A szociális ágazatban dolgozók érdemi segítséget követelnek a kormánytól

19 szociális szakmai szervezet nyílt levelet írt Orbán Viktornak, hangsúlyozva, hogy a kormány felelős a szociális ágazatban dolgozók védelméért és támogatásáért.

A levélben egyebek között arra hívják fel a kormányfő figyelmét, hogy jelenleg 56.000 fő él idősotthonokban, és megközelítőleg 130.000 embert látnak el házi segítségnyújtás és támogatószolgálat keretein belül. Ők azok, akiket leginkább veszélyeztet a jelenlegi járvány. Így elsőrendű felelőssége van a kormányzatnak a velük foglalkozó munkavállalók védelmében is.

A szakmai szervezetek krízis-javaslatai:

   1. A szociális ágazat dolgozóit fel kell venni a koronavírus-tesztelés elsőbbséget élvező csoportjai közé!
   1. A szociális ágazat dolgozóit folyamatosan el kell látni személyi védőfelszerelésekkel!
   1. Jöjjön létre egy Közszolgálati Alap, mely segíti a szociális munkások és egyéb közszolgálati dolgozók visszatérését a munkaerőpiacra és a szociális ágazatba, és kérjük a veszélyességi pótlék bevezetését!
   1. Kapjanak a kiszolgáltatott társadalmi csoportok is célzott támogatást!
   1. Kapjon a szociális munka is méltó elismerést a kormányzati kommunikációban!

A teljes levél:

Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!

A szociális ágazat élen jár a Covid-19 (koronavírus) hatásának minimalizálása érdekében tett erőfeszítések terén. Magyarország szociális ellátórendszerének dolgozói: szociális munkások, szociális gondozók és ápolók, szociálpedagógusok és egyéb szakemberek – törvényi kötelezettségeiknek eleget téve – nap mint nap ellátják a kiszolgáltatott helyzetű gyermekek és felnőttek védelmét, a fogyatékkal élők, és az idős emberek támogatását, gondozását, mind bentlakásos intézményi, mind pedig házi segítségnyújtás, családsegítés, vagy épp a hajléktalanellátás és a pszichiátriai ellátás területén.

Szakmai fórumainkon immáron sok-sok ezer kétségbeesett bejegyzés olvasható, melyben kollégáink a legsürgetőbb gyakorlati kérdésekről és számukra szinte megoldhatatlan kihívásokról számolnak be. Mindezek közös fókusza: a szociális ellátások által érintettek és a szociális ágazatban dolgozók élet- és egészségvédelmének kérdése.

Kollégáink az országban mindenütt olyannak látják a jelen helyzetet, mintha egy hadsereg közeledne Magyarország felé, amelynek nem tudjuk se a létszámát, se a fegyvereit, se támadási céljait, csak halljuk, hogy más országokon már átgázolt, és a legtöbb amit tehetünk, hogy megpróbálunk felkészülni a védekezésre. De mivel e helyzet kiszámíthatatlan, ezért több terv is kell, többféle forgatókönyv.

Jelen levelünk a szociális ágazat mindennapi gyakorlatában dolgozók szakmai tevékenységének erősítését célozza.

 1. A szociális ágazat dolgozóit fel kell venni a koronavírus-tesztelés elsőbbséget élvező csoportjai közé!

A házi segítségnyújtást igénybe vevők valamint a 70 év feletti állampolgárok alapvető joga egyaránt az, hogy a fertőzés veszélye nélkül juthassanak hozzá a szolgáltatásokhoz.

Elengedhetetlen a szociális munkások és szociális gondozók felvétele a koronavírus-tesztelések elsőbbségi listájába! Enélkül nem biztosítható sem a dolgozók, sem pedig az ellátottak és szolgáltatást igénybe vevők egészsége.

Sok szakmai team teljes kimerültségről számolt be, mert a kollégáknak önállóan, magukat elszigetelve kell helytállniuk, vagy épp ellenkezőleg, mindenféle specializáció nélkül “mindenki, mindent csinál, egyúttal mindenki mindenkit veszélyeztet”.

 1. A szociális ágazat dolgozóit folyamatosan el kell látni személyi védőfelszerelésekkel!

A szociális ágazat dolgozóinak az egészségügyi és bentlakásos gondozást végző kollégákkal együtt sürgősen szükségük van központi (tehát nem csupán önkormányzati!) intézkedésre az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban. Erre jogszabályok is kötelezik a kormányzati szerveket. Míg bizonyos szociális munkát telefonon vagy telekonferencián keresztül is el lehet végezni, az otthonukban élő emberek ellátása központi szerepet játszik a szociális ellátás mindennapi gyakorlatában.  Az egész országban 124 ezer ellátott veszi igénybe a házi segítségnyújtó szolgáltatást.  Ezen ellátásokat a kórházi ágyak felszabadításával ráadásul folyamatosan bővíteni szükséges, továbbá ugyancsak bővül a helyi szinten megvalósuló családsegítő szolgálatok által megvalósított „alkalmankénti” bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban segítséget kérő 65 év felettiek felé nyújtott – személyes – szolgáltatással.

A szociális munkások és szociális gondozók naponta akár 8-10 vagy ennél több érintettel is személyes, közvetlen kapcsolatba kerülnek, és a szakmai jelzések alapján úgy látjuk, hogy jelenleg még mindig nem kielégítő számban állnak rendelkezésre az alapvető kézfertőtlenítő szerek és eszközök, így a szociális ágazat dolgozóinak biztonságos munkavégzése és a velük érintkező érintettek egészsége is szinte teljes mértékben a kollégák lélekjelenlétére van bízva.

A különböző központi intézkedéseket egyenlőtlenül alkalmazzák szerte az országban, a helyi adottságoknak és lehetőségeknek megfelelően. Ezért sürgősen szükséges alapvető egészségügyi óvintézkedések bevezetése a házi segítségnyújtás vagy épp a család- és gyermekjóléti szolgálatok által végzett bevásárlások biztonságos feltételeinek megteremtéséért. Az otthonaikban élő idős emberek gondozása, ápolása során elkerülhetetlen a velük való közvetlen érintkezés/érintés.

 1. Jöjjön létre egy Közszolgálati Alap, mely segíti a szociális munkások visszatérését a munkaerőpiacra és a szociális ágazatba, és kérjük a veszélyességi pótlék bevezetését!

A szociális munkásokat képző iskolák oktatóitól nyert adatok szerint, általában a végzett hallgatók 50%-a nem a szociális ágazatban (vagy még csak nem is Magyarországon) helyezkedik el. Az eddig is erősen munkaerőhiányos ágazatunknak a jelen egészségügyi és szociális válság idején még nagyobb munkaterhelést kell elviselnie. Jelen helyzetben üdvözlendő lenne, hogy a korábban szociális szakvégzettséget vagy felsőfokú szociális képzettséget szerzett kollégák visszatérjenek a szociális ágazatba, hisz minden munkaerőpiaci előrejelzés jelentős hazai munkahelyvesztést prognosztizál. Ennek érdekében javasoljuk egy új „Közszolgálati Alap” nevű, központi pénzügyi alap létrehozását, mely a Miniszterelnök Úr által korábban bejelentett, egészségügyi dolgozói támogatás nagyságrendjével megegyező összeget biztosítson az ágazatba jelenleg is helytálló kollégáknak és az ágazatba visszatérő szakemberek részére. (Azzal a korlátozó feltétellel, hogy aki abból részesedik, annak legalább 1 évig a szociális ágazatban is kell maradnia).

Javasoljuk továbbá, hogy e Közszolgálati Alap nyíljon meg az egészségügyi dolgozók, rendőrök, és az egyéb közszolgáltatásokat végző, ágazatelhagyó szakemberek számára is.

Kérjük, hogy a veszélyességi pótlék kerüljön bevezetésre, és az ágazat egészére kiterjesztve az alapbérrel megegyező mértékben!

Egyúttal jelezzük azt is, hogy szeretnénk szorosan együttműködni a döntéshozókkal, az ágazati munkaerőpiacra visszatérők támogatása érdekében.

Jelezzük, hogy e kérdésben kifejezetten Öntől várjuk a választ, hisz Ön jelentette be az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájának elismerését szolgáló juttatását.

 1. Kapjanak a kiszolgáltatott társadalmi csoportok is célzott támogatást!

Elismerjük annak szükségességét, hogy a többség számára a szociális elkülönülés hangsúlyozásával gátoljuk leginkább a vírus terjedését. De – szociális munkásokként – a különféle hátrányos helyzetű kisebbségekért is aggódunk.

  • Külföldi kollégáink már jelezték, hogy a társadalmi-, csoport- és egyéni feszültségek megnövekedése miatt néhol 30%-kal is megnőtt a családon belüli erőszak áldozatainak száma. Karanténhelyzetben az ilyen esetek áldozatai – szó szerint – az erőszakoskodóval közös csapdába eshetnek.
  • A magyarul alig vagy egyáltalán nem tudó, jelenleg itt tartózkodó külföldiek egészségügyi ellátására is több figyelmet kellene fordítani.
  • A hajléktalan ellátó intézmények felvételi zárlata miatt erősen megnőtt az utcán élő hajléktalanok száma, s ők ezáltal fokozottan veszélyeztettekké váltak. Ugyanakkor az utcán élő hajléktalanok – életvitelükből adódóan – nem képesek a teljes és önálló szociális elkülönülésre. Átmeneti és differenciált elhelyezésükkel jelentősen csökkenthető lenne a tömeges fertőzésveszély.
  • Különösen a többszörösen hátrányos helyzetű szegénynegyedekben, szegregációkban lenne kiemelten fontos az ott élők vírus-tesztelése, hisz egy vírusos megbetegedés az ott élők körében – már csak a lokális higiéniai körülmények miatt is – robbanásszerű epidémiát fog elindítani.

Tudjuk, hogy számos kormányzati, önkormányzati, intézkedés már folyamatban van, de szükséges, hogy a döntéshozók megkettőzzék ez irányú erőfeszítéseiket és erőforrásaikat, hogy e társadalmi csoportokat az eddiginél hatékonyabban el lehessen érni.

 1. Kapjon a szociális munka is méltó elismerést a kormányzati kommunikációban!

Az emberek szerte az országban – szolidaritást vállalva egymásért – személyes áldozatokat hoznak az életmentés érdekében -, kiemelten az egészségügy, és a szociális ellátás területén. Arra kérjük Miniszterelnök Urat, hogy ahol csak lehetséges, utaljon közvetlenül a szociális munkára, a szociális gondozókra és szociális munkásokra, mert mindannyiunknak jólesne legalább egy köszönet a személyes, szakmai kockázatvállalásainkért!

Zárszó

A kezdeményezést aláíró szervezetek támogatják a kormányt a Covid-19 elleni harcban.

Annak érdekében, hogy a szociális szakemberek hatékonyan és együttérző módon, szakmailag megalapozott felelősséggel végezzék, az egészségügyi ágazathoz hasonló mértékű kockázatot jelentő munkájukat, biztonságban kell lenniük, ezért várakozással tekintünk a fenti pontok teljesítésére.

Az aláíró szervezetek nevében, tisztelettel:

Köves Ferenc

SZÁD Elnök

Civil Kollégium Alapítvány (CKA)

Esély Labor Egyesület

Gyerekesély Közhasznú Egyesület

Habitat For Humanity Magyarország

Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület

Igazgyöngy Alapítvány

Indahouse Hungary Egyesület

Jogriporter Alapítvány

Kontúr Közhasznú Egyesület

Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ)

Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa

Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD)

Szociális Innováció Alapítvány (SZIA)

Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma

Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezete (SzMDSz)

Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete (SzTDSz)

Utcáról Lakásba! Egyesület (ULE)

Új Szemlélet szociális szakmai műhely és akciócsoport