Szele Tamás: A konok Khamenei

Iránból nem érkeznek jó hírek, Khamenei megkötötte magát (bár helyesebb volna, ha valaki más kötözné meg), szó sem lehet még enyhe és látszólagos engedményekről, reformokról sem, a tiltakozásokat vérbe kell fojtani és minden marad, ahogyan volt. Ehhez azért Irán népének is lesz pár szava, főleg most, hogy a sztrájkok és tüntetések minden társadalmi rétegre kiterjedtek – a siita klerikusok és a hivatalnokok többségét kivéve.

Tegnap viszonylag kevés vér folyt a perzsa utcákon, a kormány is, az ellenzék is inkább a szót csépelte, mint egymást, ami nem is baj: meg kell néha kicsit pihenni, a permanens forradalom kizárólag elméletben létezik. És Iránra nem is volna érvényes, hiszen a mostani népmozgalom nem valamiért, valaminek az elérése érdekében született, hanem valami, nevezetesen a klerikális rendszer ellen. Így aztán egységes ideológiáról sem beszélhetünk.

Mindegy is, lássuk inkább az elmúlt nap eseményeit. Az iráni válságról szóló híreket az American Enterprise Institute Critical Threats Project (CTP) szerkeszti az Institute for the Study of War (ISW) támogatásával.

Ali Khamenei legfelsőbb vezető november 26-án nyilvánosan elutasította a folyamatban lévő tüntetések lecsillapítására irányuló kompromisszum vagy reform lehetőségét. Khamenei megismételte a tüntetésekkel kapcsolatos kemény álláspontját és azt a vádat, hogy külföldi szereplők szították a zavargásokat. Beszédét egy Korán-verssel zárta, amelyet a közösségi média felhasználói úgy értelmeztek, mint annak további megerősítését, hogy nem fog engedményeket tenni. Khamenei ezeket a megjegyzéseket a Baszidzs tagjaival való találkozón tette, és dicsérte a tüntetések elfojtásában játszott szerepüket.

Khamenei talán arra akarta használni beszédét, hogy jelezze a rendszer többi magas rangú tisztviselőjének, hogy nem helyesli a reformistákkal való együttműködést a tüntetések leverése érdekében. A rendszer bizonyos hatalmi központjai az elmúlt hetekben jelezték, hogy hajlandóak együttműködni a reformistákkal, és esetleg korlátozott reformokat végrehajtani. Ebrahim Raisi elnök és Ali Shamkhani, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára a Wall Street Journal szerint október végén és esetleg november elején a reformista vezetőkkel, köztük a Khomeini és a Rafszandzsáni család tagjaival tárgyaltak nem részletezett „liberalizációs intézkedések” végrehajtásáról, cserébe a tüntetések leverésében nyújtott segítségért. A rendszer más magas rangú tisztviselői, köztük Mojtaba Khamenei, Gholam Hossein Mohseni Ejei igazságügyi vezető és Ahmad Vahidi belügyminiszter is találkozott reformpárti politikusokkal az elmúlt napokban. Ha igaz, akkor figyelemre méltó, hogy Mohammad Bagher Ghalibaf parlamenti elnök látszólag még nem egyezett bele a reformistákkal való találkozásba, tekintve, hogy számos kollégája az Iszlám Köztársaságban már megtette. Az Iszlám Forradalmi Gárdista Hadtest (IRGC) által kiadott egyik prominens folyóirat ráadásul november 21-én pozitívan reagált a korábbi reformpárti elnök, Mohammad Khatami felhívására, hogy párbeszédet kezdeményezzenek a tüntetők sérelmeinek kezelése érdekében.

Khamenei ezzel szemben elutasította a reformista közeledést. Mohammad Ali Abtahi – aki Khatami közeli politikai munkatársa – november 26-án azt állította, hogy Khatami levelet írt Khameneinek a tüntetésekről. Abtahi hozzátette, hogy „semmi jele annak, hogy Khamenei figyelembe vette volna” a levelet. Az, hogy Khamenei nyilvánvalóan elutasította Khatamit, arra utalhat, hogy a legfelsőbb vezető és néhány beosztottja között nézetkülönbség van a reformisták bevonásának módját illetően. Nem szabad azonban túlértékelni az ilyen esetleges nézeteltéréseket. Nagyon valószínűtlen, hogy a reformistákkal való együttműködést fontolgató magas rangú vezetők megszegnék vagy figyelmen kívül hagynák Khamenei utasításait.

Másrészt a rendszer számos tisztviselője támogatja Khamenei kompromisszummentes álláspontját a tüntetésekkel szemben. Ali Fadavi dandártábornok, az IRGC parancsnokhelyettese burkoltan helyeselte, hogy a rendszer nagyobb brutalitást alkalmazzon a november 21-i tüntetések leverése során. Egyes keményvonalas médiumok hasonlóképpen felszólították a biztonsági erőket, hogy kevésbé legyenek visszafogottak a tüntetőkkel szemben. Ez a retorika azt jelzi, hogy legalábbis a rezsim egyes körei inkább a nagyobb elnyomást részesítik előnyben, mint a korlátozott reformokat.

Ebrahim Raisi elnök november 25-én meglátogatta a Baszidzs különleges erők tagjait, igazolva részvételüket a tüntetések leverésében. Raisi találkozott a Baszidzs Fatehin zászlóaljak tagjaival, és dicsérte a tüntetések elfojtásában játszott szerepüket. A Fatehin zászlóaljak a Baszidzs különleges erői, amelyek korábbi tiltakozási hullámokat vertek el, és Szíriába települtek, hogy harcoljanak a despota Bashar al Assadért. Ezek az erők mesterlövész egységeket működtetnek. Az IRGC-hez kötődő média szerint a Baszidzs minden tartományban Fatehin egységeket hozott létre.

A tüntetések november 25-én elsősorban az egyetemek köré összpontosultak, ismét rávilágítva a tiltakozó mozgalom eltérő demográfiai összetételére. Ez a mozgalom magában foglalja az egyetemi és középiskolai hallgatókat, a határ menti régiók kisebbségi közösségeit, a városi elitet és még sok mást. E demográfiai csoportok mindegyike a mozgalom különböző pontjain állt a tiltakozások élére, ami lenyűgöző rugalmasságot biztosít a mozgalomnak.

A tiltakozások koordinátorai és szervezetei december 5. és 7. között egész Iránban tiltakozásokra szólítottak fel.

A legfontosabb hírek röviden:

   • Ali Khamenei legfelsőbb vezető nyilvánosan elutasította a kompromisszum vagy reform lehetőségét a folyamatban lévő tüntetések lecsillapítása érdekében. Khamenei valószínűleg arra akarta használni beszédét, hogy jelezze a rendszer más magas rangú tisztviselőinek, hogy nem helyesli a reformistákkal való együttműködést a tüntetések elfojtása érdekében.
   • Ebrahim Raisi elnök november 25-én meglátogatta a Baszidzs különleges erők tagjait, igazolva részvételüket a tüntetések leverésében.
   • A tiltakozások koordinátorai és szervezetei december 5. és 7. között tüntetésekre hívtak fel Irán-szerte.
   • A tiltakozások elsősorban az egyetemek körül összpontosulnak, ami ismét rávilágít a tiltakozó mozgalom különböző demográfiai összetételére.
   • Négy tartomány négy városában legalább 15 tüntetésre került sor.
   • A Kurdisztán tartománybeli Baneh több tucat helyi vezetője videónyilatkozatot adott ki, amelyben elítélték a rendszer elnyomását, és támogatásukat fejezték ki a tüntetők iránt.
   • Irán által támogatott fegyveresek két rakétát lőttek ki az amerikai járőrbázisra a szíriai Haszaka tartományban.

Rendszerellenes tüntetések:

Négy tartomány négy városában legalább 15 tüntetésre került sor. A CTP nagy vagy közepes valószínűséggel úgy értékeli, hogy november 26-án a következő helyszíneken zajlottak tüntetések:

Megjegyzés: A CTP a kisebb tüntetéseket 100 főnél kevesebbnek, a közepes tüntetéseket 100 és 1000 fő közöttinek, a tüntetéseket pedig ezer fő felettinek tekinti.

Karaj, Alborz tartomány

Tömegméret: Kicsi

Karaj, Alborz tartomány

Tömegméret: Meghatározatlan

Demográfiai összetétel: A karaji Kharazami Egyetem hallgatói

A rezsim megtorlása: A biztonsági személyzet filmezte a tüntetőket.

Iszfahán város, Iszfahán tartomány

Tömegméret: Kicsi

Iszfahán város, Iszfahán tartomány

Tömegméret: Közepes

Demográfiai összetétel: az Iszfaháni Műszaki Egyetem hallgatói

Iszfahán város, Iszfahán tartomány

Tömegméret: Közepes

Tiltakozás típusa: Sztrájk és tiltakozás

Demográfiai összetétel: Acélmunkások

Alvand, Ghazvin tartomány

Tömegméret: Meghatározhatatlan

Tiltakozás típusa: Sztrájk és tiltakozás

Demográfiai összetétel: Ipari dolgozók

Teherán város, Teherán tartomány

Tömegméret: Kicsi

Tiltakozás típusa: Sztrájk és tiltakozás

Tiltakozó tevékenység: Tűzgyújtás az utcán

Demográfiai összetétel: Autóipari dolgozók

Teherán város, Teherán tartomány

Tömegméret: A tömeg nagysága: Kicsi

Demográfiai összetétel: Amir Kabir Műszaki Egyetem hallgatói

Teherán város, Teherán tartomány

Tömegméret: Kicsi

Demográfiai összetétel: Tudományos és Kulturális Egyetem hallgatói

Teherán város, Teherán tartomány

Tömegméret: Kicsi

Demográfiai összetétel: Allameh Tabataba’i Egyetem hallgatói

Teherán város, Teherán tartomány

Tömegméret: Kicsi

Demográfiai összetétel: Teheráni Egyetem diákjai

Teherán város, Teherán tartomány

Tömegméret: Kicsi

Demográfiai összetétel: Kharazami Teheráni Egyetem diákjai

Teherán város, Teherán tartomány

Tömegméret: Kicsi

Tiltakozó tevékenység: Tűzgyújtás az utcán

Teherán város, Teherán tartomány

Tömegméret: Kicsi

A CTP alacsony megbízhatósággal értékeli úgy, hogy november 26-án a következő helyszíneken tiltakozásokra került sor:

Teherán város, Teherán tartomány

Tömegméret: Kicsi

Tiltakozó tevékenység: Ülések

Demográfiai összetétel: Sharif Műszaki Egyetem hallgatói

A Kurdisztán tartománybeli Baneh több tucat helyi vezetője november 26-án videonyilatkozatban ítélte el a rezsim elnyomását, és kifejezte támogatását a tüntetők iránt. Ezek a személyek megmutatták az arcukat, így könnyen azonosíthatóvá váltak, és kockáztatták, hogy a rezsim megbünteti őket tetteikért. Ez a nyilatkozat hasonlít a Kurdisztán tartomány több tucat szunnita papjának és vallási vezetőjének korábbi, november 21-én a tüntetők támogatását kifejező videónyilatkozatához.

Az ellenállás tengelye és a regionális fejlemények:

Az Irán által támogatott fegyveresek november 25-én két rakétát lőttek ki a szíriai Haszaka tartományban lévő amerikai járőrbázisra. A támadás nem okozott se áldozatokat, se károkat. A CTP korábban arról számolt be, hogy valószínűleg Irán által támogatott fegyveresek november 17-én rakétatámadást hajtottak végre az amerikai erők ellen Északkelet-Szíriában. Az IRGC valószínűleg azért indította ezeket a támadásokat, hogy kiszorítsa az amerikai erőket a térségből, valamint válaszul Washington vélt szerepére a tüntetések szításában.

Figyelemre méltó a szállítmányozók, szolgáltatók és az ipari munkásság egyre nagyobb arányú részvétele a tiltakozásokban. Mint az Iran International írja:

Iránból származó jelentések szerint a teherautó-vezetők szakszervezete országos sztrájkot hirdetett, míg az acél- és autógyárak dolgozói szintén szombatra szüntették be a munkát.

Az Iszfaháni Acélipari Vállalat, az Alvand SarmaAfarin Incorporation, a Morattab Car Manufacturing, a Safe Khodro Car Manufacturing Company, a Qazvin’s Pars Appliances Company és néhány más vállalat dolgozói sztrájkoltak a nap folyamán.”

Az Iszfaháni Acélipari Vállalat négyezer alkalmazottat foglalkoztató anyavállalat, amely építőipari acél és sínek gyártásával foglalkozik.


A SarmaAfarin egy fél évszázaddal ezelőtt alapított légkondicionálóipari vállalat.

A teherautó-tulajdonosok és teherautó-vezetők szakszervezete szintén általános felhívást tett közzé a november 26-án kezdődő 10 napos sztrájkról.

A Szabad Dolgozók Szakszervezetének jelentése szerint a hegesztőmunkások a közép-iráni Kerman tartományban található Bafaq acélkomplexumban is sztrájkba léptek, tiltakozásul a biztonsági intézkedések be nem tartása miatt, ami robbanáshoz és két kollégájuk halálához vezetett.

Az elmúlt hetekben több tucat ipari egységben, többek között az autógyártás, a háztartási gépipar, a nehézipar, a petrolkémia, az olajipar, a gázipar, a cukornádipar stb. dolgozói léptek sztrájkba.

Irán több tucatnyi városának boltosai és üzlettulajdonosai szintén bezárták üzleteiket, és több egymást követő napon keresztül sztrájkoltak, hogy támogassák a klerikális rezsim elleni felkelést.


Hogy valami kellemesebbel zárjuk le a mai napot, következzen az összefoglaló végére egy kulturális hír. Bár ez sem lesz nagyon békés.

Meg nem erősített hírek terjednek arról, hogy iráni filmesek hidzsáb nélküli színésznőkkel forgatnak filmeket és tévésorozatokat, ellentmondásokhoz vezettek az országban.

A történetről először Vahid Vakilifar filmrendező és Mohammad Reza Shafiei, az iszlám köztársaság belső köreihez kötődő producer számolt be, aki bírálta a filmeseket, mondván, hogy „az ellenség hibrid hadviselése” elhomályosította a jelenlegi fejlemények megértését és megítélését.

E beszámolók szerint a filmkészítők ugyanazokat a jeleneteket hidzsábbal és hidzsáb nélkül is leforgatják, azt a benyomást keltve, hogy szerintük az iszlám köztársaság kötelező öltözködési szabályai a jövőben enyhülhetnek.

Később a közösségi médiában azt írták, hogy nemcsak a filmeket forgatják hidzsábbal és hidzsáb nélkül is, hanem az otthoni streamingszolgáltatások számára készült egyes sorozatokat is kétféleképpen veszik fel.


Az iszlám köztársaság kulturális és iszlám útmutatásért felelős minisztérium alá tartozó mozi szervezetének egyik tisztviselője november 23-án cáfolta a híreket, és azzal fenyegetőzött, hogy ha a hírek igazak, akkor a filmek gyártását mindenképpen leállítják. Bahman Habashi „helyrehozhatatlan következményekre figyelmeztetett az alkotók számára”. Felszólította továbbá a befektetőket, a producereket és a rendezőket, hogy legyenek óvatosak, mert az ország hivatalos törvényeinek megsértése a hírnevükre, hitelükre és tőkéjükre is hatással lehet.

Egyelőre nem világos, hogy kik azok a filmkészítők, akik állítólag ilyen filmeket készítenek, vagy hogy hogyan finanszírozzák őket, illetve hogy a filmeket az országon belüli vetítésre készítik-e.

Kianoush Ayari „Couch” című filmje, amelyben a színésznők nem fejkendőt, hanem parókát viselnek, még mindig be van tiltva, vagy Hamid Nematollah egy másik filmje, az „A gyilkos és a vadember”, amelyben a főszereplő egy borotvált fejű nő, nem kapott engedélyt a vetítésre.

Bár a filmek vagy sorozatok két változatban történő gyártása költségesnek és fáradságosnak tűnik, van rá néhány nagyon híres példa, mint például az 1976-os The Message, a szíriai-amerikai Moustapha Akkad nagyívű filmalkotása, amely Mohamed próféta életét mutatja be, iszlám papokkal konzultálva, az iszlám iránti tiszteletre törekedve, Akkad egyszerre két változatot forgatott a drámából – az egyiket nemzetközi szereposztással, angolul, a másikat arabul, arab szereplőkkel.


A közösségi médiában azonban vannak olyanok, akik szerint ezeket a pletykákat a rezsim bennfentesei keltették, hogy igazolják a filmkészítőkkel szembeni kemény fellépést. Ez azért lehet igaz, mert van néhány, a kormány által támogatott vállalat, amely minden film és tévésorozat gyártását és forgalmazását ellenőrizni akarja. Nekik érdekükben áll betiltani a filmeket vagy letartóztatni a független filmeseket.

Az elmúlt hetekben számos színésznő és női filmrendező, valamint sporthíresség posztolt magáról fotókat az iszlám köztársaság által kötelezően előírt hidzsáb nélkül, szolidaritásuk jeléül a kormányellenes tüntetésekkel.

A színésznők ilyen dacos cselekedetei rendkívül aggasztóak az iszlám köztársaság állami műsorszolgáltatója számára, amely kénytelen eltávolítani őket azokból a tévésorozatokból és filmekből, amelyekben szerepeltek, vagy teljesen leállítani a műsorok sugárzását.

A rendszer több olyan hírességet is letartóztatott, akik a nyilvánosság előtt mutatkoztak, és sokakat munkájuk betiltásával és az ország területéről való kitiltással fenyegetett meg. Az ilyen intézkedések azonban hiábavalónak tűnnek, mivel a megbélyegzett személyek listája napról napra bővül. Még ha a fátyolos és leplezetlen szereplőkkel készült filmek gyártása csak pletyka is, azt mutatja, hogy sokan az ország filmes világát az iszlám köztársaságtól mentesen képzelik el.

Ennyi iráni hír jutott mára, de maradjanak a Zónán, mert rövidesen érkezik az ukrajnai és oroszországi események összefoglalója.