Szele Tamás: Délibábok Magyarországai

A kedves olvasó most azt hiszi, hogy egy Magyarország nevű államnak a polgára, mely állapot bizonyos jogokkal jár és bizonyos kötelezettségeket ró reá.

Ezzel szemben manapság elég sokan vannak, akik szerint a kedves olvasó ennél nagyobbat nem is tévedhetne, a magyar állam ugyanis szerintük nem létezik. Helyette más Magyarországok léteznek. Vagy sem.

Előre szólok, hogy szédítő mélységek következnek, elő a nehézbúvár-szkafanderekkel, irány a tenger feneke, ott, ahol a legmélyebb!

Szóval, kezdjük azon, hogy manapság, köszönhetően a valóban borzalmas kormányzatnak és a végtelenül korrupt társadalmi-politikai rendszernek, Magyarországon egyre nő a többnyire jogos elégedetlenség. Hogy ezen a hivatalos ellenzék tudna-e segíteni, a kormány meg akarna-e, vagy inkább tudomást sem vesz róla, az igen komoly kérdés, melyet egy más alkalommal fogunk megvitatni, egyelőre azt szögezzük le, hogy az elégedetlenség jogos és egyre növekszik.

Sajnos egyszerű megoldások nincsenek az ország ezerféle bajára – jó is lenne valami varázsige, ami hipp-hopp rendbe tenne minket, különösebb fáradtság és kellemetlenségek nélkül, de sajnos egy ilyen bonyolult helyzetben minden egyszerű és általános megoldás szükségképpen hazug is lenne: ami mindent megold, ami minden bajra jó, az rendszerint olyan, mint a XIX. századi Amerikában a kígyóolaj: nem jó semmire, talán még árthat is kicsit. Vagy nagyon.

Sajnos azonban sokakat már az sem zavar, ha hazug választ kapnak, annyira szeretnének valamiféle, akármilyen választ a problémáikra – gyakorlatilag minél kétségbeejtőbb helyzetben van valaki, annál hajlamosabb szélhámosságokat is elhinni, csak már történjen valami. Ebben a légkörben – ne feledjük, rengetegen nyomorognak, sokan el vannak adósodva, a devizahitelek kamatkezelése a karanténtörvények miatt még komolyabb károkat képes okozni a „haladék” útján (az adós kap ugyan haladékot, de a kamatot arra is alaposan rászámolják), nyakunkon a gazdasági válság, még az idegenforgalmi ipar is jó, ha nullszaldós – valósággal virágzanak a politikai szélhámosságok, délibábos mozgalmak, önjelölt népvezérek jelennek meg a semmiből és élnek meg fényesen híveik soványka pénztárcájából. Bár, annak a mozgalomnak az esetében, amivel ma fogunk foglalkozni, nem látom nyomát anyagi visszaélésnek, ezt meg kell jegyeznem – de különben elég furcsa társaság ez, sajátos alapelvekkel.

A Magyar Állam Tulajdonosainak Társulásáról van szó.

Tulajdonosok? Elvileg a magyar államnak közjogi értelemben nincs és nem is lehet tulajdonosa. A magyar államban a hatalmat az állampolgárok gyakorolják választott képviselőik és intézményeik útján, hogy aztán milyenek ezek a képviselők és intézmények, az más kérdés. Ezzel szemben a MATT azt mondta 2019. szeptember 2-án, mikor is tulajdonba vették a magyar államot, hogy:

Mivel

születésemtől fogva a magyar társadalom tagja vagyok,

továbbá a magyar állami intézmények 2012. január 1-jével idegen megszállás alá kerültek és ezzel a Magyar Állam gazdátlanul és működésképtelenül magára maradt, továbbá,

a jelen működésképtelenségéből eredően a magyar állam nem képes a magyar társadalmat, mint kedvezményezettjét szolgálni, továbbá,

a magyar társadalom ki van szolgáltatva a megszállóknak, akik a megszállt állami intézményeken keresztül a társadalmat szisztematikusan félrevezetik, rabolják és irtják, márpedig ez a helyzet egyszerűen tűrhetetlen, továbbá,

a 2015. szeptember 1-jén megalakult Magyar Köztársaság Képviselete a Magyar Állam intézményei megszállásának tényét nemzetközileg is bejelentette és a bejelentés óta mindeddig senki nem jelentett be sem ellenkezést sem az elhagyott Magyar Államra tulajdonasi igényt,

ezért én, X. Y., ezennel bejelentem tulajdonlási igényemet a Magyar Államra és egyben hívom a magyar társadalom valamennyi tagját teljes jogú társtulajdonosnak, azzal az elsődleges céllal, hagy közösen beindítsuk az önrendelkező társadalmunkat szolgáló állami intézmények működését.

Első tulajdonosi jogommal élve ezennel jóváhagyom a Magyar Köztársaság Képviseletének eddigi ügyvivő tevékenységét és hozzájárulok az ilyen irányú tevékenységének a további folytatásához;

megbízom a Magyar Köztársaság Képviseletét, hogy magyar és nemzetközi színen is tegye közzé a tulajdonlási igényem bejelentését, továbbá dolgozza ki és tegye közzé a társtulajdonlási jelentkezések fogadásának módját, úgymint az állam működtetése vonatkozásában a leendő társtulajdonosak akaratának érvényesüléséhez szükséges módszereket;

elrendelem, hagy az állami intézmények helyreállításáig valamennyi intézkedés, a Magyar Köztársaság Képviselete által kidolgozott akaratérvényesítési módszerekkel, kifejezetten a társadalom érdekében történjen. Az állam az általa embernek, társadalomnak okozott kárt, sérelmet késlekedés nélkül köteles jóvátenni.”

Miért is pont 2012. január 1-től? Azért, mert akkor lépett hatályba az Alaptörvény. Azt értem, hogy annak elfogadása komoly gondot jelent sokaknak, én sem találom vagy akár csak alkalmas alaptörvénynek, azonban ezt mégis elfogadta a Parlament. Ha nem fogadom el a Parlament által hozott törvényeket, még ha rosszak is, akkor magát az intézményrendszert sem fogadom el, így az államot magát sem. De itt a rendszerrel van a baj, nem az állammal. A történelem folyamán sok elviselhetetlen politikai rendszer dőlt meg azért, mert végül már nem tűrték el polgárai – de azért az példa nélkül áll, hogy valaki jogi nyilatkozat útján tulajdonba vegyen egy államot. Akkor neki kell csinálnia egy másik politikai-jogi rendszert ahelyett, amit nem fogad el.

Csinálnak is. Mondjuk a MATT végrehajtó hatalma nem több, mint bárki másnak, vagyis szinte semmi, de jogalkotó szándékuk töretlen. Valósággal ontják a különböző szabályokat, törvényeket, döntéseket a Magyar Közlönyhöz megtévesztően hasonló küllemű Magyar Állami Közlönyben, akár a Magyar Állam Tulajdonosi Közgyűlésének működési rendjéről, akár a Magyar Államban használt személyazonosító okmányok érvényességének meghosszabbításáról, kinevezték magukat – mármint a közgyűlés tagjait – Legfelsőbb Bíróságnak is (az emlékezetes dusnoki ügyben viszont semmi közük a meghozott halálos ítéletekhez, azt egy másik gittegylet, a Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya hozta), sőt, szabályozták az 5G-mobilhálózat használatát is:

Tekintettel az általánosan 5G néven ismert, 5. generációs mobil telekommunikációs hálózati technológia (továbbiakban: 5G, illetve 5G technológia) országosan tervezett bevezetésének az egészségre gyakorolt hatásáról egymásnak ellentmondó információkból fakadóan a társadalomban széleskörűen tapasztalható ellenérzet, illetve félelemérzet kialakulására, a Magyar Állam Tulajdonosainak Közgyűlése, a társadalmi közhangulat megnyugtatása érdekében, a következő rendeletet hozza:

A Magyar Állam területén az 5G technológia bármilyen formában történő üzemeltetéséhez, beleértve de ezekre nem korlátozva, a teszt, valamint próbaüzem céljából történő ideiglenes üzemeltetést, a Magyar Köztársaság Képviseletének írásbeli hozzájárulása szükséges.

Üzemeltetési hozzájáruláshoz kérelmet közvetlenül a Magyar Köztársaság Képviseletéhez lehet benyújtani. A kérelemnek legfőképpen olyan elemeket szükséges tartalmaznia, amelyek alkalmasak a társadalomban az eddig az 5G-vel szemben kialakult ellenérzet, illetve félelemérzet megnyugtató csökkentésére.

A kérelem befogadását követően, a kérelemben foglaltak, illetve esetleges további egyeztetések alapján, a rendelet céljának eléréséhez, kérelmező részére, további szükséges tevékenységek kerülhetnek meghatározásra, amelyeket az üzemeltetéshez való hozzájárulás feltételeként kérelmező végrehajtani köteles.

A rendelet 2020. május 26-án került elfogadásra.

A határozat az elfogadás napjával lépett hatályba.”

Tehát lehet 5G az országban, de csak ha ők megengedték. Persze nyugodtan mondhatnánk, hogy az alapötlet hibájától eltekintve – egy állam nem lehet „elhagyott jószág”, amit közjogi úton birtokba lehetne venni, ugyanis ennyi erővel birtokba vehetném az Androméda galaxist is, annak sincs Magyarországon bejegyzett tulajdonosa – kinek ártanak azzal, hogy államosdit játszanak, határozatokat, törvényeket hoznak végrehajtó hatalom nélkül?

Ezzel még senkinek. Azonban a nagy jogi csűrcsavarban becsúszott egy nagyon veszélyes elv is a tételeik közé, amire egyre többen hivatkoznak gyakorlatilag bármivel kapcsolatban.

Azt láthatjuk, hogy az törvények nem emberre, hanem személyre vonatkoznak, és mivel az ember a törvényekben kiemelten meg van különböztetve a személytől, ezért nyilvánvaló, hogy a személy nem lehet azonos az emberrel, a személy nem jelenthet embert, tehát a személy egy fikció. (…) A döntés a mi kezünkben van: ha azt kívánjuk, hogy ne mi szolgáljuk az államot, hanem inkább engedjük végre, hogy az állam szolgálhasson dolga szerint minket, akkor kezdjünk el élni emberi minőségünkben és például, többé ne gondoljuk magunkról, hogy alantas és élettelen fikciók vagyunk!”

Ezt úgy szokták értelmezni, hogy ha valaki nyilatkozatban kijelenti magáról, hogy ő ember és nem személy, attól a pillanattól kezdve egyetlen állami törvény sem vonatkozik rá. Felmentést kapott minden alól. És ez az, ami nagyon messze vezetne. Ettől ugyanis csak egy macskaugrás, hogy a gyakorlatban is alkalmazni próbálják az amerikai Független Polgárok (Sovereign Citizen) mozgalmának elveit – erről a társulatról jó tudni, hogy az FBI 2010 óta belföldi (domestic) terrorszervezetnek tekinti, 2014-ben veszélyesebbnek ítélték, mint az Iszlám Államot és közéjük tartozott például az egyik oklahomai robbantó, Terry Nichols is, aki 168 embert ölt meg egy szövetségi irodaépület elleni bombatámadással. Az az amerikai mozgalom tanításának lényege, hogy – tessék kapaszkodni – elég kijelentenünk, miszerint semmi közösséget nem vállalunk az állammal, és máris mindent megtehetünk, a rendőr sem intézkedhet ellenünk. Ez az amerikai alkotmány félreértelmezésén alapul. Azt készséggel elhiszem, hogy az ötlet eredeti gazdái csak az adózás alól akarhattak kibújni és semmi közük nincs a későbbi terroristákhoz, de hát ha van felmentés minden törvény alól, akkor bizony az erőszakos bűncselekmények sem büntethetőek.

Sőt, lépjünk tovább: ha valakinek a mostani, hivatalos magyar állam törvényeivel gyűlik meg a baja – megesik az, kérem – akkor ugye megteszi ezt a nyilatkozatot, és azt hiszi, hogy mindent megúszott, ha mégis megbüntetik, az jogtalan, törvénytelen. Ellenben mi van, ha a MATT törvényeivel gyűlik meg a baja?

Tesz egy másik nyilatkozatot, miszerint ő mégis inkább személy és nem ember, és akkor meg azt ússza meg?

A jogelv persze teljesen téves, ugyanis a hivatalos jog ismeri a természetes személy fogalmát is, a jogi személyét is, és mindkettő jogalany. A MATT érvelése nem is jogi, hanem voltaképpen nyelvtani.

Szóval, száz szónak is egy a vége: még az a szerencse, hogy ez egy jobbára ártalmatlan gittegylet, reális hatalom nélkül. Bár igyekeznek nemzetközi szervezetekkel is levelezni, elfogadtatni magukat, de hát mégsem lehet úgy tenni, mintha Magyarország „leesett volna a teherautóról” és ők megtalálták, magukhoz vették, most már az övék… Ha azonban egyszer valódi hatalom kerülne a kezükbe, minden magyar jogász megbolondulna tőlük.

Ugyan nevetséges az egész államosdi játék, de ha nem kezdenek nagyívű szélhámosságba, legalább nem veszélyes, náluk jó pár veszélyesebb önjelölt kormány létezik, olyanok is, amelyek – mint korábban említettem – halálos ítéleteket mondanak ki nekik nem tetsző emberekre.

Vagy az Apostoli Magyar Királyság, ami „szentkorona” néven önálló elektronikus pénzt bocsátott ki, egyelőre egyoldalúan, a forintot át lehet váltani rá, de a szentkoronát forintra nem, viszont 2014-ben hitelkezelési problémákat is okoztak, ugyanis nekiálltak devizatartozásokat átvállalni – és kiderült, hogy a Szent Korona Bank mint pénzintézet egyáltalán nem is létezik, be sincs jegyezve Magyarországon. Máshol sem. Akkor ők is arra hivatkoztak, hogy csak az Apostoli Magyar Királyság törvényeit fogadják el.

Szóval, jó ha tudjuk, hogy léteznek ezek a párhuzamos világok, párhuzamos Magyarországok, és polgártársaink jelentős része azt hiszi, hogy ezekben él. Ahol a jog és a fizika törvényei a véleményünktől és döntésünktől függenek, ha úgy szottyan kedve az embernek, felhever a plafonra.

Lehet hinni ezekben, de azért mind csak délibáb ez, káprázat, mese.

Aki nem hiszi, üljön fel a plafonra.

 
A Zóna független sajtótermék, kérjük, támogassa működésünket – együtt fenn tudjuk tartani a független magyar sajtó maradékait is. Önök nélkül nem sikerülhet. Ha fontosnak találja ezt, Patreon-oldalunkat itt találja. Minden támogatást köszönünk!