Iván Ildikó: Meglepett elit a Manyezsban

Január 15-én az Oroszországi Föderáció elnöke beszédet mondott a Szövetségi Tanács, az ország legfelső törvényhozó szerve előtt, melyben a népességpolitikai reformok bejelentése után jelezte: szükségesnek látja az ország alkotmányának módosítását.

E bejelentés erősen gondolkodóba ejtette az orosz és a nemzetközi közvéleményt: sokan azt nehezményezik, nem világos, hol is lesz Putyin helye hatalmi szempontból a megváltozott struktúrában. Mások úgy vélik, ez az egyetlen dolog, ami világos.

Néhány órával később lemondott az orosz kormány.A beszéd első fele az előzetes beharangozásnak megfelelően népességpolitikai, szociális intézkedések sorának bejelentését tartalmazta. Komoly, mondhatni, nagyvonalú reformokról van szó, a gyermekek után járó állami támogatások és rendszeres juttatások jelentős emeléséről, a köznevelés feltételeinek javításáról – a cél a mostanában sokat hangoztatott demográfiai növekedés. A beszéd további részében azonban az elnök, a hallgatóság többsége számára meglepetésszerűen, egészen más vizekre evezett.

Közölte, hogy „egyes társadalmi szervezetek szerint” Oroszországban megérett a helyzet egy új alkotmányra, de máris megnyugtatta a hallgatóságot, hogy szerinte erre jelenleg nincs szükség – érdemi alkotmánymódosításra azonban igen.

Az erre irányuló találgatásoknak ellentmondva (amelyekre egyébként az elnök decemberi beszéde okot is adott) Putyin nem indítványozta annak az alkotmányos szabályozásnak a megváltoztatását, amely két egymást követő ciklusban maximálja az elnöki tisztség betöltését, bár utalt arra, hogy „a társadalomban erről viták folynak”.

Az eddig tanácsadó, konzultációs szerepet játszó Állami Tanács, amelynek tagjai a kormányzók, vagyis regionális közigazgatás vezetői, tényleges hatalmi struktúrává válik. Putyin hangsúlyozta, hogy a kormányzóknak nagyobb szerepet kell kapniuk a szövetségi közigazgatási döntésekben. Sokak szerint az Állami Tanács megerősítése azzal függ össze, hogy 2024 után Putyin a testület fejeként tervezi folytatni politikai tevékenységét, az elnökségért pedig többet nem indul. Az Állami Tanács jelentőségének megnövelése ugyanakkor az elnök bírálói szerint a látszólag megerősítendő Duma rovására történne, így a parlamentarizmus elveinek ellentmondó lépés.
Az alkotmány a javaslat szerint az eddigieknél határozottabban kimondaná a szövetségi jog primátusát a nemzetközi jogi egyezmények érvényesítésével szemben. Bár ennek megfogalmazása sokakat felháborít, és csakugyan érezhető benne egy, a fenyegetést sem nélkülöző hatalmi felfogás, valószínűleg kár volna messzemenő következtetéseket vonni le belőle. Egyrészt a joggyakorlat eddig is ezt az elvet tükrözte, másrészt jogi szakértők szerint a Putyin által megfogalmazott formula számos okból nem is kerülhetne be az alkotmányba, sokkal inkább demonstratív gesztusról van szó, amely egyszerre szól kifelé és befelé.

Az elnök szigorítaná a vezető állami tisztségek betöltésének személyi feltételeit. Például kizáró feltétel lenne a kettős állampolgárság, sőt, az életvitelszerű külföldi tartózkodásra lehetőséget adó bármilyen státusz. Találgatások folynak arról, hogy e javaslatok konkrét jelöltek kizárására irányulnak-e, vagy pusztán elviek, és, mint Putyin állította, a vezető állami hivatalnokok „nagyobb elkötelezettségét” kívánják biztosítani.

Az alkotmánymódosítási javaslat érdemi része a Duma szerepét érinti. Jelenleg a kormányfő és a kormánytagok kinevezése gyakorlatilag az elnök jogkörébe tartozik, a Duma elnökének formális jóváhagyásával. A javaslat szerint ezentúl – a klasszikus parlamentarizmus elveinek inkább megfelelő módon – a kormányfő kijelölése a Duma feladata lesz (értelemszerűen a választási eredmények függvényében), ezután a kormányfő jelöli saját kabinetjének tagjait, s a Duma jóváhagyása után az Orosz Föderáció elnöke köteles lesz mind a kormányfőt, mind a kabinet tagjait kinevezni. Ez a változás látványosan megerősíti a parlamentet, és határozott lépésnek látszik a „szuperelnöki köztársaság” leépítésének irányába, de a kérdést némileg árnyalják az Alkotmánybíróságot érintő változtatások.

A javaslat az eddigieknél több jogkörrel, nagyobb súllyal ruházza fel az Alkotmánybíróságot, ezentúl nem csak törvényeket, de elfogadás előtt, alatt álló törvényjavaslatokat is felülvizsgálhat – pontosabban az elnöknek jogában áll majd a testületet ilyen felülvizsgálatra utasítani, ugyanakkor az elnök ezentúl közvetlenül felmentheti az Alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Bíróság tagjait. Így tehát, bár a javaslat megerősítené az elnökkel szemben a Dumát, az elnök közvetlen hatása a törvényhozásra a változtatások révén inkább növekedne.

Az alkotmánymódosítás végrehajtását Putyin szerint a leghelyesebb népszavazással legitimálni – bár az elnök megjegyezte, hogy a változtatások többségét referendum nélkül is jogszerűen végrehajthatná a Duma, tehát elsősorban a társadalom felé tett gesztusról van szó.

Putyin beszédének elhangzása után három órával Dmitrij Medvegyev miniszterelnök bejelentette a teljes kormány lemondását – indoklása szerint a küszöbön álló alkotmányozási folyamat zavartalanságának biztosítása érdekében. A döntés sokak szerint valóban az elnöki beszéd után született, s igen vitatott, kinek a kezdeményezésére. Andrej Kolesznyikov, a Kommerszant napilap tudósítója mindenesetre közvetlenül a beszéd elhangzása után váltott szót kormánytagokkal, és arra következtet, hogy ők akkor még nem tudtak tervezett lemondásról. Az elnök elfogadta a kabinet döntését, és néhány órával később megnevezte az új miniszterelnökjelöltet, aki az adóhatóság jelenlegi elnöke, Mihail Misusztin lett. Medvegyev pedig a Védelmi Tanács elnökhelyetteseként folytatja a politizálást.

Az orosz közvéleményt, az ellenzéki politikusokat és véleményformálókat kifejezetten megosztja a tervezett módosításokat illető legfontosabb kérdés: bár kétségtelenül nem elhanyagolható mértékben nyúlnának bele az alaptörvénybe, egyáltalán van-e érdemi jelentősége a változásoknak? Abban gyakorlatilag mindenki egyetért, hogy az elnöki hatalom a változások nyomán ténylegesen nem csökken. A higgadtabb értelmezések szerint azonban különösebben nem is nő (bár olyan ellenzéki értelmiségiek is akadtak, akik a beszéd elhangzása után egyenesen puccsot kiáltottak). Valójában az orosz közvélemény tisztában van vele, hogy Putyin hatalmát nem a formális struktúrák biztosítják, így a felépítmény pontos működésének legfeljebb 2024 után lesz jelentősége. A találgatások is elsősorban azzal foglalkoznak, vajon a most megalapozandó „hatalmi transzfer” hogyan hat majd a ’24 utáni tényleges viszonyokra – s ebben a kérdésben egyelőre olyan nagy a bizonytalanság, hogy ebből is látszik, Putyin húzása kifejezetten ügyes volt. Valószínű, hogy az elsősorban kormányzókból álló Állami Tanács akkor is megfelelő terep lesz Putyin számára a hatalomérvényesítésre, ha már nem ő ül az elnöki székben. S kétségtelen, hogy a testület hatalomba emelésével az orosz közigazgatás „függőlegessége” növekszik. Az erőszakszervezetek és az ügyészség „kézivezérlése” emellett változatlan marad – illetve szintén erősödik.

Az orosz közélet szakértőinek tapasztalata szerint az utóbbi években a hatalmi struktúra gyakorlatilag minden változása előnyösnek bizonyult az elnök számára – elsősorban azért, mert maga a mozgás, a rotáció, az átszervezés akadályozza rivális hatalmi gócok kialakulását, esetleges későbbi kihívók megjelenését és megerősödését. Többen a kormány meglepetésnek ható lemondását is arra vezetik vissza, hogy Putyin új embereket kíván pozícióba hozni, „megfuttatni”, elsősorban azért, hogy kiválaszthassa utódát, és rajta keresztül biztosítsa hatalmának folytonosságát. Mások szerint a kormány lemondása pusztán formális, és a kétségtelenül népszerűtlen, leszerepelt Medvegyeven kívül az új kormányban nem is lesz személyi változás. A harmadik elhangzott feltételezés szerint pedig a lemondás Medvegyev lázadása, amelyet éles, de a nyilvánosság kizárásával zajló viták előztek meg.

Egészen röviden: „mi lesz” kérdése még csak-csak körvonalazódik az orosz és a nemzetközi közvélemény számára. Ennél nagyobb homály övezi a másik kérdést, ti. hogy „addig mi lesz?”

(Kolesznyikov, a Kommerszant tudósítója beszámolója szerint a beszéd előtt több vendéget végigkérdezett, szerintük mi fog most elhangzani, s az orosz elit tagjai akkor egyöntetűen úgy nyilatkoztak: népjóléti kérdésekről lesz szó, meglepetésekre nem kell számítani. Ekkor a beszélgetésbe bekapcsolódott Berl Lazar, az oroszországi zsidó hitközség főrabbija, és megjegyezte: „Meglepetések történetesen pont olyankor történnek, amikor az ember nem számít rájuk.”

Értesüléseink szerint Berl Lazar továbbra is főrabbi Oroszországban.)