sem”, hiszen tömegesen tüntet ellene.

Haji-Deligani, aki a parlament elnökségének is tagja, egy nappal korábban azt mondta, hogy a törvényhozók, köztük ő is, új indítványt nyújtottak be annak érdekében, hogy a hírességek és a politikai, társadalmi, katonai vagy kulturális befolyással rendelkező személyek ne tehessenek „lényegtelen és szakszerűtlen nyilatkozatokat” az ország ügyeiről.

A korlátlan véleménynyilvánítás nem megengedett” – mondta az indítvány benyújtásának bejelentésekor.

Ha a parlament elfogadja a törvényjavaslatot, bármely befolyásos személyt „földi korrupcióval” lehetne vádolni, ha hivatalos felvilágosítást igénylő ügyekben „valótlan” megjegyzéseket tesz, feltéve, hogy kijelentései „a közrend súlyos megzavarását, a közbiztonság megingását vagy jelentős fizikai károkat okoznak egyéneknek, köz- vagy magántulajdonnak, vagy elősegítik az erkölcsi korrupciót”.

A „földi korrupció” az iráni saría-alapú törvények szerint halállal büntetendő.


A törvény nemcsak azt akadályozza meg, hogy még a bennfentesek is kritizáljanak egy-egy hiányosságot, hanem a médiában megjelenő bármilyen korlátozott kritika is megszűnik. Az újságírók lesznek egy ilyen törvény legfőbb célpontjai. Már most is több tucatnyian vannak letartóztatva, vagy politikai vádakkal néznek szembe.

Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy senki sem fejezhet ki semmilyen meggyőződést, nézetet vagy akár elemzést egy témával kapcsolatban, mielőtt a hatóságok hivatalos nyilatkozatot tesznek” – írta a Fararu weboldal a vitatott indítványról. „A véleménynyilvánítás egy témával kapcsolatban bűncselekménynek minősül, ha pletykák keringenek róla a városban, még akkor is, ha a pletykák igazak, de eltérnek a hivatalos beszámolótól.”

A probléma az, hogy a törvényhozók és egyes döntéshozók úgy gondolják, hogy az elmúlt hónapok eseményei a közösségi médiában és a médiában történő véleménynyilvánításból fakadtak. Nincs megfelelő, logikus és világos képük a tüntetések okairól, és azt gondolják, hogy megakadályozhatják, hogy újra megtörténjenek, ha befogják a kritikusok és szakértők száját” – mondta Nemat Ahmadi, egy Iránban élő neves jogász és kommentátor a Fararunak.

Ami azt illeti, úgy vélem, hogy ez az indítvány nem a pletykák és hazugságok megelőzésére szolgál. Ha törvény lesz belőle, akkor a „szájak befogásáról szóló törvénynek” kellene hívni” – tette hozzá.

Haji-Deligani a parlament totalitárius Paydari-frakciójának tagja, amely a kicsi, de igen befolyásos Iszlám Forradalmi Kitartási Front tagjaiból áll. A párt a konzervatív-keményvonalas spektrum legszélsőjobboldali végét képviseli, amelyet együttesen princíplistáknak neveznek.

Ali Khamenei legfelsőbb vezető több alkalommal is méltatta a csoport mentorát, a két éve elhunyt Mohammad-Taghi Mesbah-Yazdi ajatollahot.


Mesbah-Yazdi egyszer azt mondta, hogy Khamenei uralma magasabb rendű, mint az iszlám forradalom alapítójának, Ruhollah Khomeini ajatollahnak az uralma. Azt is hirdette, hogy Khamenei a tizenkettedik síita imám, a Mahdi képviselője, akinek az elrejtőzésből való visszatérése elhozza az utolsó ítélet napját.

A frakció a 2020-as választásokon a jelenlegi parlamentben több tucat mandátumot szerzett a Khamenei által kinevezett Őrök Tanácsának segítségével, amely nemcsak a reformereket, hanem a Paydari konzervatív jelölt számos riválisát is kizárta.

Mansour Haghighatpour konzervatív politikus, egy korábbi principista törvényhozó szintén bírálta a Paydari újabb kísérletét a szólásszabadság korlátozására. „A probléma az, hogy a legutóbbi választások után egy radikális, szélsőséges csoport vette át a parlament irányítását, amely nem akar más hangokat, nézeteket vagy kritikát hallani. Mármint ugyanaz a csoport, amely a közigazgatást is irányítja” – mondta Haghighatpour a Fararunak.

Hozzátette, hogy ez a szélsőséges csoport felelős „a legtöbb kárért”, amelyért az Iszlám Köztársaság most belföldön és nemzetközi szinten fizet.

Hossein Kanaani-Moghadam, egy másik volt törvényhozó és a Principlist Green Party főtitkára szintén bírálta Haji-Deligani legutóbbi megjegyzéseit. „Úgy vélem, hogy az ilyen próbálkozásoknak nem lesz más eredménye, mint még több korrupció, harag és elégedetlenség az országban”.

Ennyi iráni hír jutott mára, de maradjanak a Zónán, mert rövidesen érkezik az ukrajnai és oroszországi események összefoglalója is.