Szele Tamás: Egy háború hajnalán?

Iránban mindenki békességet szeretne már, még a rendszer mérsékeltebb hívei is tárgyalásokat szorgalmaznak, csak hát ez lehetetlen, míg a keményvonalasok nem engednek jottányit sem – és egyelőre ők kormányozzák az országot. Más kérdés, hogy a reformisták által szorgalmazott párbeszéd is egyoldalú volna, hiszen itt maga a rendszer beteg.

Közben szép csendben érik egy háború Azerbajdzsánnal, de persze lehet, hogy másokkal is – Azerbajdzsán viszont talán partner lenne egy konfliktushoz, épp most tartóztattak le harminckilenc személyt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Irán javára kémkedtek, megszüntették a teheráni követséget is, szóval pont úgy viselkednek, mint aki mindjárt odacsap. Bár az iráni haderő lényegesen komolyabbnak tűnik, mostanság nem az első eset volna, hogy egy fegyveres konfliktusban nem a nominálisan erősebb fél győz…

De lássuk inkább az elmúlt nap eseményeit. Az iráni válságról szóló híreket az American Enterprise Institute Critical Threats Project (CTP) szerkeszti az Institute for the Study of War (ISW) támogatásával.

Az iráni tisztviselők a politikai spektrum minden szegmensében egyetértenek abban, hogy a rezsimnek milyen tanulságokat kell levonnia a tiltakozó mozgalomból, és hogyan kell a legmegfelelőbben reagálnia. A korábbi reformpárti elnök, Hassan Rouhani egy február 1-jei interjúban bírálta a rendszert a mérsékelt és reformpárti szereplők politikai szférából való marginalizálása miatt. Rouhani utalt arra, hogy az iráni vezetés elvesztette az iráni lakosság támogatását, és elismerte, hogy a Mahsa Amini tiltakozó mozgalmat követően mély társadalmi szakadások keletkeztek. Rouhani sürgette az iráni tisztviselőket, hogy a megfelelő kulturális és politikai változások kikényszerítésével kezeljék a tiltakozók sérelmeit, bár e változások jellegét vagy tartalmát nem részletezte. Rouhani az iráni vezetés és a lakosság közötti mélyülő szakadékot a rendszer legitimitását és fennmaradását fenyegető komoly veszélyként fogalmazta meg, kijelentve, hogy: „Mohammad Bagher Ghalibaf parlamenti elnök – keményvonalas iráni tisztviselő és az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) dandártábornoka – február 1-jén megismételte Rouhani figyelmeztetését a rendszer és a nép közötti szakadásról.” Ghalibaf hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az iráni vezetés párbeszédet tartson fenn a lakossággal, és kijelentette, hogy „az iszlám forradalomnak nincs értelme a nép részvétele nélkül (…) a nép a forradalom alapja.”

A mérsékeltek és a reformisták korábban nagyobb pluralizmust és részvételt követeltek az iráni politikai berendezkedésen belül; igyekeztek visszaszerezni befolyásukat Ebrahim Raisi elnök 2021-es, a rendszer által támogatott megválasztását követően. Rouhani rendszerkritikái egybeesnek egy tíznapos ünneppel, amely Ruhollah Khomeini legfőbb vezető – az Iszlám Köztársaság alapítója – 1979-es iráni visszatérésére emlékezik, ami különösen figyelemre méltóvá teszi megjegyzéseit. Az is fontos, hogy Ghalibaf – egy prominens keményvonalas – az elmúlt hónapokban mérsékelt és reformista beszédtémákat ismételgetett. Ghalibaf 2022. november 5-i parlamenti beszédében támogatta a korlátozott gazdasági és szociálpolitikai reformokat, és az iszlám köztársaság keretein belül végrehajtott változásokat „legitimnek és szükségesnek” nevezte. 2022. november 5-én Ghalibafhoz kötődő tisztviselők külön hibáztatták más keményvonalasok megalkuvást nem ismerő és rugalmatlan nézeteit a Mahsa Amini tiltakozó mozgalom szításáért. Rouhani és Ghalibaf a rendszerpárti szereplők egyre szélesebb körének részét képezik, akik pragmatista megközelítést alkalmaznak a rendszerellenes érzelmekkel szemben, és a kiábrándult iráni fiatalok támogatását igyekeznek megszerezni. Ez a tábor valószínűleg olyan gyakorlati intézkedésekkel kívánja megerősíteni a rezsimet, mint az elidegenedett irániakkal folytatott fokozott párbeszéd és korlátozott szociálpolitikai engedmények. Nem világos, hogy ez a tábor hogyan és milyen mértékben igyekszik végrehajtani ezeket az intézkedéseket, bár az egyértelmű, hogy nem törekszik a rendszer megdöntésére vagy jelentős megváltoztatására.

Az ultrakeményvonalasok ezzel ellentétes megoldást kínáltak a rendszerellenes érzelmek kezelésére, és február 1-jén nagyobb fokú indoktrinációt és paternalista társadalmi ellenőrző intézkedéseket szorgalmaztak. Az IRGC parancsnoka, Hoszein Szalami vezérőrnagy egy beszédében a közelmúltbeli zavargásokat külföldi összeesküvésnek minősítette, amelynek célja a rendszer regionális befolyásának minimalizálása. Ahmad Zolghadr, az IRGC teheráni tartományi parancsnoka február 1-jén felszólította az iráni tisztviselőket, hogy „jobban magyarázzák el” az iráni fiataloknak az Iszlám Köztársaság ideológiáját, és „toleránsnak” és visszafogottnak minősítette a rendszernek a Mahsa Amini mozgalomra adott tiltakozáselnyomó válaszát. Emberi jogi szervezetek becslései szerint az iráni biztonsági erők legalább 522 tüntetőt öltek meg szeptember 16. óta. Az iráni illetékesek február 1-jén külön-külön olyan kezdeményezéseket támogattak, amelyek a kötelező fátyolviselésre vonatkozó törvények érvényre juttatását célozzák. Az iráni lakosság feletti fokozott ellenőrzés gyakorlására irányuló felhívások azonban valószínűleg csak fokozzák a feszültséget a rendszer és a lakosság között, és a rendszerellenes érzelmek gyökereinek alapvető félrediagnosztizálásán alapulnak.

A legfontosabb hírek röviden:

   • Az iráni vezetők a politikai spektrum minden szegmensében egyetértenek abban, hogy a rendszernek milyen tanulságokat kell levonnia a tiltakozó mozgalomból, és hogyan kell a legjobban reagálnia.
   • Az IRGC-hez kötődő és ultrakeményvonalas személyek február 1-jén az iráni fiatalok és nők feletti nagyobb ellenőrzés gyakorlásáért szálltak síkra.
   • Február 1-jén legalább egy tüntetés történt egy tartomány egyik városában.
   • A tiltakozó szervezetek február 1–11. között a rezsim elleni egyéni és fenntartható tiltakozásra szólítottak fel.
   • Az Ebrahim Raisi elnökhöz közel álló iráni tisztviselők igyekeznek lekicsinyelni a Raisi-kormányt ért legutóbbi kritikákat.
   • Ebrahim Raisi elnök utasította Mohammad Mokhber első alelnököt, hogy hozzon létre egy munkacsoportot Ali Khamenei legfelsőbb vezető gazdasági ajánlásainak végrehajtására.
   • A rendszerellenes Iran International egy jelentést tett közzé, amelyben azt állította, hogy a bagdadi iráni nagykövetségen dolgozó tisztviselők részt vesznek az IRGC Quds Erők pénzmosási műveletében.
   • Egy hiteles, nyílt forrásból származó hírszerzési Twitter-fiók azt állította, hogy az IRGC meg nem nevezett erői határokon átnyúló támadásokra készülnek a rendszerellenes kurd csoportok ellen az iráni-iraki kurdisztáni határ mentén.
   • Egy valószínűleg Irán által támogatott milícia legalább nyolc rakétát lőtt ki a Zilkan török katonai támaszpontra Bashiqa közelében, Ninive tartományban, Irakban.

Tiltakozó tevékenység:

Február 1-jén egy tartomány egyik városában legalább egy tüntetés zajlott. A CTP mérsékelt biztonsággal úgy értékeli, hogy a következő helyen egy tüntetés zajlott:

Teherán város, Teherán tartomány

Méret: Kicsi

Demográfiai összetétel: Halálra ítélt foglyok családjai

Megjegyzések: Nem világos, hogy a résztvevő családok kapcsolatban állnak-e a letartóztatott tüntetőkkel.

A tiltakozó szervezetek február 1–11. között a rendszer elleni egyéni és fenntartható tiltakozásra szólítottak fel. A tiltakozások koordinátorai arra bátorították híveiket, hogy vegyenek részt nem tiltakozó, rendszerellenes tevékenységekben a „Farj dekád”, a rendszer tíznapos ünnepe alkalmából, amely Ruhollah Khomeini egykori legfelsőbb vezető Iránba való visszatérésére és az azt követő 1979-es iszlám forradalomra emlékezik. A Teheráni Szomszédság Ifjúsága felszólította a teheráni lakosokat, hogy a tíz nap alatt minden este helyi idő szerint 21:00-kor skandálják a „Társaim vérére esküszöm, a végsőkig együtt fogunk maradni” szöveget. A CTP nem figyelt meg olyan felvételeket, amelyek ezt a skandálást dokumentálták volna február 1-jén 17:30-ig (ET). A csoport hangsúlyozta, hogy új tiltakozási technikákra van szükség a tiltakozók veszteségeinek csökkentése érdekében. Az Egyesült Iráni Fiatalok külön felszólította követőit, hogy semmisítsenek meg minden nyilvános szimbólumot, beleértve a Khomeini visszatérésére emlékeztető transzparenseket, szórólapokat és streamereket.

A Reuters megszerezte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) február 1-jén a tagállamoknak címzett bizalmas jelentését, amely Iránnak a Fordow-i üzemanyag-dúsító üzemben folytatott urándúsítási tevékenységéről szólt. A jelentés szerint Irán a biztosítéki megállapodás 45. cikkét megsértve megváltoztatta az IR–6-os centrifugák két kaszkádja közötti összeköttetést Fordow-ban anélkül, hogy erről értesítette volna a NAÜ-t. A NAÜ ellenőrei a létesítmény január 21-i, előre be nem jelentett ellenőrzése során fedezték fel a módosítást. Irán 2022. november 22. óta használja a Fordowban lévő IR–6-os centrifugakaszkádokat az urán 60 százalékos tisztaságú dúsítására. 2022. november 22. óta a módosítás növelheti Irán képességét arra, hogy nagyobb mennyiségű 60 százalékos dúsítású uránt állítson elő gyorsabb ütemben. Irán jelenlegi 60 százalékos dúsított uránkészlete elegendő ahhoz, hogy megfeleljen a NAÜ szabványának, amely megközelítőleg egy kompakt nukleáris robbanóanyaghoz szükséges szintnek felel meg.

Ebrahim Raisi elnökhöz közel álló iráni tisztviselők igyekeznek lekicsinyelni a Raisi-kormányt ért közelmúltbeli kritikákat. Mohammad Hosseini parlamenti ügyekért felelős alelnök cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint meg nem nevezett parlamenti képviselők aláírásokat gyűjtenek annak érdekében, hogy Ebrahim Raisi elnököt február 1-jén kihallgatásra a parlament elé állítsák. Hosseini elutasította a parlament és a Raisi-kormányzat közötti vitáról szóló állításokat is. Issa Zareh Pour információs és kommunikációs technológiai miniszter külön kijelentette, hogy a Raisi-kormányzatnak nem volt köze a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács (SNSC) Instagram és Telegram szűréséről szóló döntéséhez, ami valószínűleg egy újabb kísérlet arra, hogy elkerüljék a Raisit a folyamatos internetkorlátozások miatt ért kritikákat.

Ebrahim Raisi elnök február 1-jén utasította Mohammad Mokhber első alelnököt, hogy hozzon létre egy munkacsoportot Ali Khamenei legfelsőbb vezető gazdasági ajánlásainak végrehajtására. Khamenei január 30-án beszédet tartott, amelyben úgy tűnt, hogy Mokhbert hibáztatja a Raisi-kormányzat gazdasági rossz irányításáért, ahogy arról a CTP korábban beszámolt. Raisi valószínűleg kihasználja Khamenei megjegyzéseit, hogy Mokhbert bűnbakként állítsa be a kormánya sikertelen gazdaságpolitikájának felelőssége miatt.

A rendszerellenes Iran International egy jelentést tett közzé, amelyben azt állította, hogy a bagdadi iráni nagykövetségen dolgozó tisztviselők részt vesznek az IRGC Quds Force pénzmosási műveletében. A jelentés szerint a nagykövetség alkalmazottai a Quds Erők 400-as egysége pénzügyi vezetőjével, Mohammad Tajan-Jarival egyeztetnek, hogy kijátsszák a nyugati szankciókat, és az olaj- és földgázexportból származó bevételeket visszacsempésszék Iránba. Az iráni olaj- és gázipari vállalatok állítólag 2021-ben mintegy 40 millió dollárnyi exportbevételt utaltak át a bagdadi iráni nagykövetségre. Az összeget a nagykövetség kiadásaira szánták, de a nagykövetség tisztviselői állítólag átutalták a pénzt az IRGC-nek.

Az ellenállás tengelye és a regionális fejlemények:

Egy hiteles, nyílt forrásokból dolgozó hírszerzési Twitter-fiók azt állította, hogy az IRGC meg nem nevezett erői határokon átnyúló támadásokra készülnek a rendszerellenes kurd csoportok ellen az iráni-iraki kurdisztáni határ mentén. A fiók azt állította, hogy jelentős IRGC-mozgást figyeltek meg Irán és az iraki Kurdisztán határának északi része mentén. A CTP nem tudja függetlenül ellenőrizni ezt az állítást. Az iráni állami médiumok, a Mehr News és a Nour News olyan jelentéseket tettek közzé, amelyekben kurd ellenzéki csoportokat vádoltak azzal, hogy ők szállították és csempészték Iránba az iszfaháni védelmi minisztérium létesítménye ellen január 28-án elkövetett dróntámadásban használt drónalkatrészeket és robbanóanyagokat. Az iráni állami média talán a rendszerellenes kurd csoportok szerepére összpontosít, hogy megteremtse a feltételeket az iraki Kurdisztánban lévő állítólagos kurd milíciaállások elleni újabb határokon átnyúló támadásokhoz.

Az iraki kormány és az Aszad-rezsim megállapodott a szíriai Deir ez-Zor tartományban, Abu Kamal közelében lévő al-Ka’im határátkelőn átmenő határforgalom korlátozásainak megszüntetéséről. A Middle East Monitor február 1-jén arról számolt be, hogy a többszöri belépésre jogosító vízummal rendelkező iraki és szíriai kamionsofőrök mostantól anélkül utazhatnak át a határátkelőn, hogy áruikat ellenőrzés céljából kirakodnák, majd a határ túloldalán átraknák egy másik kamionra. Az IRGC gyakran próbál lőszereket és katonai felszerelést csempészni Szíriába az állítólag romlandó élelmiszereket szállító kamionokon. Az izraeli légicsapások egyre gyakrabban célozzák ezeket a valószínűsíthetően az IRGC-hez tartozó katonai szállítmányokat, miután azok az al-Ka’im átkelőn keresztül átjutnak Szíriába, amint arról a CTP korábban beszámolt. A lazított határkorlátozások megkönnyíthetik az IRGC azon kísérleteit, hogy elrejtse szállítmányait a határátkelőn átáramló rendszeres kereskedelem árui között.


A szíriai közlekedési minisztérium azt is bejelentette, hogy a Damaszkusz és Bagdad közötti kéthetente közlekedő személyszállító járatok két év szünet után február 2-án újraindulnak. Az IRGC a járatokat a Quds Erők személyzetének vagy az Irán által támogatott harcosoknak Szíriába történő szállítására használhatja, hogy elkerülje az IRGC szállítmányai ellen az al-Ka’im határátkelőn keresztül végrehajtott izraeli légicsapásokkal kapcsolatos veszteségeket.

Egy valószínűleg Irán által támogatott milícia február 1-jén legalább nyolc rakétát lőtt ki az iraki Ninive tartománybeli Bashiqa közelében lévő Zilkan török katonai támaszpontra. A Kurdisztáni Regionális Biztonsági Tanács jelentése szerint két rakéta a támaszponton belül csapódott be anélkül, hogy török katonai személyzetnek baja esett volna, vagy vagyontárgyakban kárt tett volna, a többi hat pedig a támaszponton kívül landolt incidens nélkül. A Liwa Ahrar al-Iraq (LAI) közleményt tett közzé, amelyben vállalta a támadás elkövetését. A LAI először 2022 júniusában kezdte vállalni a felelősséget az észak-iraki török katonai állások elleni támadásokért. A LAI valószínűleg legalább laza kapcsolatban áll az Észak-Irakban működő, Irán által támogatott milíciákkal, bár bizonytalan, hogy a csoport milyen mértékben integrálódott Irán iraki proxy parancsnoki struktúrájába.

Azonosítatlan palesztin fegyveresek február 1-jén egyetlen rakétát lőttek ki az izraeli Szderotra A fegyveresek a támadást a gázai övezet észak-gázai tartományának egy meg nem határozott helyéről hajtották végre. Az izraeli légvédelem incidens nélkül elfogta a rakétát. A Jerusalem Post közvetlen bizonyíték nélkül azt állította, hogy a palesztin Iszlám Dzsihád vállalta a támadást.


Lássuk kicsit részletesebben az Azerbajdzsánban letartóztatott ügynökök esetét. Azt tudjuk, hogy az iszlám köztársaság nagyon komoly diverziós- és proxytevékenységet folytat más államok területén, lehet, hogy most is egy sejt bukott le? A hírek szerint Azerbajdzsán külügyminisztériuma bejelentette, hogy 39 embert tartóztattak le egy iráni „kémhálózattal” kapcsolatban, miután korábbi jelentések szerint hét gyanúsítottat vettek őrizetbe.

Az azerbajdzsáni APA hírügynökség szerdán idézte a minisztériumot, amely szerint 39 embert vettek őrizetbe egy különleges művelet keretében, amelynek célja az országban „a vallás álcája alatt” folytatott felforgató tevékenységek leleplezése volt.

A minisztérium szerint az őrizetbe vett személyek „hívőnek kiadva magukat, a közösségi hálózatokon Irán melletti propagandát folytattak, és visszaéltek a vallásszabadsággal az országban, az iráni különleges szolgálatok megbízásait hajtották végre”.

Közben a minisztérium szerdán azt is közölte, hogy „minden releváns nemzetközi platformot fel fog használni a nagykövetsége elleni terrorcselekmény széles körű elítélésére és az elkövetők megbüntetésére”.

Az országok közötti feszültségek fokozódtak az Azerbajdzsán teheráni nagykövetsége ellen múlt héten elkövetett fegyveres támadást követően, amelynek következtében egy azerbajdzsáni biztonsági tisztviselő meghalt, két másik pedig megsebesült.

A minisztérium azt is közölte, hogy az Iszlám Köztársaság megpróbálta megakadályozni, hogy a terrortámadás nemzetközi szinten széles körben nyilvánosságra kerüljön.


Azerbajdzsán szerint a nagykövetsége elleni fegyveres támadás „terrorcselekmény” volt, az Iszlám Köztársaság szerint azonban a fegyveresnek a jelek szerint személyes, nem pedig politikai indítéka volt.

Kedden az Azerbajdzsáni Köztársaság arra kérte állampolgárait, hogy ne utazzanak Iránba.

Nem érdektelen hír az sem, hogy egy volt iráni elnöki tanácsadó azt javasolta, hogy Ali Khamenei legfelsőbb vezető végrehajtó hatalmát csökkenteni kellene a rendszer fennmaradása érdekében.

Az Iran International birtokába került egy hangfelvétel egy január 30-i megbeszélésről, amelyen Mohammad Reza Szalehi, a Haszan Róháni elnök alatti elnöki hivatal logisztikai vezetője keserűen beszélt a jelenlegi iráni helyzetről. A találkozóra az elnök korábbi segítői és tartományi kormányzók, valamint Es’haq Jahangiri volt alelnök részvételével került sor.

Szalehi úgy érvelt, hogy Khamenei felügyeleti szerepét hangsúlyozni kell, míg végrehajtó hatalmát korlátozni szükséges, hogy ellenőrizni lehessen utódja viselkedését.


Azt mondta, hogy az iráni felkelés eredményeként a reformisták és a mérsékeltek előtt négy lehetőség áll: Reménykednek egy külföldi katonai támadásban; csatlakoznak a tüntetőkhöz és segítik a forradalmat Iránban; nem tesznek semmit és remélik, hogy a rendszer a növekvő pénzügyi korrupció következtében összeomlik. A negyedik és egyben utolsó lehetőség az, hogy keményen dolgozzanak a rendszer struktúrájának valódi és komoly reformjain, csökkentve a nem választott és nem elszámoltatható hivatalok hatalmát, megerősítve a politikai rendszer köztársasági jellegét és visszaállítva a nép jogát arra, hogy döntsön a sorsáról.

Szalehi hozzátette, hogy az első három lehetőség veszélyes Iránra és az irániakra nézve, és hogy a reformereknek a negyedik lehetőséget kell választaniuk, amely a reformok folytatását jelenti.

Szalehi, aki elkötelezett reformistának tűnik, valójában ugyanazokat az érveket hozta fel, mint társai évek óta, de Khamenei erre úgy reagált, hogy a keményvonalasok és a Forradalmi Gárda támogatásával többnyire kitiltotta őket az állami szervezetekből. Az azonban, hogy Khamenei végrehajtó hatalmának korlátozását kéri, új követelés egy reformista részéről.

Mohammad Szalehi, a Rouhani-kormány tisztviselője volt.

Szalehi ezután rámutatott, hogy a kormányzat egy sor destruktív intézkedést hozott a közelmúltban, köztük a három hatalmi ág vezetői által bejelentett vitatott „privatizációs tervet”. Az intézkedés – mondta – magában foglalja, hogy néhány nagy földgázfinomítót (Parszián és Dzsam) az imám végrehajtó központjának, a Khamenei hivatalának égisze alatt működő leányvállalati holdingnak a rendelkezésére bocsátanak.


Szalehi szerint a kormány további pusztító intézkedései közé tartozik a szólásszabadság korlátozására irányuló új jogszabály, amely megtiltja, hogy bárki, köztük állami tisztviselők, politikai aktivisták és a média társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai ügyekhez hozzászóljon, mielőtt a legmagasabb rangú tisztviselők véglegesen nyilatkoznak.

Szalehi hasonló intézkedésnek tartotta annak a gyakorlatnak a legalizálását, hogy pénz helyett nyersolajat adnak a kormány adósságainak rendezésére azoknak, akik projekteket hajtottak végre. Szalehi eközben bírálta a kormány pénzügyi terveit, és azt mondta, hogy a március végén kezdődő következő iráni évre vonatkozó költségvetési tervezetet úgy állították össze, hogy az irániak szegényebbek lesznek.

Így fogalmazott: „A költségvetési törvényjavaslatban a kormány bevételei 40 százalékkal, míg az adók 60 százalékkal emelkednek. Mindezt úgy, hogy közben a szegényebb irániaknak juttatott pénzbeli juttatásokat nem növelik, a közalkalmazottak pedig csak 20 százalékos emelést kapnak. Ez csak növelni fogja a szegénységet Iránban”.

A közelmúltbeli tüntetésekről szólva azt mondta: „Ami történt, az tiltakozás volt, nem pedig lázadás”, ahogyan azt az állami tisztviselők állítják. Azt is világossá tette, hogy „az őrizetbe vetteket nem igazságosan ítélték el. Az elsietett perek kivégzésekhez vezettek, ami felért egy szisztematikus mészárlással”.

Közben elárulta, hogy Hossein Ashtari volt rendőrfőnöknek azt javasolta, hogy menjen a televízióba, és kérjen bocsánatot Mahsa Amini szeptemberi meggyilkolásáért, és távolítson el néhány, az ügyben érintett rendőrt, hogy csillapítsa a népharagot, de ő azt a parancsot kapta, hogy erőteljesen szálljon szembe a tüntetőkkel.


Szalehi ezután arra kérte Dzsahangirit, hogy tájékoztassa Khameneit az ország jelenlegi helyzetéről, és győzze meg arról, hogy tartson szabad és tisztességes választásokat, tartsa tiszteletben az emberek jogait, tulajdonítson nagyobb jelentőséget a választott testületeknek, és szabályozza az elnök és más hatalmak kapcsolatait.

Azt is javasolta, hogy mivel a következő legfelsőbb vezető esetleg ellenezheti bármilyen népszavazás megtartását, győzzék meg Khameneit, hogy egyezzen bele egy sor népszavazás megtartásába, hogy a vezetői címéből kihagyják az „abszolút” szót. Szavazásokat kellene tartani az Egyesült Államokkal való politikai kapcsolatok újrafelvételéről, a hadsereg politikai ügyekbe való beavatkozásának betiltásáról, az elnök- és parlamenti választásokon induló jelöltek diszkrecionális ellenőrzésének megszüntetéséről, az atomalku (JCPOA) végrehajtásáról és a FATF (Financial Action Task Force, nemzetközi megfigyelőcsoport) feltételeinek elfogadásáról is.

Hiába próbálják javítgatni, mentegetni, a rendszer továbbra is kimutatja a foga fehérjét. Miközben Iránban folytatódnak a tömeges letartóztatások és a tüntetők elleni súlyos ítéletek, a jelentések szerint egyes fogvatartottakat a rácsok mögött kínoznak.

Az Iran International értesülései szerint Ashkan Baluch kick-box sportoló, akit öt év börtönbüntetésre ítéltek, öngyilkosságot kísérelt meg egy teheráni börtönben, és kórházba szállították, ahol a harmadik emeletről leugrott, hogy másodszor is öngyilkos legyen. Továbbra is kórházban van, súlyos állapotban.

Dzsalal Pirdayehet, a Sharif Egyetem mesterszakos hallgatóját két év börtönbüntetésre, két év kiutazási tilalomra és két év kibertérben folytatott tevékenység tilalmára ítélte egy forradalmi bíróság.


Maryam Shokrani, a Shargh újság újságírója kedden szintén egy tweetben jelentette be, hogy miután „a rendszer elleni propagandával” vádolták meg, óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de újabb értesítést kapott a forradalmi bíróságtól, hogy a vádat „nemzetbiztonság elleni tevékenységre” változtatták.

Közben a Hengaw emberi jogi szervezet közölte, hogy Mohammad Abbaszadeh, a délnyugati Ilam tartományból származó művész kétéves börtönbüntetést, kétéves kiutazási tilalmat és pénzbírságot kapott.

Az amerikai székhelyű Emberi Jogi Aktivisták Hírügynökségének (HRANA) jelentése szerint Saman Seidit, a közelmúltbeli tüntetések során letartóztatott rappert január 28-án egy karaji börtönből ismeretlen helyre szállították.

Eközben a Teheráni Művészeti Egyetem drámairodalom mesterszakos hallgatójának, Shiva Musazadehnek az ügyét, akit az országos felkelés során kétszer is letartóztattak, a khorramabadi büntetőbíróság elé utalták.

A beludzs aktivisták kampánya bejelentette továbbá a záhedáni Badr al-Uloom szeminárium nyolc diákjának letartóztatását is, mondván, hogy közülük legalább hatan Afganisztánból származnak.


Egy másik fejleményben Abdol-Mahdi Mousavi, Markazi tartomány főbírája elmondta, hogy több embert őrizetbe vettek, öt másikat pedig beidéztek, mivel azt tervezték, hogy „fegyverek megszerzése után elvágják az internetet és az elektronikus térfigyelő rendszert”.

Az iráni hírszerző és biztonsági szervek gyakran alaptalan vádakat emelnek másként gondolkodók ellen, akiket aztán zárt ajtók mögött, ügyvéd nélkül állítanak bíróság elé.

Az Iran International által kapott információk arra is utalnak, hogy a Kurdisztán tartománybeli Marivanból származó 22 éves Hawri Qaderit január 2-án biztonsági ügynökök letartóztatták és ismeretlen helyre vitték. Letartóztatása óta csak egyszer beszélt a családjával, és a tartózkodási helyének kiderítésére tett erőfeszítések kudarcba fulladtak.

Újabb részletek derültek ki arról, hogy a rendszer biztonsági erői erőszakot alkalmaznak a polgárokkal szemben.

Mahmoud Alizadeh Tabatabai ügyvéd a Jamaran honlapnak elmondta, hogy „egy teheráni szemkórház orvosai azt mondták, hogy több száz szemgolyót távolítottak el”.

A biztonsági erők sörétes puskákkal apró acélgolyókkal töltött lövedékeket lőttek ki a tüntetőkre. A lövedékeket „madársörétnek” nevezik, és válogatás nélkül használják őket, mivel szétterjednek a tömegben, és gyakran szemsérüléseket okoznak.

Az ügyvéd hozzátette, hogy tizenéves diákokra és középiskolás lányokra is súlyos büntetéseket szabtak ki.

Továbbá Ashkan Marovati, egy iráni kurd bokszoló, akit egy biztonsági ügynökökkel folytatott harc során találtak el, a CNN-nek elmondta, hogy körülbelül 200 madársörét volt a testében, és a rendőrök közelről lőttek rá.


A kurd bokszoló azt is hozzátette, hogy a rendőrök kórházba vitték, mert biztosak voltak benne, hogy meg fog halni.

Az atrocitásokhoz tartozó hír az is, mely szerint a híres iráni filmrendező, Dzsafar Panahi éhségsztrájkba kezdett, hogy tiltakozzon a teheráni fogva tartása ellen, miközben az ország legfelsőbb bírósága érvénytelennek nyilvánította az ítéletét.

Tahereh Saeidi, Panahi felesége szerdán jelentette be az éhségsztrájkot, közzétéve Panahi nyilatkozatát az Instagramján, amelyet a hírhedt Evin börtönből küldött, ahol a legtöbb politikai foglyot tartják fogva.

Határozottan kijelentem, hogy az igazságügyi és biztonsági apparátus törvénytelen és embertelen magatartása, valamint túszejtésük elleni tiltakozásul február 1-jén reggel óta éhségsztrájkba léptem… A szabadulásomig megtagadok minden ételt és italt, valamint a gyógyszereket is” – áll a nyilatkozatában.

A rendezőt július elején börtönözték be, miután az Evin börtönbe ment, hogy érdeklődjön a többi neves filmrendező, Mohammad Rasoulof és Mostafa Al-Ahmad holléte felől, miután néhány nappal korábban letartóztatták őket.

Később bejelentették, hogy az iráni hatóságok úgy döntöttek, újra életbe léptetik a Panahira eredetileg 2010-ben kiszabott hatéves büntetést, valamint a 20 éves filmkészítési és utazási tilalmat.

A vádak azzal függtek össze, hogy részt vett egy 2009-ben, a Zöld Mozgalom tüntetései során agyonlőtt diák temetésén, és később megpróbált filmet forgatni a felkelésről.


Októberben az iráni legfelsőbb bíróság bejelentette, hogy Panahi büntetése lejárt az országban érvényben lévő tízéves elévülési idő után. Ennek megfelelően Panahinak azonnali szabadlábra kellett volna kerülnie, de még mindig rácsok mögött van.

Lapzártakor érkezett, hogy az igazságszolgáltatás két órával azután zárolta Karim Bagheri népszerű labdarúgó bankszámláját, hogy felszólította az irániakat, hogy adakozzanak a szombati iráni földrengés áldozatainak.

Bagheri, a korábbi válogatott játékos kedden egy Instagram-bejegyzésben közölte egy bankszámla adatait, amelyet azért hozott létre, hogy adományokat gyűjtsön a Khoy városában történt 5,9-es erősségű földrengés áldozatainak, amely három halottat és több száz sérültet követelt. A szombati földrengés óta több tíz utórengést regisztráltak.

Eközben emberek ezrei töltötték már ötödik éjszakájukat fagypont alatti hőmérsékleten, megfelelő szállás és ellátás nélkül, mivel a kormány nem nyújtott elegendő segítséget.

A Mizan News, az igazságszolgáltatás hírügynöksége szerdán közölte, hogy a fiókot zárolták, mert nem kért engedélyt. Az igazságszolgáltatás azt is közölte, hogy a hírességek jótékonysági akciói a múltban „bűncselekményekhez, például csaláshoz vezettek”.

Az igazságszolgáltatás azt is közölte, hogy a Vörös Félhold társaság kérésére megtiltotta az adományok magánszemélyek általi gyűjtését. A tilalom gyakorlatilag megakadályozza, hogy a polgárok, különösen a rendszerrel szemben álló hírességek és a független jótékonysági szervezetek adományokat gyűjtsenek földrengések és más természeti csapások idején.

Az egyetlen lehetséges magyarázat az, hogy a rendszer megvet minden olyan, a struktúráin kívüli nyilvános kezdeményezést, amely a társadalom független aktivizmusát ösztönözhetné.


A 200 000 lakosú Khoy városában és a környező falvakban több ezren, akik elvesztették otthonukat, még mindig kint alszanak a fagyos hidegben a további rengésektől való félelmükben, és sok helyen még mindig nincs áram. A kormány földrengés elleni segélyéből kevés van, és nagyon hosszú sorok állnak ott, ahol a legszükségesebb dolgokat, például sátrakat osztanak.

A kormány nagy számban küldött biztonsági erőket a térségbe „a rend fenntartása érdekében”. A helyiek szerint a biztonsági erők lezárták a Khoyba vezető utakat, és megakadályozták, hogy a lakossági adományok eljussanak az áldozatokhoz.

A helyiek szerint letartóztatják azokat, akik videókat készítenek. Egy civil újságíró egy titokban készült videón, amelyet az Iran Internationalnak küldött el, azt mondta, hogy a Forradalmi Gárda (IRGC) baszidzs milíciája keményen bánik az áldozatokkal, és nem engedi, hogy bárki videót készítsen.

Mohammad Mokhber első alelnök szerdán, a földrengés sújtotta Khoyban tett látogatása során elismerte, hogy az elmúlt napokban a térségbe küldött segélyek messze nem elégítik ki az áldozatok azonnali igényeit.

Mokhber azonban a Vörös Félhold Társaságra hárította a felelősséget a hiányosságokért, és azzal vádolta az őt kísérő Dr. Yaghoub Soleimani főtitkárt, hogy „tévesen jelentette, hogy a földrengés sújtotta területen kielégítőek a körülmények”.

Az emberek azt mondják, hogy kint alszanak a hidegben, de önök azt állítják, hogy sátrakat osztottak ki. Mi azt hittük, hogy az önök jelentése alapján a helyzet jó. Több nap telt el a földrengés óta, és néhány embernek nincs sem kenyere, sem vize, sem sátra. Azt kellett volna mondania, hogy minden szükséges dolgot biztosítunk” – mondta Mokhber Soleimani kamerák előtt.


Az iráni Vörös Félhold Társaság csak névlegesen nem kormányzati szervezet. A társaságot szigorúan ellenőrzi a kormány, és vezetője az elnök által kinevezett személy.

Bejelentve, hogy a hatóságok deaktiválták fiókját, Bagheri szerdán egy másik bejegyzésben bocsánatot kért rajongóitól, akiknek adományozási kísérlete kudarcot vallott. „Reméltem, hogy jelentős adományokat tudunk adni a népünknek, de Isten a tanúm, hogy meg van kötve a kezem”.

Bagheri 2012-ben sikeresen indított jótékonysági akciót egy másik, Kelet-Azarbajdzsán tartományban történt földrengés áldozatainak megsegítésére. Akkor azt mondta, hogy az adományokat átadta a hatóságoknak, hogy a földrengés által lerombolt házak újjáépítésére fordítsák.

A kormány hasonlóképpen zárolta a korábbi futballlegenda Ali Daei számláját 2017 novemberében, amikor adományokat kért a földrengés sújtotta Kermanshah lakosságának megsegítésére, és személyesen ment a területre, hogy átadja a 15 teherautónyi ruhát, élelmiszert és takarókat tartalmazó segélyt. Daei 1,7 millió dollár készpénzt is gyűjtött.

Ennyi iráni hír jutott mára, de maradjanak Zónán, mert rövidesen érkezik az ukrajnai és oroszországi események összefoglalója is.