Konok Péter: A szoptatás ügye

Nos, elvtársak, van még valami? – nézett végig Sztálin elvtárs a Politikai Bizottság ülésező tagjain.

– A szoptatás ügye, Sztálin elvtárs! – jelezte Nagyezsda Nyikolajevna Ragyilnyica elvtársnő, a jegyzőkönyvvezető titkárnő.

– Na, de Nágya! – pirult el Sztálin elvtárs. Berija elvtárs, aki addig éberen szunyókált, most felhorkant, és álmosan figyelni kezdett.

– Ez szerepel a napirendben, Sztálin elvtárs – mutatta Ragyilnyica elvtársnő a pecsétes papírt. – „A szoptatás támogatása a Szovjetunióban”. Berija elvtárs terjesztette be.

Berija elvtárs inkább újra elszunyókált, de közben azért hegyezte a fülét. Sose lehessen tudni.

– Értem – enyhült meg Sztálin elvtárs, és halkan kuncogni kezdett. A Politika Bizottság vele kuncogott. – Szóval, AZ a szoptatás. Miért is kell támogatni?
– Mert Malakobapapi elvtársról, a szovjet csecsemőtápszer-programért felelős népbiztosról kiderült, hogy a burzsoázia lakája, az imperializmus veszett kutyája, trockista kártevő, aki azt tervezte, hogy már a bölcsőben megmételyezi a szovjet ifjúságot – vázolta Berija elvtárs, immár teljesen éberen. – De a kommunizmus a hős szovjet anyák dús kebeléből fakad, nem valami vacak palackból! – tette még hozzá nagyot nyelve.

Berija elvtárs kedvelte a dús szovjet kebeleket. Igaz, a palackokat is.

– Megdöbbentő – döbbent meg Sztálin elvtárs. – És hogy lett ebből az emberből népbiztos?

– Berija elvtárs javasolta a posztra – lapozta fel a korábbi jegyzőkönyvet Ragyilnyica elvtársnő. („Új titkárnőt!!!” – jegyezte fel Berija elvtárs a noteszébe.)

– Nos, elvtársak… hát hogyan kezdjünk hozzá? – kérdezte Sztálin elvtárs.

– Alakítsunk Bizottságot! – lelkesedett fel Zsdanov elvtárs, aki úgy gondolta, e bizottság elnökeként a kultúra mellett elbírna a szovjet keblek irányításával is. – A Szovjet Szocialista Szoptatást Támogató Bizottságot! Röviden SZOVSZOCSZOP! És az kiadhatná a „Szovjet Szoptatás” című folyóiratot! Röviden SZOSZO!

– Nem tudom, tudják-e az elvtársak – merengett el jólesően Sztálin elvtárs –, hogy gyerekkoromban Szoszó volt a becenevem.

– Akkor meg is van a SZOSZO első számának anyaga! – lelkesedett még feljebb Zsdanov elvtárs, aki már az új folyóirat főszerkesztői székében látta magát, mint a Nép Kebelbarátját. – „A jóféle proletár anyatejtől lett a kis Szoszóból a nagy Sztálin elvtárs!”

– Ejnye, Zsdanov elvtárs – szigorult el Sztálin elvtárs. – Tudhatná, hogy nem szeretem az efféle személyi kultuszt! Azért a kész anyagot majd látni akarom megjelenés előtt. A Bizottság elnöke pedig… jó ég, elvtársak, hát nincs egy nő a Politikai Bizottságban? De még a Központi Bizottságban sem? Ki legyen az elnök?

– Legyen Berija elvtárs! – viccelődött Molotov elvtárs. – Neki legalább a-ra végződik a neve. („Új külügyi népbiztost!!!” – jegyezte fel Berija elvtárs a noteszébe.)– Akkor ezzel meg is volnánk – szuszogott elégedetten Sztálin elvtárs. – Nágya, holnap reggelre kérem a jegyzőkönyvet letisztázva az asztalomra!

– Nem lehetne délre, Sztálin elvtárs? – kérdezte aggódva Ragyilnyica elvtársnő. – Haza kellene most mennem az én Szásenykámhoz. Féléves, tetszik tudni… anyám vigyáz rá, de hát meg kellene már szoptatnom…

– Menjen csak, drága Nágyecska, menjen! – mosolygott mereven Sztálin elvtárs, majd ahogy Ragyilnyica elvtársnő becsukta maga mögött az ajtót, vádlón Berija elvtársra nézett. Berija elvtárs szó nélkül odamutatta Sztálin elvtársnak a noteszét: „Új titkárnőt!!!”. (A Molotovra vonatkozó bejegyzést azért kitakarta a hüvelykujjával. Sose lehessen tudni.)

– A kispolgári magánmellével szabotálná a szovjet szoptatás nagy, közös ügyét!!! – dühöngött Zsdanov elvtárs. – Ilyenek ezek a prolik!!! Az ember a lelkét kiteheti értük…

– Szabotázs, szabotázs… – tűnődött el Sztálin elvtárs. – Nem lehet, hogy ez a mi drága kis Nagyezsdánk annak az aljas tápszeres Malakobapapinak a beépített ügynöke?

– Mindent lehet, Sztálin elvtárs – mosolyodott el Berija elvtárs, és lecsavarta a töltőtolla kupakját. – Mindent lehet.

 
A Zóna független sajtótermék, kérjük, támogassa működésünket – együtt fenn tudjuk tartani a független magyar sajtó maradékait is. Önök nélkül nem sikerülhet. Ha fontosnak találja ezt, Patreon-oldalunkat itt találja. Minden támogatást köszönünk!