Gaál Péter: Végjáték

Ismételgetek, drága hölgyeim és uraim. Ismét, mert talán most termékenyebb talajra talál. Tudják, a talaj nagyon fontos. Megélhet az a mag sziklán is, de csak jobb neki a jó puha, tápanyagdús földben. Amit most fordítva kell érteni, de megszokhatták tőlem a csavarokat.

Bő hat éve évente párszor elmondtam, hogy az Orbán-rezsim végzetes megingása legkésőbb 2022 végéig be fog következni. Idén talán csak egyszer. Azt is elmondtam, hogy ez nem a bukás, csak a megingás, ahonnét egyenes út vezet a bukáshoz. Mindig hozzátettem, hogy nem tudom, hogy fog bekövetkezni, csak azt tudom, hogy nem Magyarországról indul ki, végképp nem a magyar ellenzéktől, ami ugyanolyan díszlet, mint ebben a rendszerben szinte bármi a nyomoron kívül. Annál már egy belső Fidesz-puccsot is elképzelhetőbbnek tartok. nekik van mit félteni, a szélkakaskodásnak pedig nálunk nagy hagyománya van.

A zsoldos csak zsoldos marad. Nem meghalni csapott fel katonának.

A bukáshoz nincs szükség semmiféle nemzetközi aknamunkára. (Ami nem jelenti azt, hogy olyan nincs. Szükségszerűen van, és ugyanúgy nézhető több oldalról, mint akármi más. Szervez, finanszíroz, de nem hajt végre semmit. Innentől következnek az esetlegességek, amely szempontból mindegy, hogy mi az, csak legyen. Internetadó, tanárfizetések, covid-lezárások, valláserkölcsi megszorítások, bármi lehet. Lesz is, mint látni fogjuk. Ami az autokrata kormányok szempontjából durva támadás, az a „demokrata” kormányok szempontjából önvédelem, tudniillik egyetlen terület se függetleníthető a többitől, mint a Senki szigete Jókai Mór: Aranyember című regényében.) A bukáshoz semmi másra nincs szükség, csak autokratizmusra, egy öszvér önfejűségével, ami viszont az autokrata rendszerek szükségszerű velejárója, egyben a fátum útja akkor is, ha a diktátor született univerzális zseni. Képzeljenek el egy tengerentúli repülőjáratot, a technikától és embertársaitól egyaránt irtózó kapitánnyal, aki se a másod- se az automata pilótában nem bízik. Mindenben egyedül akar dönteni, ő és csak ő. Ismerős? Az összes turbulenciát, széllökést egyedül akarja korrigálni, az összes vihart egyedül akarja kikerülni. Eleinte könnyen megy. Talán nagyon sokáig. De ahogy telik az idő, a nagy számok törvénye alapján úgy lesz egyre fáradtabb, és úgy lesz egyre nagyobb valószínűsége a hibázásnak. Ha pedig már az útvonalterv se volt jó, a katasztrófa valószínűsége meghatványozódik.

Tulajdonképpen biztosra vehető.

Az utóbbi tizenkét évben semmi más nem történt, mint hogy felépült egy kártyavár, látszatokból. Kiépült mellé egy jogi- hatalmi monopólium is, ami szintén csak látszat, és ugyanolyan erős, mint az egész építmény. Jogászoktól nem lehet mást várni. Ehhez értenek, és azt gondolják, hogy ennél alaposabban már nem lehet megerősíteni semmit. Médiatúlsúly, az összes erőszakszervezet feletti hatalom, saját pretoriánus gárda, a teljes államapparátus és államgazdaság saját körbe vonása, egérutak, egymás tökének a kézben tartásán alapuló, maffiaszerű belső kohézió, kisebb államokéval vetekedő magánvagyonok, mindezt saját maguk által kreált jogrendszerrel legalizálva, védve, illetve fedezve. Egyetlen gyenge pontja, hogy arra a hitre épül, hogy ezt a jogrendszert mindenki tiszteletben fogja tartani. Sőt minden.

Elvégre jogászok, mint mondtam.

Elég egy kis rés. Egy nagyon kis rés. Egy ad hoc reakció, ami már ebbe a jogrendszerbe se fér bele. Egy elhamarkodott nyilatkozat. Egy másodpercnyi őszinteség. Egy pillantás Drakula gróf báltermi tükrébe.

Mindent ki tudnak védeni, ami a saját hatáskörük, gondolják. De még azt sem tudják kivédeni. A saját hibáikat sem tudják kivédeni, maximum az apróbbakat. A bakikat. Azokat, amiket rögtönzéssel ki lehet, ahogy eddig tették. Az alaphibákat nem, mert az alaphibákon nyugszik az egész rendszerük. Ami eddig történt, nyugodtan a kedvező körülmények és időhúzás számlájára írható. Ugyanaz – erről is beszéltünk többször –, mint amit Hitler csinált 1939 utolsó kvadrátjáig. De Orbán nem Hitler. Nincs Hitler pozíciójában, mert nem egy állig felfegyverzett nagyhatalom vezére. Még Putyin sincs Hitler pozíciójában, ha kacérkodik is a gondolattal. Az ő esetében egy Walküre-hadművelet még azelőtt elképzelhető, mielőtt világméretű galibát okozna. Sajnos azonban még a bibliai kövér tehenekből is csak hét volt. És se Orbán, se Putyin, se Hszi Csin-ping nem fáraó, még ha annak is hiszik magukat.

Pedig József még csak akadna.