Szele Tamás: Katonás színészkedés

A helyzet mindig felülírja az alaposan előkészített terveket, ma például eredetileg a kínai kémbotrány háttéréről lett volna szó ezeken a hasábokon, de mivel Szarka Gábor ezekben a percekben rendelte el a Színház- és Filmművészeti Egyetem kiürítését, arról majd máskor beszélünk.

Ez az intézkedés csak egy folyamat vége: a nyomásgyakorlást már korábban megkezdte a lövészített gépesezredes, aki először az egyetem alkalmazottait vette célba korbácsával és kalácsával, aztán megpróbált behatolni az épületbe (ezzel a jelenettel foglalkoztunk volt), kedden bejelentette, hogy „befejezettnek tekinti az egyetemfoglalást és a tanköztársaságot”, majd lekapcsoltatta két napja az internet-szolgáltatást is az SZFE mindkét épületében. Akkor tán mégsem tekintette olyan nagyon befejezettnek.

Ma két fontos esemény történt: az első az, hogy reggel egy performansz keretében alkotmányjogi panaszt adtak be az Alkotmánybíróságnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói, kérve, hogy a testület semmisítse meg az egyetemet üzemeltető alapítványt létrehozó törvényt. A törvény valóban sérti a jogbiztonság elvét, mert a törvény nem biztosított elég időt az egyetemnek a modellváltásból fakadó feladatok ellátására, de sérti a diszkrimináció tilalmát is, mert vélt ideológiai szemlélet alapján kezeli hátrányosan megkülönböztetve a Színház és Filmművészeti Egyetemet. Ezenkívül sérti a véleménynyilvánítás szabadságát, amely védi az egyetem oktatók jogát, hogy kifejtsék véleményüket – nemkülönben az Alaptörvény 10. cikkébe foglalt tanszabadságot és autonómiát.

Mint láthatjuk, az SZFE hallgatói civilizált, jogi érvekkel éltek, logikusan fejtették ki, mi ellen van kifogásuk – csak épp ezt egy olyan fórumon tettek, vagyis az Alkotmánybíróságon, amely nem gyorsaságáról híres. Ellenben a gépesített lövészekkel. Ők gyorsreagálásúak, nemrég érkezett a hír Szarka ezredes válaszlépéséről, mely szerint:

Ma 18 óráig mindenkinek el kell hagynia az SZFE épületeit és a kollégiumot.

Arra nem sok lehetőséget látok, hogy a hátralévő időben az Alkotmánybíróság érvényes határozatot hozzon, különben is, az csak a törvényre vonatkozna, nem az épületekre, melyeket a körlevélben továbbított rektori utasítás alapján el kell vagy kéne hagyni a mondott időre. Azért nézzük ezt a sillabuszt is.

Figyelemmel a koronavírus járvány hazai terjedésének ütemére, illetve ezzel összefüggésben az SZFE létesítményeinek működési rendjét veszélyeztető ellenőrizhetetlen belső viszonyokra – a Fenntartó egyetértésével – a tanév rendjét szabályozó 9/2020. (VI.25.) sz. rektori utasítás a 11/2020. (X.15.) sz. rektori utasítással módosításra került, mely a csatolt mellékletben olvasható. A rektori utasítás végrehajtásával kapcsolatos további feladatokról az alábbiak szerint intézkedünk:

1. Az Egyetem létesítményeit mai nap munkaidő végéig, de legkésőbb 18 óráig valamennyi egyetemi polgárnak el kell hagynia. Az üzemeltetési vezető intézkedik a fokozatosan kiürülő irodák, kollégiumi szobák, tantermek, egyéb helyiségek, végül a kiürült épületek zárásáról.”

Ez az ember tényleg azt hiszi, hogy jön a csősz bácsi és mindenkit hazazavar, mint a viccben. Valós járványhelyzetben – és azzal van dolgunk – mérhetetlen aljasság azt politikai eszközként használni és árt is mindenfajta védekezésnek. Miért árt?

Nos, azért, mert azt a vak is látja, hogy az SZFE esetében egyszerű ürügyként alkalmazzák a járványveszélyre való hivatkozást. Itt senki sem hiszi el, hogy a nem zsúfolt helyiségekben tartózkodó, nem népes tömeget alkotó és minden járványügyi előírást betartó diákok között fertőzési góc alakulhatna ki, tehát a kormány hazudik a járványveszélyről. És ha most hazudik, máskor is hazudhat: nem fog tehát semmiféle járványügyi tilalmat betartani senki olyan helyzetben, aminek van politikai vonatkozása is, arra fog hivatkozni, hogy az csak a kormány manipulációja. Akkor is, ha esetleg nem az: ezért olyan ártalmas a hazugság. És nálunk minek nincs politikai vonatkozása? A kutyapiszoknak is van az utcán.

De ez csak a bevezető volt. Hogy néznek ki a részletek?

2. Az Igazgatási és Szervezési Hivatal vezetője intézkedik a kollégium kiürítéséről az 1. pont szerinti időpontig, a kollégiumi hallgatók részére a szünet időszakában kollégiumi díj nem kerül felszámításra.

3. A benntartózkodásra engedélyezett üzemeltetési munkatársak és a szakkarbantartásokat végző személyek kivételével a szünet alatt kizárólag írásos kancellári engedéllyel lehet az Egyetem létesítményeiben tartózkodni.

4. Az őszi szünet időszakában a jelenléti oktatás szünetel, az elmaradt foglalkozások pótlásáról a szünet utáni időszakban kell gondoskodni. Ugyanakkor az osztályvezető tanárok döntésük szerint távoktatási formában szervezhetnek képzéseket, ezek megtartását azonban megfelelően igazolniuk kell.

5. A szünet ideje alatt átfogó műszaki karbantartó munkákra is sor kerülhet, ez érintheti gépészeti eszközök, más műszaki egységek átmeneti vagy tartós leállását is.

6. Tekintettel arra, hogy a szünet alatt vegyszeres fertőtlenítő takarításra is sor kerülhet, ezért megkérem valamennyi egyetemi polgárt, hogy egyfelől értéktárgyaikat vigyék haza, másfelől személyes tárgyaikat zárják el szekrényeikbe, fiókjaikba. Élelmiszert ne hagyjanak az helyiségekben, ahol hűtőszekrény van, azt ürítsék ki és áramtalanítsák.

7. A szünet alatt is tájékoztatjuk az Egyetem polgárait az esetleges fontos fejleményekről, ezért kérem folyamatosan kísérjék figyelemmel a hivatali emailforgalmukat.

8. A karbantartások nem érintik az Vas utcai épület homlokzatán lévő installációk eltávolítását.

9. Megkérem a hallgatókat, hogy a szünet utáni első nap kizárólag akkor térjenek vissza a munkába, ha teljesen egészségesek.

Mindenkinek jó pihenést kívánok. Bízom benne, hogy a szünet után megkezdődhet végre a közös munka és a párbeszéd Egyetemünk jövőjéről.”

Ez az ember tényleg kiadott egy látszólag járványügyi látszatintézkedést, és most azt hiszi, megoldotta a problémát, mindenki hazamegy és ha lehet, többet vissza sem jön. Ha meg mégis, alázatosan, engedelmesen. Ezredes úr, ez még kiskatonákkal sem működik, színiakadémiai hallgatók nem fogják eljátszani, hogy elhiszik, amiket mondanak nekik, és nem fogják hitelesnek elfogadni a maga alakítását sem. Ők ennél komolyabb szerepekre készülnek, van tapasztalatuk.

Jó, ha nem mennek el, akkor mi lesz, jön a rendőr és büntet?

Éppen jöhet, csak… mit tehet? Ez ugyanis, ha a szó hétköznapi értelmében nézzük – mostanáig 1348 esetben történt ilyesmi miatt rendőri intézkedés – azt jelenti, hogy a rendőr először figyelmeztet, majd, ha nem fogadták meg a figyelmeztetését, bírságol. Csakhogy az 1348 intézkedésből 1154 alkalommal volt elegendő maga az egyszerű figyelmeztetés is. Tehát ha a hallgatók nem viselnének maszkot, nem fertőtlenítenék a kezüket és így tovább, tényleg jöhetne a rendőr és szólna, ha akkor sem vennék fel a maszkot, bírságolhatna. A távolságtartás annak is élét veszi, hogy a „csoportosulás” veszélyesnek minősüljön.


Azonban nem ez a helyzet: Szarka Gábor az intézmény vezetőjeként, kancellárjaként rendelte el az épületek kiürítését, és ez esetben mindegy, milyen alapon tette, járványveszély miatt vagy teszem azt egy közelgő földrengésre való tekintettel. Akkor ő tehát vezetői minőségében, az intézmény kezelőjeként határozott: ez esetben ha nem hagyják el az épületet, birtokvédelmi eljárást kell kezdeményezzen, mielőtt rendőrt hív, annak bizonytalan a kimenetele, megint jogi útra kerül az ügy, ahova reggel a hallgatók is akarták terelni.

Szóval, nem lesz ez igazán hatékony. Ezredes urunk ugyanis egy olyan régi módszert alkalmaz, mint maguk a hadseregek: eljátssza, hogy megoldotta a helyzetet, intézkedett, utasított, őt nem lehet megbüntetni, ha másként alakulnak a dolgok. Hadseregben – és békeidőben, tegyem hozzá – ez működik is, ugyanis ott mindenki más meg azt játssza el, hogy történt valami, holott nem történt semmi. Így tartja fenn a fegyveres erőket az alibizés már az őskor óta, mármint, ha nincs nagy baj. Ha baj van, akkor ez nem segít.


Én értem, hogy színház az egész világ, és színész benne minden katona.

De ezen a kerek világon csak egyvalami nem színház: a Színház- és Filmművészeti Egyetem, mert ott pont a színházat tanítják.

Ezredes úr: ezeknek színészkedik?

Le fogják röhögni a színpadról.


Este hatkor majd okosabbak leszünk. Az SzFE HÖK legutóbbi közleménye szerint:

A mai napon 18.00 órakor sajtótájékoztatót tartunk az Egyetem Vas utcai épülete előtt.

A sajtó munkatársai mellett várunk minden kedves érdeklődőt is!”

Az eseményeket folyamatosan követjük és tudósítunk róluk.


 
A Zóna független sajtótermék, kérjük, támogassa működésünket – együtt fenn tudjuk tartani a független magyar sajtó maradékait is. Önök nélkül nem sikerülhet. Ha fontosnak találja ezt, Patreon-oldalunkat itt találja. Minden támogatást köszönünk!