Dürer, Rainer, és köztük ötszáz év – A bécsi Albertina megint nagyot dobott

A bécsi Albertináról tudjuk, hogy egy időben több csemegét is kínál a látogatóinak. Még néhány hétig együtt látható a pompás Albrecht Dürer gyűjteményes kiállítás mellett egy Arnulf Rainer kiállítás is.

Ekkora jelentőségű Dürer-kiállítás nem volt évtizedek óta. Az Albertina saját gazdag gyűjteményét értékes nemzetközi kölcsönadományokkal egészítette ki. Így a kiállítás most több mint 100 Dürer-grafikát, fametszetet, rézkarcot, nyomatot és festményt tár a látogatók elé, valamint személyes feljegyzéseit és más ritka dokumentumokat. Világszerte ismert és csodált festmények érkeztek az Firenzéből, Weimarból, Madridból, de még a szomszédos Szépművészeti Múzeumból is. Ezeknek a nagylelkű kölcsönöknek köszönhetően látható most a szinte teljes Dürer-életmű, mint például a Mezei nyúl (a kiemelt képen), Szent Jeromos, Önarckép tizenhárom évesen, Imádkozó kezek, Nagy rét.

Imádkozó kezek

Jóllehet maga az Albertina Múzeum rendelkezik a világon a legnagyobb és legjelentősebb állománnyal a mester munkáiból, mivel a gyűjtemény darabjainak java része fényérzékeny, mégis ritkán, nem is ebben a teljességben kerülnek közönség elé.

Albrecht Dürert öt évszázad óta korának egyik legnagyobb művészeként tartják számon. Életműve mennyiségében és minőségében is párját ritkítja: csaknem száz festmény, amelyek a művészettörténet ikonjai közé tartoznak, háromszáz csodálatosan finom nyomat és majdnem ezer grafika – rézkarcok és fametszetek.

Ágnesem

A grafikák többsége nem tanulmány vagy vázlat valamelyik későbbi alkotáshoz, hanem autonóm kép, virtuóz, aprólékos munka, amely a mester bámulatos tehetségét és természetfelfogásának lelki mélységeit is bemutatja. Elképesztő az a könnyedség, amelyből a mester keze alatt néhány vonalból megszületett egy-egy kisebb grafika. Lélegzetelállítóan finom és kecses az Ágnesem című, fiatal feleségéről készített rajza. A kilencvenhárom éves férfi portréján a szakáll puhaságát érezzük, látjuk csillogását. És a palástokról született varázslatos tanulmányok köszönnek vissza a festményeken, mint a Királyok imádása, Jézus az írástudók között.

Királyok imádása

A németalföldi mester tevékenysége azonban mindezek mellett irodalomtörténeti szempontból sem elhanyagolható. Feljegyzések, levelek és a híres, hollandiai útjáról írott napló, amely a családról, a származásáról és arról a közegről nyújt intim bepillantást, amelyben élt és alkotott.

A nagy rét

Művészetelmélettel kapcsolatos feljegyzéseit négy későbbi könyvéhez készítette, de írt verseket, és papírra vetette filozófiai gondolatait is. Felfogása szerint a művész sokoldalúan képzett, művelt, gondolkodó ember, akinek művészete nem csupán saját tehetségéből táplálkozik, hanem tudásból és megismerésből, tehát művészete elméleti alapjainak alapos ismeretéből.
A Múzeum nem is titkolt szándéka, hogy az átfogó tárlat Dürer életművével ismertesse meg a látogatót, egyben ideális kiindulópontot nyújtson humanista művészetfelfogásáról.

A kiállítás 2020. január 6.-ig látogatható.

Rutkai Krisztina