Szele Tamás: A desztillált gyűlölet

Hogy ebből az írásból mekkora botrány lesz, még magam sem tudom, de minden adott benne ahhoz, hogy legalábbis megátkozzanak a kormánymédiában. Sorostól Hruscsovig és Földi Lászlóig csapdosnak a hullámok, de szerepet kap benne a cári Ohrana is – szóval, egyik másik kormány-hecclap nedves álma.

Akkor lássunk is neki.

Olvasgatom én tegnap a nemzetközi sajtót, éspedig nem is önzetlenül: témákat kerestem benne, ahogyan minden nap. Egy keresés roppant érdekes, sőt, hogy úgy mondjam, pikáns írást hozott elém, alig pár napja jelent meg a Project Syndicate hasábjain. Az éber olvasó ilyenkor üti fel a fejét: „Soros blogja!” Nem, nem az övé, annyi köze azonban van hozzá, hogy ha ír valamit, azt ebben az orgánumban közli. Most éppen nincs is friss írása, már jó ideje nincs.

Amit idézni fogok, annak a szerzője még rosszabb eset.

Ki lehet rosszabb Magyarországon Sorosnál?

Ezt, kérem, Hruscsov írta!

Pontosabban: egy Hruscsov, még pontosabban Nyina L. Hruscsova, aki a volt szovjet párfőtitkár unokája, és Marylandben a nemzetközi kapcsolatok egyetemi tanára. Nemrég jelent meg „Putyin nyomában: egy birodalom lelkét keresve” című kötete, nagy port is vert fel, ugyanis ha valamihez, hát Oroszországhoz mégiscsak van köze a felmenőinek (még szebb lett volna, ha talál társszerzőnek egy Romanovot). Azonban most az amerikai Qanon-mozgalmat elemezte, bár nagyon jellemzően orosz szempontból és érdekes összefüggésekre mutatott rá, Idézzük pár gondolatát.Az amerikai vallási jobboldal magasztalja Biden elődjét, Donald Trumpot, mert bár nagyképű és ízléstelen, de ellenzi az abortuszt (legalábbis nyilvánosan), és macsó személyiséget ölt magára. Carlo Maria Viganò érsek, a Vatikán korábbi amerikai nagykövete a 2020-as elnökválasztás előtt nyílt levélben úgy jellemezte Trumpot („aki bátran védelmezi az élethez való jogot”), mint Amerika egyetlen reményét a „pokoli csalással” szemben. Viganò folytatja a „bibliai” küzdelem leírását a „világosság gyermekei” – akiket abszurd módon a hazug, szabadelvű Trump vezet – és a „sötétség gyermekei” között, akiket „könnyen azonosíthatunk a mélyállammal”.

Ez aligha hangzik elfogadhatóan egy magas rangú egyházi tisztségviselőtől. Viganò a COVID–19 válságot „a társadalommérnöki munka kolosszális művének” nevezi, amelyben „vannak emberek, akik döntöttek az emberiség sorsáról, maguknak vindikálva a jogot, hogy a polgárok és a nemzetek kormányaiban lévő képviselőik akarata ellenére cselekedjenek”. Ez QAnon tanításaiba illő.”
Igen, a Zóna is foglalkozott már korábban – több alkalommal is – azzal, hogy a qanonizmus egyre kevésbé marad meg a konteók hagyományos területein és sokkal inkább vallási jelleget ölt. De az alapja nagyon, nagyon ismerős, és nem csak a korábbi konteókból. Nyina Hruscsova megtalálta az ősforrását.

Valójában semmi új nincs ezekben az elképzelésekben. QAnon csupán újracsomagolja a „Cion Bölcseinek jegyzőkönyvei” című röpirat tartalmát, amely 1903-ban jelent meg, és állítólag a világhatalom átvételét tervező, nagyhatalmú zsidók találkozójának bizalmas jegyzőkönyvét tartalmazza. Az összes klasszikus antiszemita toposz megtalálható benne: a zsidók gyerekeket rabolnak el és mészárolnak le, majd elfogyasztják a vérüket, hogy különleges képességeket szerezzenek. Magas pozíciókat foglalnak el a kormányban, a pénzügyi szektorban és a médiában. Támogatják a pedofíliát. És gyengíteni akarják a fehér fajt a keveredés révén.”

A cári titkosrendőrség, az Ohrana által készíttetett röpiratot már a megjelenése után megcáfolták (tulajdonképpen annyiszor cáfolták már meg, hogy az önmagában rekord), de tényleg annyi történt csak, hogy Qanon a „zsidó” szót „elitre”, „mélyállamra” cserélte az említett förmedvényben? Ennél azért valamivel több, hiszen játszik egy kevés egyházi támogatás (a Fekete Százak esetében a huszadik század elején sokkal több játszott), és a qanonizmus magába integrálta az összes korábbi konteót, a nagyobb hatás kedvéért. De igen, lényegében véve: Qanon a „Cion Bölcseinek jegyzőkönyveit” desztillálta, leszűrte belőle a hatóanyagot, az abszolút alkoholt, és másként hígítva, másként ízesítve dobta piacra. Attól még ugyanaz a régi pancsolt méreg maradt lényegét tekintve, ugyanannyira ártalmas és ugyanolyan kábító hatású.

Szóval, az ostobaságot, hazugságot és gonoszságot is lehet desztillálni, adott a módszer és megfelelő laboratóriumban bármi előállítható belőle? Lehet ugyanabból whiskyt is, konyakot is, pálinkát is csinálni? Hogyne lehetne: minden csak hígítási arány és aroma kérdése. Mindegyik pocsék lesz: de ártani, azt nagyon tud majd.

Például vegyük most ki a kotyvalékból a kulcsszót, a célréteget és tegyük bele azt, hogy „szexuális kisebbségek, melegek”.

Jé, de hasonlít az eredmény az aktuális magyar kormánypropagandára…


Kísérletezzünk tovább. Használjuk most aromának a „globalizmus” kifejezést! Mit kapunk?

Mi, a társadalmakban élők többsége toleráljuk a keresztény vallástól eltérő, más vallást gyakorlók hitét és hitéletét. Tűrjük a nemiségben megjelenő másságot, az azonos neműek közötti intimitást. De nem toleráljuk és nem is tűrjük a perverzitás társadalmi elfogadottságát, mivel azt az egyének személyes tragédiájának tekintjük, mely nem lehet a normarendszer semmilyen eleme. Egyben üldözzük mindazon cselekedeteket, mely kiskorúak megrontására irányul akár szavakban, akár tettekben történjen is. (…) Minden kísérlet, mely a múltban a nemzetek felszámolására irányult, kudarcot vallott és sikertelen lesz a jövőben is. Az uniformizált, „kevert világ” lerombolja az emberiség eleddig elért vívmányait, főként az élhető világot. Az Egyesült Államok és Nyugat-Európa országait az elmúlt évtizedekben nem tapasztalt válságok sújtják. (…) Hogy mindez megvédhető legyen, támadunk. Hálózatot építünk, hogy erőteljes ellenfelei lehessünk a már kiépült globalista hálózatnak. Mozgósítunk a nyílt társadalom eszméit agresszívan terjesztőkkel szemben. Nem tűrjük, hogy az „érzékenyítés” csapdájába csalják a kellő élettapasztalattal nem rendelkező fiatalokat. Demonstrációkat szervezünk és bebizonyítjuk, hogy a véleménynyilvánításhoz nem kell degenerált jelmezbe bújni.”

Nahát. De hiszen ez a Földi László „titkosszolgálati szakértő” által a napokban létrehozott „Védett Társadalom Alapítvány” nevű szervezet bemutatkozása a Magyar Nemzetből… Mondjuk Földi, szakmájából fakadóan egész egyszerűen kell ismerje az alapművet, a Cion Bölcseit, de ebben a szövegben is szembejönnek a toposzok: degenerált nyugati társadalom, kiskorúak megrontása (még nem megevése, de lesz majd olyan is valószínűleg), harc a más nézeteket valló, ám láthatatlan ellenséggel, szóval – ez ugyanaz a recept.


Az, amit az Ohrana íratott még 1903-ban, és ami váratlanul sikeresnek bizonyult, amit felhasznál ezek szerint azóta minden zsarnokság, a cári hatalomtól és a Harmadik Birodalomtól kezdve napjainkig.

Ugyanaz a seprőpálinka ez, csak mindig másként ízesítik.

Csak a „zsidót” kell átnevezni benne, és bárki ellen alkalmazható. Biztos, bevált módszer.

Még mondja bárki, hogy nem lehet desztillálni a gyűlöletet.

Dehogynem lehet, aztán már csak részletkérdés, ki ellen fordítják.

Nagy üzlet ez, mióta csak feltalálták.

De a szabadalom az Ohranáé.

Nehogy kérjék a jogdíjakat egyszer.

Bár lehet, hogy mostanság is ők használják a technológiát.