Szele Tamás: Hírhamisítás Hunniában

az álhírlap "áthelyezte"

Kérem, ritka gyöngyszemre bukkantam, muszáj megosszam mindenkivel, már csak tudományos szempontból is. Alkalmam nyílt megfigyelni – és módomban áll be is mutatni! – egy teljesen normális, sőt, jó hír elfajulását, mutációját tökéletes, propagandisztikus, szenzációhajhász hazugsággá. Nem kellett hozzá egyéb, csak egy átkozott és már sokszor nevet váltott álhírlap.
“Szele Tamás: Hírhamisítás Hunniában” bővebben

Konok Péter: NERemlékezés

Nagy Imre

Igazából az a muris, hogy az a roppant ellentmondásos történelmi személyiség, aki Nagy Imre volt, a rendszerváltással lett afféle közös szimbólummá: Nagy Imre (mint toposz és szimbólum, nem mint konkrét, létezett ember és létezett politikus) azoknak a kompromisszumoknak, megállapodásoknak, vitáknak és módozatoknak a summázata, amelyek a magyarországi rendszerváltást (azt a békés átmenetet, félig-meddig átmentést, aminek alighanem sokat köszönhetünk, és amely ugyanakkor rengeteg mai problémánk forrása) lehetővé tették.

“Konok Péter: NERemlékezés” bővebben