Szele Tamás: Egy kis elméleti továbbképzés

Kicsit nehéz helyzetben vagyok, ugyanis az ukrajnai háború tagadhatatlanul zajlik, azonban olyan kevés harci cselekmény történt benne az elmúlt nap folyamán, hogy még a kifejezetten ezzel foglalkozó ISW se nagyon tudott róluk érdemben beszámolni, inkább egy elméleti alapvetést fejtettek ki.

Azonban az nagyon is érdekes és rávilágít az orosz mozgósítás strukturális problémáira: mindenképpen fontos tudni, hogyan épül fel az Oroszországi Föderáció toborzási és behívási rendszere. Nekem voltak róla bizonyos fogalmaim (ha nem is ennyire részletesek) de például Georg Spöttlének egyáltalán nem, így volt képes azt mondani a Kontrának adott interjújában, amit azóta levettek, hogy „egy hónapon belül komoly, kiképzett és nagy harcértékű orosz alakulatok jelennek majd meg Ukrajnában”. Az interjút levették, bár nem hiszem, hogy ezért, de nekünk itt az alkalom, hogy összesítsük, amit az orosz katonai rendszerről tudunk.

Következzen tehát ez az összesítés az ISW napi jelentése nyomán – de azért arról a néhány harci cselekményről sem fogunk megfeledkezni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök valószínűleg nem tudja leküzdeni az alapvető strukturális kihívásokat, ha nagyszámú orosz embert próbál mozgósítani ukrajnai háborújának folytatására. A szeptember 21-én elrendelt „részleges mozgósítás” további erőket fog létrehozni, de nem lesz hatékony és magas belpolitikai és társadalmi költségekkel jár. A „részleges mozgósítás” által létrehozott erők, kritikusan szólva, nagy valószínűséggel nem fogják jelentősen növelni az orosz hadsereg nettó harci erejét 2022-ben. Putyinnak helyre kell hoznia az orosz katonai személyzeti és felszerelési rendszer alapvető hibáit, ha a mozgósításnak még hosszabb távon is jelentős hatása lesz. Eddigi intézkedései azt sugallják, hogy sokkal jobban érdekli a hadsereg mielőbbi hadszíntérre küldése, mint ezeknek az alapvető hibáknak a kijavítása.

Az Orosz Fegyveres Erők legalább 2008 óta nem alakították ki a feltételeket egy hatékony, nagyszabású mozgósításhoz, és nem hoztak létre olyan tartalékos erőket, amelyek szükségesek lennének egy gyors mozgósításhoz, amelynek célja, hogy azonnali hatásokat érjen el a harctéren. Ezekre a problémákra nincs semmilyen hatékony megoldás.

A problémák, amelyekkel Putyin szembesül, részben a katonai állomány létrehozására vonatkozó orosz megközelítés régóta fennálló, megoldatlan feszültségeiből erednek. Az orosz és szovjet katonai erőforrás-politikát 1874-től 2008-ig úgy tervezték, hogy támogassa a teljes orosz és szovjet lakosság teljes körű tömeges mozgósítását a teljes körű háborúra. Az általános hadkötelezettség és a legalább kétéves szolgálati kötelezettség azt volt hivatott biztosítani, hogy gyakorlatilag minden katonaköteles korú férfi elegendő kiképzést és tapasztalatot kapjon a harci szakterületeken ahhoz, hogy a szolgálati idő letöltése után visszahívható legyen aktív szolgálatra, és ténylegesen hatékony katonaként gyorsan hadba vonulhasson. A legtöbb orosz és szovjet harci egységet békeidőben „káder” státuszban tartották – a tisztek és sok altiszt csaknem teljes létszámát, valamint kis számú katonát tartottak fenn. Az orosz és szovjet doktrína és stratégia nagyszabású tartalékos mozgósítást követelt meg, hogy háború idején feltöltsék ezeket a káderegységeket. Ez a káder- és tartalékos megközelítés a katonai állomány tekintetében a 19. század végétől a hidegháborúig általános volt a kontinentális európai hatalmak körében.

Az orosz hadsereg a 2008-as pénzügyi válság közepette megpróbált átállni a teljes mértékben önkéntes alapra, de az átállás nem sikerült teljes mértékben. A hidegháború vége és az 1991-es Öböl-háborúban a teljes mértékben önkéntes haderő előnyeinek demonstrálása számos államot arra késztetett, hogy eltávolodjon a sorkatonasági modellről. Az orosz hadsereg egészen 2008-ig a káder- és tartalékos modell mellett maradt, amikor Putyin utasította az újonnan kinevezett védelmi miniszterét, Anatolij Szerdjukovot, hogy a 2008-as pénzügyi válságot követően a költségmegtakarítás érdekében állítsa át az orosz hadsereget hivatásos modellre és reformálja meg. 2007-ben az egyik ilyen költségcsökkentő intézkedés a kötelező sorkatonai szolgálat időtartamát 18 hónapra, majd 2008-ban egy évre csökkentette.

Az orosz hadsereg végül a sorkatonai és a hivatásos állományt vegyítő hibrid modellt alakított ki. A hivatásos katonák azért drágák, mert az államnak sokkal magasabb fizetést és juttatásokat kell kínálnia a leendő önkéntes újoncoknak, mint a sorkatonáknak, akiknek nincs más választásuk, mint a szolgálat. Szerdjukov hamar rájött, hogy az orosz védelmi költségvetés nem engedheti meg magának, hogy olyan csábító ajánlatokat kínáljon, amelyekkel leküzdhető a katonai szolgálattal szembeni évszázados orosz ellenállás. Az orosz hadsereg így az önkéntes hivatásos katonák – akiket az oroszok kontraktnyikoknak neveznek – és az egyéves sorkatonák keveréke lett.

A sorkatonák kötelező szolgálati idejének csökkentése miatt az orosz tartalékosok kevésbé voltak harcképesek. A sorkötelesek általában egy év alatt érik el a katonai alkalmasság minimális szintjét – az elveszett második év az az időszak, amely alatt egy káder- és tartalékos hadsereg általában a hadköteleseket a harcképesség érdemi szintjére emelné. Az egy éves kötelező katonai szolgálatra való áttérés 2008-ban azt jelentette, hogy a kétéves katonai szolgálatot teljesítő orosz férfiak utolsó évfolyamai már a 30-as éveik elején járnak. A fiatalabb férfiak, akik a harcba való bevonulás szempontjából a legmegfelelőbb korosztályba tartoznak, csak a lerövidített egyéves időszakot teljesítették.

A hivatásos haderő kiépítésének előtérbe helyezése és a sorkatonai szolgálat leépítése valószínűleg a mozgósításhoz szükséges bürokratikus struktúrák erózióját eredményezte. A mozgósítás mindig adminisztratív kihívást jelentő vállalkozás. Az egész ország területén megköveteli a helyi tisztviselőktől, hogy jól teljesítsenek egy olyan feladatot, amelyet talán soha nem végeznek el, és amelyet ritkán vagy egyáltalán nem gyakorolnak. A tartalékos állomány nagyszabású behívásához szükséges bürokratikus infrastruktúra fenntartása jelentős figyelmet igényel a felső vezetéstől – olyan figyelmet, amelyet Oroszországban valószínűleg nem kaptak meg az elmúlt mintegy 15 évben.

Putyin az elmúlt évben már legalább négy mozgósítási kísérletet hajtott végre, valószínűleg a „részleges mozgósítás” előtt kimerítve a rendelkezésre álló harcképes (és készséges) tartalékosok állományát.

   • Az orosz hadsereg 2021 őszén indította el az Orosz Harci Hadseregtartalék (orosz rövidítéssel BARS) nevű kezdeményezést azzal a céllal, hogy 100 000 önkéntest toborozzon egy olyan szervezetbe, amely kiképzi és harcképes állapotban tartja őket, amíg a tartalékosok állományában maradnak. 2022 februárjában az orosz invázió idejére ez az erőfeszítés nagyrészt kudarcot vallott, a célnak csak a töredékét generálta.
   • Az Orosz Fegyveres Erők az invázióra való felkészülés jegyében és a BARS-erőfeszítéssel párhuzamosan a reguláris tartalékosok egy részének önkényes mozgósítását hajtották végre. Az inváziót megelőző behívás részletei szűkszavúak, de nyugati tisztviselők arról számoltak be, hogy az orosz hadsereg „több tízezer” tartalékost hívott vissza, hogy feltöltsék az egységeket, mielőtt bevonulnának Ukrajnába.
   • Magát az inváziót egy harmadik, kisebb mozgósítási hullám követte, amikor 2022. március elején jelentések jelentek meg arról, hogy több ezer tartalékost hívtak be az orosz veszteségek pótlására.
   • Putyin 2022 júniusában egy negyedik, júliusban felgyorsított kísérletet indított a lakosság háborúra való mozgósítására, „önkéntes zászlóaljak” megalakítására való felhívással. Ez a vállalkozás a kriptomobilizáció ad hoc kísérlete volt. A Kreml utasította Oroszország valamennyi „szövetségi szubjektumát” (a tartományi szintű közigazgatási egységek összességét), hogy hozzanak létre legalább egy-egy önkéntes zászlóaljat, és a saját költségvetésükből fizessék ki a besorozási és harci juttatásokat. Ez az intézkedés számos önkéntes zászlóaljat hozott létre, amelyek közül néhányan, ha gyengén is, de harcoltak Ukrajnában.

A legutóbbi „részleges mozgósítás” főként olyan oroszokra támaszkodik, akik azzal bizonyították, hogy nem kívánnak harcolni, hogy nem csatlakoztak az „önkéntes zászlóaljakhoz” vagy nem léptek be a BARS-programba. Lehet, hogy kevésbé alkalmas önkéntes tartalékosokat is igénybe vesznek, feltéve, hogy a korábbi önkéntes mozgósítások a legalkalmasabb személyeket vonzották.


Az önkéntes és nem önkéntes mozgósítási törekvések egyidejű végrehajtása valószínűleg megterheli az ezekért az erőfeszítésekért felelős bürokratákat. A katonai komisszárok, a helyi tisztviselők, akik ténylegesen toboroznak és hívnak be sorkatonákat és önkénteseket, valószínűleg felelősek voltak a BARS-erőfeszítésekért, és minden bizonnyal felelősek voltak a háború előtti nem önkéntes tartalékosok behívásáért, az inváziót követő kisebb tartalékosok behívásáért és az önkéntes zászlóaljak toborzásáért. Az invázió előtti és utáni önkéntes tartalékos behívások valószínűleg segítették a katonai komisszárokat az általános tartalékos behívási eljárások gyakorlásában. Az önkéntes újoncok toborzásának későbbi hangsúlyozása azonban valószínűleg elterelte a figyelmüket ezekről az eljárásokról, és arra kényszerítette őket, hogy egy teljesen új és nem tervezett feladatra koncentráljanak. Úgy tűnik, hogy a katonai komisszároknak most az a feladata, hogy mindkét tevékenységet egyszerre végezzék, mivel a felmerülő bizonyítékok arra utalnak, hogy az „önkéntes zászlóaljak” kialakítása a nem önkéntes tartalékosok mozgósításával párhuzamosan folytatódik.

A jelenlegi „részleges mozgósítás” rávilágít az orosz katonai állományrendszer strukturális feszültségeire is, amelyek abból erednek, hogy a védelmi minisztérium a jelek szerint megosztja a mozgósítással kapcsolatos felelősséget a helyi kormányzati tisztviselőkkel. A Putyin által szeptember 21-én aláírt mozgósítási rendelet kimondja, hogy a védelmi minisztérium állapítja meg a tartalékosok mozgósításának kvótáit és határidejét régiónként, de a katonai komisszárok egyértelműen felelősek e kvóták tényleges teljesítéséért, azonban úgy tűnik, hogy a komisszárok nem a védelmi minisztériumnak jelentenek, hanem inkább a helyi és regionális politikai vezetők alárendeltjei. Nem világos, hogy a védelmi miniszter, Sojgu által a tartalékos behívások alóli mentességre való jogosultságról tett nyilatkozatok kötelezőek-e a katonai komisszárok számára – úgy tűnik, hogy valójában nem. Shoigu például szeptember 21-én egy interjúban bejelentette, hogy a diákokat nem fogják mozgósítani, a katonai komisszárok mégis mozgósították őket. A Védelmi Minisztérium állítólag szeptember 24-én behívta a katonai komisszárokat, hogy megdorgálja őket a szabályzat megsértéséért, de úgy tűnik, hogy Putyinnak új rendeletet kellett kiadnia a diákok kifejezett mentesítéséről, amit szeptember 24-én meg is tett. Ez a zűrzavar hozzájárult a mozgósítás elleni tiltakozásokat tápláló indulatokhoz, és valószínűleg magában a mozgósítási rendszerben tapasztalható nagyobb bürokratikus zűrzavart tükrözi.


A tiltakozások és az erőszakos mozgósítással szembeni ellenállás azt is tükrözi, hogy Putyin ismételten és meglepő módon nem készítette fel lakosságát egy nagyobb háborúra. Az orosz magas rangú tisztviselők és a Kreml szócsövei egészen magának az inváziónak a kezdetéig nevetségessé tették azt a gondolatot, hogy Oroszország megszállja Ukrajnát. Putyin semmilyen lépést nem tett annak érdekében, hogy felkészítse lakosságát egy háborúra – nyilvánvalóan még az invázióban részt vevő orosz katonai személyzet egy része is meglepődött, amikor az, amit kiképzési gyakorlatnak gondoltak, tényleges támadásnak bizonyult. Putyin továbbra is állhatatosan „különleges katonai műveletnek” és nem háborúnak nevezi az inváziót, ráadásul Oroszországban nem alakított ki információs feltételeket, hogy felkészítse népét erre az erőszakos mozgósításra.

Putyin információs mulasztásai e tekintetben különösen fontosak, mivel orosz földön nincsenek ukrán vagy NATO-csapatok, és nem fenyeget semmilyen invázió az orosz területek belsejében. Ez nem 1812, 1914 vagy 1941. Azok a tényezők, amelyek a korábbi orosz háborúkban a népi mozgósítást ösztönözték, egyszerűen hiányoznak ebből a szabadon választott agresszív háborúból, bárhogy is fogalmazza meg Putyin a népének. A második világháborús példa, amikor az oroszok a zászlóhoz gyűltek, különösen alkalmatlan. A náci invázió szó szerint egzisztenciális fenyegetést jelentett Oroszország létezésére, és egy nyíltan népirtó kampány része volt, amelynek célja az volt, hogy leigázza azokat a szovjet állampolgárokat, akiket nem ölt meg. A jelenlegi konfliktus olyan távol áll ettől a valóságtól, amennyire csak egy háború állhat, és semmilyen retorikai trükk nem helyettesítheti a náci páncélosok előrenyomulásának brutális valóságát, mint a harcra való ösztönzést.


Oroszország tartalékosokat fog mozgósítani erre a konfliktusra. A folyamat kellemetlen lesz, a tartalékosok minősége gyenge, és a harci motivációjuk valószínűleg még gyengébb lesz. De a rendszerek eléggé működnek ahhoz, hogy a katonai komisszárok és más orosz tisztviselők megtalálják az embereket, és kiképzőegységekbe, majd onnan a háborúba küldjék őket. A BARS és az önkéntes zászlóaljak által létrehozott önkéntes tartalékos egységek silány minősége azonban valószínűleg megbízható mutatója annak a nettó harci erőnövekedésnek, amelyet Oroszország várhatóan ezen a módon fog létrehozni. Ez a mozgósítás nem fogja befolyásolni a konfliktus menetét 2022-ben, és talán nem lesz túl drámai hatása Oroszország azon képességére, hogy 2023-ig fenn tudja tartani a jelenlegi szintű erőfeszítéseit. A problémák, amelyek aláássák Putyin arra irányuló törekvését, hogy mozgósítsa népét a harcra, végül olyan mélyek és alapvetőek, hogy valószínűleg nem tudja őket megoldani az elkövetkező hónapokban – sőt, valószínűleg még évekig sem. Putyin valószínűleg beleütközik Oroszország nagyszabású háború vívására való képességének kemény korlátjaiba.

A folyamatban lévő katonai műveletek legfontosabb eseményei szeptember 25-én

Az ISW három kisebb változást azonosított a terep ellenőrzésében az elmúlt 24 órában:

Az ukrán csapatok valószínűleg felszabadították Sevcsenko városát a Donyecki Területen.

Az ukrán hadsereg valószínűleg ellenőrzése alatt tartja Maliivka városát a Harkivi Területen.

Az ukrán haderő a Donyecki Területen lévő Karpivka, Nove, Ridkodub és Novoserhijivka környéki orosz állásokat támadja.

Orosz források azt állítják, hogy az orosz erők szeptember 25-én Shahed-136-os drónokkal támadták az ukrán Operatív Parancsnokság déli operatív irányításának központját Odesszában. Az ukrán Operatív Parancsnokság déli operatív irányítása beszámolt az orosz Shahed–136-os dróncsapásokról Odesszában, de arról nem, hogy a központja célpontja lett volna bármelyiknek.

Az ukrán vezérkar jelentette, hogy a Zaporizzsjai Területen lévő orosz szerződéses katonákat arról tájékoztatták, hogy a szerződésük feltételei már nem érvényesek, és hogy a katonai parancsnokság belátása szerint kell folytatniuk a szolgálatot. A vezérkar azt is állította, hogy az orosz hatóságok azt mondják a Szevasztopolban mozgósított férfiaknak, hogy a „különleges katonai művelet” időtartamára kell csaak szolgálatot teljesíteniük, és hogy az orosz hadsereg a mozgósított férfiakat közvetlenül a harci egységekhez küldi, további kiképzés nélkül.

Eddig tartott a mai „napi jelentés”, bár inkább volt elméleti foglalkozás, mint máskor, de néha ilyenre is szükség van, nehogy olyanok legyünk, mint az említett Georg Spöttle, aki nem tudta, hogy nyoma sincs már a két éves sorkatonaságnak, régóta egy éves az orosz földön. Maradjanak viszont a Zónán, mert rövidesen érkezik az összefoglaló második része is.

Békét Ukrajnának, békét Oroszországnak, békét a világnak!