Gaál Péter: Itt az álom már (a vagyonnyilatkozat)

Láttak már Önök vagyonnyilatkozatot? Jó, nem láttak. Akkor kattintsanak rá, és nézzék meg. Három, azaz összesen három pontja van, ami nem nyilvántartott tulajdonviszonyra vonatkozik:

– az egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladó értékű ingóságról;

– a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladó készpénzről;

– valamint a más, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege kétszeresét meghaladó értékű vagyontárgyakról szóló, ha azok együttes értéke a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresét meghaladja.Tudni kell még, hogy a tulajdonlás és a birtoklás nem ugyanaz. “A tulajdonjog (rerum dominium, proprietas), a dolog felett való kizárólagos rendelkezésre jogosító teljes magánjogi hatalom.

A birtok tényleges állapot, a tulajdon pedig az a jog, amelynél fogva valaki a dolog felett szabadon rendelkezhetik, s abból minden mást kizárhat. A birtok és a tulajdon között tehát a különbség az, hogy a birtok tény, a tulajdon pedig jog.” Ha valakinek a nevén van mondjuk egy gépkocsi, azt a törvény tulajdonosnak ismeri ugyan el (olyannyira, hogy a közigazgatási bírságoknál alkalmazott úgynevezett objektív felelősség elvét is hozzá köti, vagyis őt büntetik meg elsődlegesen, ha például egy kamera felveszi a szabálytalankodó járművet), de korántsem biztos, hogy ő a birtokos is. Hogy más területről mondjunk egy példát: ha egy férjes asszonynak gyermeke születik, akkor a jog automatikusan a férjet vélelmezi apának. A tulajdon birtoklás nélkül csak képzeletbeli tényező lehet, mondja a jogértelmező. A bejegyzett tulajdonjog önmagában csak eszmeileg jelent birtoklást. “A tulajdonjog célja ugyanis a dolog élvezete, de ez a tulajdonjoggal pusztán el nem érhető. A tulajdonjognál fogva a tulajdonosnak engedélyezett, másoknak pedig tiltott a dolog élvezete, de ennek fizikai lehetősége még nincs biztosítva, hiszen az csak a birtoklással lehetséges.” Valamint: “…a birtok ténye egymaga bizonyos jogot ad arra, hogy az adott dolgot meg is tarthassuk. Minél eszmeibb valahol a jogállapot, annál valószínűbb, hogy a birtok a valódi jogosultnál van.” Ha ezeket elolvasták, azt is meg fogják érteni, hogy miért kell feltételezett strómanoknak hajókázniuk az Adrián, vagy nyaralniuk kicsit egy gyönyörűséges villában. Ha most azt állítom, hogy nem Mészáros Lőrincre gondoltam, ezzel pontosan annyira távolodom el a valóságtól, mint a képviselői vagyonnyilatkozatok. Nos, kedves Olvasó: nem Mészáros Lőrincre gondoltam. Hiszen se a jacht nem az övé, se a villa. Több csavar van ezekben, mint ementáliban lyuk.

Mindezeken felül ott vannak még – ne feledjék, jogászokról van szó – a szindikátusi szerződések, titkos záradékok, egyéb jogi biztosítékok. Mi az a szindikátusi szerződés? kérdezik Önök, akiknek nem volt még elegük a jogi szakszövegekből. “A szindikátusi szerződés a gazdasági társaság alapításában részt vevő (részt vett) felek akaratnyilvánítása, amelyben kifejezésre juttatják, hogy a cég alapítása során, illetőleg létrejöttét követően milyen módon kívánnak együttműködni, és az együttműködés keretében mit várnak el egymástól, személy szerint milyen kötelezettségeket vállalnak, hogy az eredményes gazdálkodást elősegítsék, és milyen jogokat kívánnak biztosítani maguknak abból a célból, hogy saját gazdasági céljaikat elérjék, esetleg a társaságon belüli domináns szerepüket kialakítsák és megőrizzék.” Röviden összefoglalva: a valóság, ügyvédi páncélszekrényekbe zárva, amit csak jogvita esetén vesznek elő.Talán már ennyiből is kitűnik, hogy a “lepapíroztuk, főnök”, és a való világ sokszor két teljesen különböző dolog. Ennyire. De van itt más is.

A jogalkotó nem hülye, és igyekszik közelíteni a valósághoz, megfogalmazza, elfogadják, kanonizálják (mértékadóvá teszik), de hogy mindez mennyit ér, a gyakorlat mutatja meg. Annak van elsőbbsége, akinek megadják, mondja az autóvezető-oktatói szlogen. A KRESZ-vizsgán ezzel meg lehet bukni, de ha valaki a KRESZ betartását feltételezi mindenkiről, és mindig eszerint jár el, elsőbbsége biztos tudatában előbb-utóbb jó eséllyel a túlvilágon, a kórházban vagy az autószerelőnél köt ki.

A “liberté, égalité, fraternité” középső kifejezését a jakobinusok is szőrmentén kezelték, a legszőrmentébben mindhárom közül, ha elméletben lelkesedtek is érte. Elméletben, bólogat az Olvasó, elméletben. A gyakorlatban minden attól függ, és ilyen a jog is, hogy ki gyakorolja. Ebben benne van az is, hogy kivel kapcsolatban és hogyan. És akkor még a nem bizonyítható előzményekről, valamint az oktrojált (rákényszerített) jogi vélelmezésről nem beszéltünk, hamis tanúkkal, elvesztett és/vagy kreált bizonyítékokkal, kreált tényállással, és elhalálozott szereplőkkel.

Nos tehát, a vagyonnyilatkozatokban szereplő vagyon jogilag egyértelműen rendezett része csak látszólag (hányszor kell még ezt a szót leírnom Önöknek????) egyértelmű, hogy úgy mondjam, vélelmezetten, ami, mint az előző bekezdésből láttuk, nagy mértékben attól (is) függ, hogy ki értelmezi, és mi alapján tudná másképp értelmezni. Vagy úgy van, vagy nincs. Semmit nem mond a tényleges birtokviszonyról. Arról végképp nem mond semmit, ami nincs benne. Az se mindegy – hogy még körmönfontabb legyen -, hogy hogyan fogalmazzák meg a kérdést. Itt van például a III. rész (“vagyoni nyilatkozat”) első pontja. “Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, vagyonrendelői jog, kedvezményezetti jog).” Jog. Értik? Jog. “A birtok tény, a tulajdon pedig jog.” Emlékeznek? Második bekezdés eleje. A bejegyzett jogviszonyt kérdezi, nem a valóságot.

A többiről pedig azt mondok, amit akarok. Leginkább nem mondok semmit. Képzeljék el, hogy Rogánt behívják és megkérik, hogy mutassa meg az óráját. Csak az óráját. Nem akarok találgatni, hogy az értéke meghaladja-e a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) tízszeresét. És akkor ott van még a táskája. Nem lehet bizonyítani, ingatják Önök a fejüket. De Önök nem ismerik a rendőrség lehetőségeit. Én ismerem. Lehet. Könnyedén lehet, ha valaki akarja. Szinte minden fillért, ami valaha megjárt egy pénzintézetet, lehet bizonyítani.

Ha valaki akarja, hogy magamat ismételjem.
Utazunk haza már
A valóság rossz vonatán
Hogyha nincs helyjegyünk
Mindenütt jó nekünk
Jó nekünk mindenütt
Hogyha vesztünk, hogyha nyerünk
A vonat legutolsó kocsiján
Kiderül ma valami talán

Sok sötét állomás
Ne ijesszen most, ami más
Ijedünk még eleget
Ma nevess, hogyha lehet
Csak le ne lépj, Jóbarát
Visszasírod velem a csodát
A vonat legutolsó kocsiján
Kiderül ma valami talán

Itt az álom már
Benne rabló jár
Elhordja kincseim
És semmi nem lesz meg már
Semmi nem lesz meg már
De engem nem visz el
Ha akarod, én még itt vagyok
Még mindig itt vagyok

És utazunk, utazunk
Fel az égbe vigyen az utunk
A vonat legutolsó kocsiján
Kiderül ma valami talán

Majd az első hó
Hogyha érkezik
Eltakarja mind, ne félj
Szégyenünk, ha látszik
Szégyenünk, ha látszik
Majd az első hó
Beborít úgy, hogy szép legyél
Majd úgy, hogy szép legyél

Csak le ne lépj, Jó barát
Visszavárod velem a csodát
A vonat legutolsó kocsiján
Kiderül ma valami talán.