Szele Tamás: Prigozsin és sok koporsó

Bakhmut környékén nem csitulnak a hadműveletek, hogyan is csitulnának? Mindenesetre Ukrajnának még Szoledar elestével együtt is jobban megéri arrafelé csatázni az oroszokkal, mint máshol, az oroszok meg nem hajlandóak engedni pont most, mikor némi előnyt értek el, így aztán a bakhmuti (jobban mondva: Bakhmut-vidéki) csata akármeddig eltarthat. El is fog.

Az orosz hadsereg közben folytatja a magas szintű átszervezést, mert mikor van annak ideje, ha nem egy tomboló, véres háború kellős közepén? Most éppen – említettem tegnap is – Mihail Teplinszkij vezérezredes cserélt helyet Oleg Makarevics altábornaggyal, mármint úgy, hogy a jelentős harci tapasztalatokkal bíró Teplinszkijt leváltották és az elméleti végzettségű Makarevics vezeti helyette az ejtőernyős deszantalakulatokat, vagyis a VDV-t. Ezzel aztán kevesen elégedettek.

Prigozsin meg közben a halottak élén vitézkedik. Ez ne vicc és nem is Ady-parafrázis, a legújabb propagandahúzása az, hogy azt állítja: már 20 kamionra való elesett ukrán katona holttestét küldte vissza Ukrajnába, ha már az orosz hadsereg még erre sem hajlandó. Az állítást néhány beállított, megrendezett videón kívül semmi sem bizonyítja, de már kezdem félteni az ép eszét: eddig azt hittem, orosz cár akar lenni, de így még kijevi nagyfejedelem sem válik belőle: el kéne döntse, melyik közönségnek akar játszani.

Kadirovról külön beszélek majd, a második részben, de előtte lássuk a konkrét híreket, melyeket ma is az ISW napi jelentése alapján állítottam össze.

Bakhmut ukrán védelme valószínűleg stratégiailag megalapozott erőfeszítés, annak ellenére, hogy Ukrajna számára költséges. Miközben a Bakhmut folyamatos ukrán védelmével kapcsolatos veszteségek jelentősek, és valószínűleg tartalmazzák a máshol végrehajtott esetleges ukrán ellentámadással kapcsolatos alternatív veszteségeket, Ukrajna jelentős árat fizetett volna azért is, ha hagyja, hogy az orosz csapatok könnyen elfoglalják Bakhmutot. Maga Bakhmut nem jelentős hadműveleti vagy stratégiai szempontból, de ha az orosz csapatok viszonylag gyorsan és olcsón elfoglalták volna, akkor remélhették volna, hogy olyan módon terjeszthetik ki a műveleteket, amely arra kényszeríthette volna Ukrajnát, hogy elhamarkodott védelmi állásokat építsen ki kevésbé kedvező terepen. Nem szabad elvetni a Bakhmut védelme melletti kiállás látszólag „politikai” számításait sem – az orosz erők több mint 100 000 négyzetkilométernyi ukrán területet, köztük több ukrán várost tartanak megszállva, és a megszállt területeken atrocitásokat követnek el az ukrán civilekkel szemben. Nem ésszerűtlen, hogy a politikai és katonai vezetők mérlegelik ezeket a tényezőket annak eldöntése során, hogy bizonyos népességkoncentrációkat tartsanak-e meg vagy engedjenek át. Az amerikaiaknak 1865 óta nem kellett ilyen döntéseket hozniuk, és nem szabadna elhamarkodottan lenézni azokat a megfontolásokat, amelyek nagyon is valósak lennének számukra, ha az amerikai városok ilyen fenyegetéssel néznének szembe.

Az ukrán erők korábban hasonló fokozatos kimerítési modellt alkalmaztak, hogy az orosz hadműveleteket bizonyos területeken arra kényszerítsék, hogy hónapokig tartó, nagy személyi és felszerelésveszteségeket elszenvedő, marginális taktikai előnyök elérése érdekében befejezzék. Az orosz csapatok hónapokig próbálták átverekedni magukat a hatékony ukrán védelmen Szeverodonyeckben és Liszicsanszkban 2022 kora nyarán, és csak azután foglalták el Liszicsanszkot, hogy az ukránok ellenőrzötten kivonultak a területről. Liszicsanszk és a Luhanszki Terület közigazgatási határának elfoglalása azonban hamarosan operatív szempontból jelentéktelennek bizonyult az orosz hadsereg számára, és a terület ukrán védelmének végeredménye a Luhanszki Területen folytatott orosz offenzíva kényszerű kulminációja volt, ami az orosz támadó műveletek általános stagnálásához vezetett a Donbásszban 2022 nyarán és őszén. Bakhmut ukrán védelme valószínűleg hasonló eredményhez fog hozzájárulni – az orosz hadsereg 2022 májusa óta folyamatosan juttat embereket és felszerelést a területre, és még nem ért el olyan operatív szempontból jelentős előretörést, amely komolyan veszélyeztetné a terület ukrán védelmét. Az ISW továbbra is újraértékeli azt az értékelését, hogy a Bakhmutra irányuló orosz offenzíva tetőfokára hághat, de továbbra is úgy értékeli, hogy az ukrán hadsereg hatékonyan szorítja az orosz csapatokat, felszerelést és az általános műveleti összpontosítást Bakhmutra, ezzel gátolva Oroszországot abban, hogy a hadszíntér más részein offenzívákat folytasson.

A Nyugat hozzájárult ahhoz, hogy Ukrajna nem tudta kihasználni az orosz erők Bakhmutban való elszigetelésének előnyeit azáltal, hogy lassította vagy visszatartotta a nagyszabású ellentámadásokhoz nélkülözhetetlen fegyverrendszereket és ellátmányt.

A Mihail Teplinszkij vezérezredesnek Oleg Makarevics altábornagyra, az orosz légideszant erők (VDV) parancsnokának leváltásáról szóló jelentésekkel kapcsolatos milbloggeri diskurzus tovább hangsúlyozta az orosz védelmi minisztériumon belüli két fő csoport közötti törést – egyrészt a hagyományos védelmi minisztériumot képviselő Geraszimov-párti tábor, másrészt a védelmi minisztérium intézményéhez kevésbé kötődő milblogger-kedvencek. Egy prominens milblogger január 20-án jelentette be Teplinszkij leváltását, ami elégedetlenségi hullámot váltott ki más milbloggerek körében, akik zavart és aggodalmukat fejezték ki a helyzet miatt. Több blogger megkérdőjelezte, hogy az orosz védelmi minisztérium miért cserél le egy nagy tiszteletnek örvendő, hivatásos VDV parancsnokot egy harci tapasztalattal nem rendelkező „akadémikusra”. Egy milblogger megjegyezte, hogy az orosz Védelmi Minisztérium most „eltávolította” az ukrajnai orosz műveletek két „kulcsfontosságú” parancsnokát, Teplinszkijt és Szergej Szurovikin volt hadszíntérparancsnokot (bár Szurovikint csupán alacsonyabb parancsnoki pozícióba léptették vissza, nem pedig eltávolították hivatalából). Több katonai blogger azt állította, hogy Teplinszkijt az orosz vezérkarral, vagyis valószínűleg Valerij Geraszimov vezérkari főnökkel való nézeteltérés miatt bocsátották el, ami az orosz ejtőernyősök tervezett támadó műveletekhez való felhasználását illeti. A Geraszimov által valószínűleg megrendezett lépéssel szembeni határozott milblogger-kritika arra utal, hogy az orosz információs tér egyre inkább egy bináris rendszerben látja az orosz védelmi minisztériumon belüli változásokat, egyrészt a Geraszimov-párti táborral, másrészt a milbloggerek kedvencének tekintett személyekkel.

A milbloggerek e kérdésről folytatott diskurzusa emellett betekintést nyújt az orosz védelmi minisztérium belső dinamikájába, amely Teplinszkij eltávolításához vezethetett. Az a feltételezés, hogy Teplinszkijt a vezérkarral az ejtőernyősök támadó műveletekben való alkalmazásáról folytatott vitát követően távolították el, arra utal, hogy Teplinszkij ellenállhatott Geraszimov azon kívánságának, hogy a VDV-erőkkel támogassák a Bakhmut térségében folyó műveleteket, ahol az orosz támadások nagyrészt összpontosulnak. Az ISW korábban megfigyelte, hogy a VDV-erők nagy veszteségeket szenvedtek a háború korai szakaszában, és valószínűleg tartalékban tartották őket, miután az oroszok 2022 őszén kivonultak a Herszon terület jobb (nyugati) partjáról. Teplinszkij ellenállhatott annak, hogy a VDV egységeit a Donyecki Területen zajló, erősen kimerítő támadási törekvésekhez rendeljék, amelyeket nagyrészt Jevgenyij Prigozsin Wagner-csoportja vezetett, azzal az indokkal, hogy a hagyományos motorizált lövész- vagy harckocsizó egységek megfelelőbbek lettek volna, vagy tisztán parochiális okokból. Lehet, hogy lemondott vagy menesztették a nézeteltérés miatt. Geraszimov valószínűleg arra törekszik, hogy meggyengítse a jelentős légideszant-maffiát, amely hosszú ideig védte a légideszant csapatokat (amelyek Oroszországban a szárazföldi erőkhöz képest különálló alakulatot képeznek) a szárazföldi erőkre vonatkozó politikáktól és reformoktól azzal, hogy Teplinszkijt Makarevicsre cseréli, aki a szárazföldi erők tisztje, és nincs VDV-tapasztalata. A milbloggerek vitája erről a feltételezett interakcióról azt sugallja, hogy Geraszimov egyre inkább arra törekszik, hogy hagyományos orosz elemeket, beleértve a VDV-t is, bevonja az ukrajnai műveletekbe, és az orosz információs térből eredő visszataszítás azt jelzi, hogy az erre irányuló kampányát nem fogják jól fogadni.

A Wagner-csoport finanszírozója, Jevgenyij Prigozsin egy sor dezinformációs műveletet indított, amelyek célja, hogy Oroszország áldozatos hőseként tüntesse fel magát a kicsinyes és korrupt orosz hatóságok elleni keresztes hadjáratban. Prigozsin személyes sajtószolgálata január 21-én megerősítette egy elhunyt Wagner PMC katona családjának levelét, amelyben a „közömbös” helyi tisztviselőket, akik nem segítettek fiuk temetésében, Prigozsinnal állította szembe, aki meghallgatja a kéréseiket. A levél úgy hivatkozott Prigozsinra, mint „az egyetlen személyre (sic), aki nem közömbös Oroszország védelmezőjének és családjának sorsa iránt.” Prigozsin reagált azokra a jelentésekre is, amelyek szerint a Szverdlovszki terület Kamislovszkij járás polgármesteri hivatala megtagadta a Wagner-csoport harcosától a díszes temetést azzal az állítással, hogy „mi”, valószínűleg szolidaritást mutatva „az egyszerű emberrel”, „elbánunk ezzel a söpredékkel” és „orrlyukánál fogva rángatjuk a gyerekeiket”, hogy részt vegyenek az ukrajnai háborúban. Ezek a kijelentések Prigozsint ellentétbe hozzák a népszerűtlen orosz tisztviselőkkel, akik más szabályok szerint működnek, mint az oroszok többsége, és növelik vonzerejét, mint a hangtalanok „hősét”. Emellett támogatják Prigozsin folyamatban lévő kampányát, hogy a Wagner PMC jogi elismerést kapjon – elsősorban a Wagner PMC katonáinak elismerése és temetési tiszteletadás formájában –, mivel a magán katonai cégek továbbra is illegálisak Oroszországban. Prigozsin (hamisan) úgy mutatja be magát és a Wagner-csoportot, mint erkölcsös entitásokat, amelyek a büntetőeljárás ellenére is folytatják erkölcsös cselekedeteiket. Prigozhin január 20-án azt állította, hogy nem bánná, ha valaki büntetőeljárást indítana ellene, mert a börtönből is részt vehetne a Wagner PMC-ben, és hogy a külföldi harcosok a „lelkiismeretük hívása” miatt keresik fel a Wagnert.

Prigozsin egyszerre építi hazai hatalmi bázisát és jelentős nemzetközi szereplőként való hírnevét egy olyan törekvés során, amelyet az orosz kormány elleni információs műveletei táplálnak és tovább táplálnak. A Wagnerhez kötődő RIAFAN hírportál megrendezett felvételeket tett közzé arról, ahogy a Wagner-erők állítólagos ukrán katonák holttesteit koporsókba helyezik, hogy visszaküldjék Ukrajnába, és Prigozsin azt állította, hogy 20 kamionnyi holttest Ukrajnába küldését szorgalmazza, valószínűleg azért, hogy humanizálja a Wagner-csoportot, és a Wagner-harcosokat becsületesnek állítsa be, miközben a Wagner-csoportot úgy mutatja be, mint aki hajlandó és képes az orosz állam helyett cselekedni, hogy a háborús halottakat visszaadja a szemben álló félnek. Néhány orosz milblogger feltűnően megerősítette ezt az emberi és tiszteletreméltó Wagner harcosokról szóló narratívát, míg egy másik azzal vádolta a Wagnert, hogy megrendezte az egész jelenetet. Prigozsin sajtószolgálata kihívta John Kirby-t, a Nemzetbiztonsági Tanács stratégiai kommunikációért felelős amerikai koordinátort, hogy nevezze meg azokat a háborús bűncselekményeket, amelyeket a Wagner-csoport elkövetett, válaszul arra, hogy az amerikai pénzügyminisztérium a Wagnert transznacionális bűnszervezetnek minősítette. Prigozsin még azt is állította, hogy a Wagner-csoport transznacionális bűnszervezetnek való amerikai minősítése „végre” azt jelzi, hogy az USA és a Wagner-csoport „kollégák”, utalva arra, hogy az USA is transznacionális bűnszervezet. A Wagner-csoport továbbra is működtet milícia-kiképzőközpontokat a Kurszki és Belgorodi Területen, valószínűleg azért, hogy katonai támogatást nyújtson azoknak a régióknak, amelyek védelmét az orosz védelmi minisztérium állítólag elhanyagolja, bár egyikük sem néz szembe olyan kockázattal, amely ellen a Wagner-csoport védekezhetne.


A The Sun arról számolt be, hogy az amerikai hírszerzés január 20-án 188 000-re becsüli az összes orosz katonai áldozatot Ukrajnában, ami azt sugallja, hogy a harcok kevesebb mint egy éve alatt 47 000 orosz eshetett el. A háborúban megsebesültek és elesettek történelmi aránya 3:1, ami azt sugallja, hogy az orosz áldozatok száma Ukrajnában eddig megközelíti a vietnami háborúban elesett amerikaiak összlétszámát. Az amerikai nemzeti levéltár becslése szerint a vietnami harcok nyolcéves harcai során az USA összes harci halálos áldozata nagyjából 58 000. A szovjet erők kilencéves háború alatt 15 000 halottat vesztettek Afganisztánban, és ezt a küszöböt a brit védelmi minisztérium becslése szerint az orosz veszteségek 2022 májusában, mindössze három hónapnyi harc után meghaladták.

A legfontosabb hírek röviden:

  • Bakhmut ukrán védelme valószínűleg stratégiailag megalapozott erőfeszítés, annak ellenére, hogy Ukrajna számára költséges.
  • A Mihail Teplinszkij vezérezredesnek Oleg Makarevics altábornagyra, mint az orosz légideszant erők (VDV) parancsnokára való lecseréléséről szóló jelentéseket övező milbloggeri diskurzus tovább hangsúlyozta az orosz védelmi minisztériumon belüli két fő csoport közötti törést – a Geraszimov-párti tábor, amely a hagyományos védelmi minisztériumi intézményt képviselő személyekből áll, és a milbloggerek kedvencei, akik kevésbé igazodnak a védelmi minisztérium intézményéhez. A milbloggerek e kérdéssel kapcsolatos vitája emellett betekintést nyújt az orosz védelmi minisztérium belső dinamikájába, amely Teplinszkij eltávolításához vezethetett.
  • A Wagner-csoport finanszírozója, Jevgenyij Prigozsin egy sor információs műveletet indított, amelyek célja, hogy Oroszország áldozatos hőseként tüntesse fel magát a kicsinyes és korrupt orosz hatóságok elleni keresztes hadjáratban.
  • A The Sun arról számolt be, hogy az amerikai hírszerzés január 20-án 188 000-re becsüli az összes orosz katonai veszteséget Ukrajnában, ami azt sugallja, hogy a harcok kevesebb mint egy éve alatt 47 000 orosz halt meg.
  • Az orosz csapatok kisebb szárazföldi felderítést végeztek az északkeleti Szumi területen.
  • Az orosz hadsereg folytatta a korlátozott szárazföldi támadásokat, hogy visszaszerezze elvesztett pozícióit a Szvatove-Kreminna vonal mentén.
  • Az orosz haderő folytatta a szárazföldi támadásokat Bakhmut környékén és Donyeck várostól nyugatra. Az orosz csapatok valószínűleg fokozatos előnyökre tesznek szert Bakhmut környékén.
  • A január 21-én rendelkezésre álló nyílt forrásból származó bizonyítékok arra utalnak, hogy a Zaporizzsjai Terület orosz megszálló tisztviselője, Vlagyimir Rogov január 20-i állítása, miszerint jelentős területszerzést hajtottak végre, valószínűleg egy orosz információs művelet része.
  • Az orosz katonai bloggerek panaszai arra utalnak, hogy az orosz hadsereg továbbra is mobiltelefonokra és nem biztonságos polgári technológiákra támaszkodik az alapvető katonai funkciók ellátásában – ez a műveleti biztonság (OPSEC) súlyos megsértése.

Ukrán ellentámadások (ukrán erőfeszítések az oroszok által megszállt területek felszabadítására)

Kelet-Ukrajna (Kelet-Harkiv megye – Nyugat-Luhanszk megye):

Az orosz egységek január 20-án kisebb szárazföldi felderítést hajtottak végre az északkeleti Szumi területen. Dmitro Zsivickij, a Szumi terület vezetője arról számolt be, hogy egy 6 fős orosz szabotázs- és felderítőcsoport (DRG) megpróbált Oroszországból az északkeleti Szumi terület Junakiv járásáába vonulni. Az ukrán csapatok állítólag visszaverték a kísérletet.

Az orosz hadsereg január 21-én folytatta a korlátozott szárazföldi támadásokat, hogy visszaszerezze elvesztett pozícióit a Szvatove-Kreminna vonal mentén. Az ukrán vezérkar jelentette, hogy az ukrán csapatok visszavertek egy orosz támadást Novoszelivszke közelében (15 km-re északnyugatra Szvatovétól). Egy Szvatove közelében állomásozó orosz katona jelentette, hogy január 20-án ukrán tüzérségi csapást mértek egy parancsnoki állásra a térségben. Szerhij Hajdaj, a Luhanszki Terület vezetője emellett súlyos harcokról számolt be Kreminna közelében, és arról, hogy az orosz hadsereg tartalékosokat vonultat a térségbe, hogy ellensúlyozza a folyamatos veszteségeket. Az ukrán vezérkar orosz támadásokról számolt be Kreminna térségében, Ploscsanka (Kreminnától 15 km-re északnyugatra) és Cservonopopivka (Kreminnától 5 km-re északra) közelében. A Luhanszki Népköztársaság (LNK) Népi Milíciája által közzétett geolokációs felvételeken orosz csapatok harcolnak Bilohorivka közelében (Kreminnától 10 km-re délre) A videó szerint a területen keresztülfolyó Sziverszkij Donyec folyó mindkét partján harcok folynak.

Orosz fő erőkifejtés-Kelet-Ukrajnában:

Az orosz hadsereg folytatta a szárazföldi támadásokat Bakhmut környékén, és valószínűleg január 21-én tovább növelte előnyeit. Az ukrán vezérkar jelentése szerint az ukrán csapatok visszaverték az orosz támadásokat magánál a Bakhmutnál; Bakhmuttól északra Bilohorivka (20 km északkeletre), Rozdolivka (17 km északkeletre), Jasjukivka (15 km északra), Kraszna Hora (5 km északra) és Jahidne (4 km északra) közelében; és Bakhmuttól nyugatra Predtecsinye (18 km délnyugatra) közelében. Az ukrán vezérkari jelentés szerint az orosz alakulatok előrenyomulhattak Szil nyugati részén (Bakhmuttól északkeletre), hogy Jasjukivka felé támadhassanak, és az orosz egységek előrenyomulhattak Bakhmuttól délnyugatra, Klicsijivka-Kurdjumivka térségében is, hogy támadást indíthassanak Predtecsinye ellen. Az orosz védelmi minisztérium emellett azt állította, hogy az orosz csapatok ellenőrzésük alá vonták Dvoriscsját (8 km-re északkeletre Bakhmuttól), és orosz milbloggerek azt állították, hogy a Wagner-csoport harcosai elfoglalták Krasznopolivkát (12 km-re északkeletre Bakhmuttól). A geolokációs felvételek azt mutatják, hogy az orosz csapatok fokozatos előrenyomulást hajtottak végre a déli Kliscsivkában (kb. 8 km-re délnyugatra Bakhmuttól) és magának Bakhmutnak a délkeleti peremén. Egy orosz milblogger azt állította, hogy az orosz egységek megpróbálnak Diliivkából Bila Hora felé (kb. 20 km-re délnyugatra Bakhmuttól) haladni, valószínűleg a T0504 Kosztyantyinivka-Csasziv Jar-Bakhmut autópálya elvágására tett erőfeszítésük miatt.


Az orosz hadsereg január 21-én folytatta a szárazföldi támadásokat Donyeck város nyugati külterületén. Az ukrán vezérkar közölte, hogy az ukrán csapatok visszaverték az orosz támadásokat Vodyane (Donyeck város északnyugati külvárosában) és Marinka (Donyeck város délnyugati külvárosában) közelében. A január 20-án közzétett geolokációs felvételeken az ukrán csapatok orosz állásokat lőnek a Pjervomajszke híd alatt Donyeck város északnyugati külvárosában. Egy orosz milblogger azt állította, hogy az orosz haderő továbbra is harcol Marinka nyugati részéért. Egy másik orosz milblogger arról számolt be, hogy az orosz csapatok szárazföldi támadást hajtottak végre Novoszilka közelében, de ezt a támadást nem erősítették meg. Az oroszok folytatták a rutinszerű közvetett tüzelést az Avdiivka-Donyeck város érintkezési vonal mentén, valamint Donyeck nyugati és Zaporizzsja keleti részén.

Támogató erőfeszítések – déli tengely:

A január 21-én rendelkezésre álló nyílt forrásból származó bizonyítékok arra utalnak, hogy a Zaporizzsjai terület orosz megszálló tisztviselője, Vlagyimir Rogov január 20-i állításai egy jelentős területfoglalásról valószínűleg egy orosz dezinformációs művelet részei. Az orosz védelmi minisztérium nem állította, hogy az orosz erők január 21-én új területeket foglaltak volna el Zaporizzsjában, ehelyett azt állította, hogy az orosz Keleti Katonai Körzet (EMD) nem részletezett elemei nem részletezett pozíciókat foglaltak el „előnyösebb vonalak mentén” a Zaporizzsjai területen, ami aláássa a jelentős területnyereségre vonatkozó állításokat, mivel a Védelmi Minisztérium valószínűleg visszhangozta volna Rogov állításait, ha hihetőnek tartaná az állításait. Egy neves orosz milblogger január 21-én azt állította, hogy az orikhivi térségben nyugalom van, némi orosz felderítőcsoport tevékenységgel, és jelezte, hogy Sztyepove, Novoandriivka, Novodanyilivka, Mala Tokmacska és Bilohirja továbbra is vitatott, és nem orosz ellenőrzés alatt állnak, ahogy Rogov január 20-án állította. Egy másik milblogger azt állította, hogy az orosz erők január 21-én megtámadták Sztyepne és Mala Tokmacska településeket, és ágyúzták a Bilohirját is magában foglaló területeket. Ukrán hivatalos források január 21-én arról számoltak be, hogy az oroszok ágyúzták Mali Scserbaki, Scserbaki, Novoandriivka, Novodanyilivka, Mala Tokmacska és Bilohirja közelében mind a hat települést, amelyeket Rogov szerint az oroszok január 20-án elfoglaltak. Rogov azt is állította, hogy az orosz Csendes-óceáni Flotta haditengerészeti gyalogsági egységei fokozzák a Huljajpole térségében a nem részletezett offenzív műveleteket, de az ISW nem figyelt meg semmilyen bizonyítékot Rogov állítását alátámasztva. Rogov valószínűleg saját dezinformációs műveletet folytat, hogy mesterségesen felfújja az orosz harctéri sikereket a Zaporizzsjai Területen, ellentétben az orosz védelmi minisztérium saját információs céljaival a tengellyel kapcsolatban, valamilyen oknál fogva.

Az orosz tüzérség január 21-én folytatta a nyugati (jobb) parti Herszoni Területen, valamint Mikolajiv és Dnyipropetrovszk területeken lévő zónák rutinszerű tűz alá vételét. Orosz források arról számoltak be, hogy orosz harckocsik folytatják a Dnyeper folyó deltájában fekvő területek tűz alá vételét. Az ukrán erők folytatták az orosz erők támadását a keleti (bal) parti Herszon területen, beleértve Oleski, Hola Prisztan, Kozacsi Laheri, Nova Zburivka, Tavriiszk és Kakhovka területeit.


Az orosz megszálló hatóságok a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) feletti adminisztratív ellenőrzés érvényesítéséért küzdhetnek. Az Ukrán Ellenállási Központ január 21-én arról számolt be, hogy az orosz megszálló hatóságok nem tudják beindítani vagy működtetni a ZNPP egyik reaktorát sem, mert az ukrán személyzet nem hajlandó együttműködni a megszálló hatóságokkal. A Roszenergoatom orosz atomenergia-üzemeltető, Renat Karchaa nevű tanácsadója azt állította, hogy az ukrán hatóságok megpróbálják beszervezni vagy kényszeríteni a ZNPP személyzetét, hogy az ukrán érdekek nevében cselekedjen, hasonlóan az ukrán jelentésekhez, amelyek szerint az orosz megszálló hatóságok taktikával kényszerítik együttműködésre az ukrán ZNPP személyzetét. Karchaa állítása lehet, hogy magyarázatot keres arra, hogy miért nem történt orosz előrelépés a ZNPP újraindítása és az orosz elektromos hálózatra való csatlakoztatása terén. Jelenleg nincs jele annak, hogy az orosz megszálló hatóságok küzdenének a ZNPP és a környező terület feletti fizikai ellenőrzés fenntartásáért. Az Ukrán Ellenállási Központ arról is beszámolt, hogy az orosz csapatok folytatják a ZNPP militarizálását, erődítmények és más katonai építmények felállításával a ZNPP területén.

Az orosz mozgósítás hírei:

Az orosz katonai bloggerek panaszai arra utalnak, hogy az orosz hadsereg továbbra is mobiltelefonokra és nem biztonságos polgári technológiákra támaszkodik az alapvető katonai funkciók esetében – ez a műveleti biztonság (OPSEC) súlyos megsértése. Több katonai blogger bírálta az orosz védelmi minisztériumot, amiért megpróbálta korlátozni a mobiltelefonok és a Telegram használatát, és azzal vádolta a katonai vezetést, hogy nincs tisztában a technológia értékével a modern hadviselésben. Az alapvető OPSEC-gyakorlatok tiltják, hogy a katonák nem biztonságos személyes eszközöket használjanak katonai feladatokhoz. Azonban az orosz hadügyminisztérium képtelensége a biztonságos, hatékony katonai alternatívák biztosítására, integrálására vagy támogatásának generálására az orosz hadiipar és az orosz hadügyminisztérium elégtelenségét jelzi. Az alapvető OPSEC-gyakorlatokkal kapcsolatos milblogger-kritikák jelentős fegyelmi problémákra és az orosz parancsnokok, az orosz védelmi minisztérium politikája és a közkatonák közötti szakadékra utalnak. A milbloggerek külön kritikája a hadügyminisztérium azon törekvéseiről, hogy a katonai kudarcokért – mint például a január 1-jei ukrán támadás egy makijivkai orosz bázis ellen – a személyes eszközöket használó, rosszul fegyelmezett katonákra hárítsák a felelősséget, valószínűleg tovább csökkentette az orosz hadügyminisztérium OPSEC-politikájának legitimitását sok orosz katona körében, ami az orosz hadsereg OPSEC-jének és általános hatékonyságának rovására megy. Az orosz nacionalista közösségen belüli folyamatos viták azt sugallják, hogy az orosz tisztviselők veszítenek hitelességükből a katonák körében, és nem képesek eloszlatni még az alapvető OPSEC-mítoszokat sem. Az orosz hadseregnek az elhamarkodottan kiképzett mozgósított erők, elítéltek, önkéntesek és a következetlen parancsnoki struktúrájú milíciacsoportok összekuszálódott keverékére való támaszkodása valószínűleg hozzájárul az orosz hadsereg professzionalizmusának csökkenéséhez.


Az orosz milbloggerek továbbra is felhívják a figyelmet az orosz parancsnoki és irányítási hibákra, amelyek az újonnan mozgósított civilek vezetői pozícióba való kinevezéséből adódnak. Egy milblogger január 21-én azt állította, hogy az ilyen „teljesen inkompetens” tisztek kizárólag mozgósított katonákból álló szakaszokat irányítanak. A milblogger megkérdőjelezte, hogy az orosz hadsereg miért vesződik egyáltalán azzal, hogy új egységeket hozzon létre mozgósított emberekből, miközben a meglévő hagyományos egységek továbbra is létszámhiányosak és folyamatos veszteségeket szenvednek. A milblogger azt állította, hogy a Donyecki Népköztársaság (DNK) és a Luhanszki Népköztársaság (LNK) erői hónapokkal az orosz hadsereg előtt megpróbáltak kizárólag mozgósított katonákból álló egységeket létrehozni, és hogy ezen egységek gyenge teljesítménye bizonyítja az ilyen ötlet kudarcát. Az orosz milbloggerek helyesen értékelték, hogy az orosz támaszkodás a rosszul képzett, újonnan mozgósított újoncokra a parancsnoki pozíciókban, szemben azzal, hogy a parancsnokokat Oroszország csökkentett tisztikarából vonják ki, vagy tapasztalt katonákat és altiszteket léptetnek elő altiszti és parancsnoki pozíciókba, súlyosan hátráltatja a mozgósított erők hatékonyságát. A parancsnoki pozíciókban szolgáló mozgósított katonák tapasztalatlansága valószínűleg hozzájárult azokhoz a rossz döntésekhez, amelyek lehetővé tették a január 1-jén egy makijivkai orosz támaszpontra mért rendkívül pusztító ukrán csapást, amint arról az ISW korábban már beszámolt.

Az orosz hatóságok folytatják az erőfeszítéseket Oroszország gyenge védelmi ipari bázisának (DIB) újjáélesztésére. Egy ismert orosz hírügynökség január 21-én jelentette, hogy az Omszki Terület hat hónapos képzési programot indít védelmi vállalati szakemberek számára, hogy felgyorsítsa a hagyományos kétéves főiskolai folyamatot. A munkaerőhiány, a tervezés hiánya és az endemikus korrupció valószínűleg továbbra is akadályozni fogja az orosz DIB újjáélesztésére irányuló erőfeszítéseket, amint arról az ISW korábban már beszámolt.


Egyes orosz kisebbségi közösségek továbbra is korlátozott ellenállást tanúsítanak a hivatalos mozgósítási erőfeszítésekkel szemben. Egy orosz Telegram-csatorna január 21-én közzétett egy videót, amelyen egy tuvai nő azt kéri, hogy az orosz hatóságok kíméljék meg a Tuva Köztársaság férfipolgárait a mozgósítástól a tuvai etnikai csoport amúgy is kis létszáma miatt.

Az orosz haderő a megszállt területeken mozgósíthatja a sürgősségi szolgálatok dolgozóit, hogy pótolják a munkaerő-veszteséget. Az Ukrán Ellenállási Központ és a Luhanszki Regionális Államigazgatás vezetője, Szerhij Hajdaj január 21-én arról számolt be, hogy az orosz hadsereg mozgósította a Luhanszki Népköztársaság rendkívüli helyzetek minisztériumának alkalmazottait a megszállt Alcsevszkben, luhanszki területen. (Magyarul: a helyi tűzoltókról van szó).

Az orosz hatóságok továbbra is próbálják racionalizálni a mozgósítási eljárásokat a mozgósítás valószínűsíthető második hullámára, és kezelni a mozgósítási erőfeszítések bürokratikus kihívásait. Egy orosz ellenzéki hírforrás január 20-án jelentette, hogy a Petropavlovszk-Kamcsatkai Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma január 12-én gyakorlatokat tartott a mozgósított katonák adatainak feldolgozására vonatkozó eljárások racionalizálása érdekében. Egy krasznojarszki hírforrás január 20-án azt állította, hogy az orosz hatóságok reagáltak a közfelháborodásra, és hivatalosan elbocsátották azokat a mozgósított katonákat, akiket a hatóságok alkalmatlannak ítéltek a szolgálatra, de továbbra is fizették és három hónapig készenlétben tartották őket. Az orosz tisztviselők továbbra is zavart keltenek azzal, hogy ellentmondásos válaszokat adnak a három vagy több gyermeket nevelő apák, a fogyatékkal élő gyermekek apái és a nyugdíjas szülők csak a gyermekeikre vonatkozó mozgósítási mentességekről szóló vitákra.


A megszállt területek hírei:

Az orosz hadsereg továbbra is kisajátítja az egészségügyi erőforrásokat, és növeli a katonai és polgári egészségügyi rendszerek terhelését Ukrajna megszállt területein. Az ukrán vezérkar január 21-én jelentette, hogy az orosz haderő több mint 300 sebesült katonát helyezett el a Luhanszki Területen található Sztarobilszk városi kórházban. Ukrán tisztviselők megjegyezték, hogy az orosz megszállók továbbra is leépítik a civilek kezelését, miközben az ukrán orvosok helyettesítésével súlyosbítják az egészségügyi hiányt. Az orosz vezetésű erők megpróbálnak toborozni, hogy pótolják az egészségügyi személyzet hiányosságait. Egy Wagnerhez köthető Telegram-csatorna január 21-én egy speciális toborzási linket tett közzé az orvosi szakterületek iránt érdeklődők számára.

Az orosz megszálló hatóságok folytatják a jogi és pénzügyi erőfeszítéseket, hogy legitimálják rezsimjüket és az orosz kormányzást. A Luhanszki Regionális Államigazgatás vezetője, Szerhij Hajdaj január 21-én kijelentette, hogy a Luhanszki Népköztársaság (LNK) tisztviselői két álszavazást tartottak a népszavazásról szóló törvény elfogadásáról és egy „választási bizottság” létrehozásáról. Egy orosz hírforrás arról számolt be, hogy a Sberbank orosz többségi állami tulajdonú bank január 21-én ATM-eket helyezett el a krími Szevasztopolban, Szimferopolban, Jaltában és Opolznevében.

Az orosz megszálló hatóságok továbbra is kényszerítő intézkedéseket alkalmaznak a megszállt területeken élő civilek feletti ellenőrzés megerősítésére. Az ukrán vezérkar január 21-én arról számolt be, hogy az orosz megszálló hatóságok adatbázist hoznak létre a polgári lakásokról és fegyverként használják az áramkimaradásokat. Az ukrán Zaporizzsjai Terület vezetője, Oleksandr Starukh január 21-én kijelentette, hogy az orosz hadsereg a civilek „deportálását” (valószínűleg a propagandisztikus „evakuálásokra” utalva) színlelte, és ehelyett pincékben tartja őket fogva.


Az ISW továbbra is naponta beszámol a Fehéroroszországban megfigyelt orosz és fehérorosz katonai tevékenységről.

Az ISW legveszélyesebbnek tartott figyelmeztető előrejelzése egy esetleges, Fehéroroszországból Észak-Ukrajna ellen induló nagyszabású orosz offenzíváról egyre valószínűtlenebbnek tűnik. Az ISW jelenleg nagyon alacsonyra értékeli az Ukrajna Fehéroroszország felől történő orosz invázió kockázatát. Az ISW továbbra is jelenteni fogja a megfigyelt mutatókat, amelyeket az értékeléseink és előrejelzéseink finomításához használunk, és amelyeket várhatóan rendszeresen frissíteni fogunk.

Az elmúlt 24 órában megfigyelt jelentős katonai tevékenységek Fehéroroszországban, amelyek arra utalnak, hogy egy Fehéroroszországból indított támadás egyre valószínűbb:

Nem jelentettek semmi fontosat.

Az elmúlt 24 órában Fehéroroszországban olyan jelentős katonai tevékenységet figyeltek meg, amely nem egyértelmű.

Az ukrán vezérkar január 21-én jelentette, hogy a fehérorosz védelmi minisztérium január 30-ig meghosszabbította a fehérorosz hadsereg folyamatban lévő átfogó készenléti ellenőrzését. Az ukrán vezérkar arról is beszámolt, hogy az orosz erők nem részletezett területvédelmi erőket telepítenek Fehéroroszországba, valószínűleg kiképzés céljából.

A belarusz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy orosz és belarusz pilóták folytatták a közös taktikai repülési gyakorlatokat, valószínűleg a közös orosz-belorusz regionális erők csoportosításának (RGV) részeként január 21-én[76]. A belarusz védelmi minisztérium bejelentette, hogy ezek a gyakorlatok valamennyi belarusz repülőtéren zajlanak.

A fehérorosz elemek továbbra is gyakorlatokat tartanak Fehéroroszországban. A fehérorosz 120. Különleges Gépesített Gárdadandár egyik zászlóaljának elemei január 21-én gyakorlatokat hajtottak végre egy Bariszav melletti gyakorlótéren.

Az elmúlt 24 órában jelentős katonai tevékenységet nem figyeltek meg Fehéroroszországban, ami arra utal, hogy egy Fehéroroszországból indított támadás továbbra sem valószínű.

Az ukrán vezérkar megismételte, hogy január 21-től nem figyelt meg csapásmérő csoportot alkotó orosz erőket Fehéroroszországban. Az ukrán vezérkar arról is beszámolt, hogy az orosz egységek továbbra is folytatják a kiképzést Fehéroroszországban.

Ennyi harctéri-katonai hír jutott mára, de maradjanak a Zónán, mert rövidesen érkezik az összefoglaló második része.

Békét Ukrajnának, békét Oroszországnak, békét a világnak!