Már húsz év múlva is nagy változás lesz

Művészek szerint húsz év múlva alkotómunkájukat elsősorban három nagy társadalmi keret, a klímaváltozás, a demográfiai változások és a geopolitikai átalakulás formálja majd, így a művészeti világ környezete egyszerre lehet csodálatos és szörnyűséges is.

Egy dolog is biztosnak látszik: hiába ural országokat jelenleg bizonyos – különböző feszültségeket okozó – politikai irányzat, feltételrendszer, az emberiség története olyan változásban van, ami túlviszi majd a jelenlegi körülményeken.

Az úgynevezett identitáspolitika minden bizonnyal megváltozik, a BBC által összegyűjtött, elsősorban angolszász jövendölések csokrában visszatérő kifejezés a „metoo” vagy a „blackmatters”. Talán sokak számára ismeretes: az első a nemi, a második a faji egyenlőségért vívott harc afféle hívószava.

A művészet egyik érzékelhető változása lesz tehát, hogy témájában és az alkotói világban is erőteljesebben érezzük majd a nőkkel illetve más oldalról az emberi bőr színével kapcsolatos üzeneteket, és ezen üzenetek „küldői” az eddiginél sokkal láthatóbban nők és színes bőrű alkotók lesznek.

A művészetben az idő más változásokat is hoz, mert az alkotói témákban a korunkat már kiemeltebben foglalkoztató jelenségek, így a környezetiek és a migráció továbbra is tematizálja életünket. Ezek a problémák mindent áthathatnak és hatásukra a művészet bizonyos mértékig emiatt képlékenyebb lesz.

Ezen jelző alatt Jeffreen M Hayes kurátor azt érti, hogy a határok szétfolynak a média, illetve a bizonyos jellegű és a hagyományosan annak címkézett művészet között , és már nem csupán a színes bőrü vagy női alkotók művészetére, hanem az új alktói generáció egészére vonatkoztathatóan.

Közvetlenül nem utalnak a jövendölések rá, de a ma a fenti kérdésekre egyszerű megoldást kereső rendszerek mellett, ahol ezeket a kérdéseket a hivatalosnak mondott művészet sem reagálja le, ezen állapoton az idő, és vele a társadalmi közhangulat is valószínűleg túllép. Konzervatív szemléletével az ilyen rendszer konfliktusba kerülhet akár a nőkkel, akár a lakosság más szereplőivel, akik másfajta aktivitással vesznek, vehetnek majd részt a művészet átvételének, befogadásának folyamatában, egyebek között például csoportos tiltakozásokkal, hangosabb beleszólással életükbe.

 
A Zóna független sajtótermék, kérjük, támogassa működésünket – együtt fenn tudjuk tartani a független magyar sajtó maradékait is. Önök nélkül nem sikerülhet. Ha fontosnak találja ezt, Patreon-oldalunkat itt találja. Minden támogatást köszönünk!